Historia

2015

SLAMRA flyttade till ny lokal som var ett skyddsrum beläget i Christinaskolan på Lidingö. Lokalen bestod av 3st rum på totalt 62m² där en modulär modelljärnväg byggdes.

2014

En reporter från tidningen 'mitt i Lidingö' skrev en artikel om att SLAMRA var tvungen att lämna sin klubblokal.

Länk till artikeln hittar du på sidan Reportage.

2011

En reporter från webbsidan 'Lidingösidan' skrev en artikel om en modulträff där SLAMRA var delaktig.

Länk till artikeln hittar du på sidan Reportage.

2010

En reporter från webbsidan 'Teknikaliteter' skrev en artikel om digitala modelljärnvägar där SLAMRA var delaktig.

Länk till artikeln hittar du på sidan Reportage.

2004

En reporter från webbsidan 'Modellrallaren' skrev en artikel om en utställning där SLAMRA var delaktig.

Länk till artikeln hittar du på sidan Reportage.

1999

En reporter från tidningen 'Avisen' (information om tidningen saknas) besökte SLAMRA och skrev en artikel om SLAMRAs verksamhet.

Artikeln hittar du på sidan Reportage.

1998

På 90-talet hade SLAMRA medlemskort för betalande medlemmar.

Här kan vi se framsida och baksida på ett medlemskort från 1998.

1996

En reporter från tidningen 'Lidingö Tidning' (tidningen nerlagd 2017) besökte SLAMRA och skrev en artikel om SLAMRAs verksamhet.

Artikeln hittar du på sidan Reportage.

1990

En reporter från tidningen 'Lidingö Posten' (tidningen gick i konkurs 1993) besökte SLAMRA och skrev en artikel om SLAMRAs verksamhet.

Artikeln hittar du på sidan Reportage.

1989

Klubbens första årsstämma hölls i klubblokalen.

1988

LAMRA bytte namn till SLAMRA (Stockholm Lidingö American Model Railroad Association).

SLAMRA skaffade sig sin första klubblokal som var ett skyddsrum beläget i Bodals skola på Lidingö. Lokalen bestod av 4st rum på totalt 81m² där en delvis fast och delvis modulär modelljärnväg byggdes.

Ungdomsverksamhet startades upp och SLAMRA fick ungdomsbidrag från Lidingö Stad.

1987

LAMRA (Lidingö American Model Railroad Association) grundades 1987-06-06. 5-8st medlemmar började träffas regelbundet hemma hos Matti med gemensamt intresse av Amerikanska tåg.

Första modulerna enligt modulstandarden N-Trak byggdes.