Kontakty

Občianske združenie Sapiente

  • Sídlo: Jarná 1164/13, 04001 Košice

  • IČO: 50329812

  • DIČ: 2120313943

  • Registrácia: Ministerstvo vnútra SR: VVS/1-900-90-48730

  • Dátum registrácie: 06.05.2016

  • Bankový kontakt: VÚB, a.s.

  • IBAN: SK2702000000003736717657