SAM-ONLINE

DEMO


SAM-ONLINE

Använd meny i övre hörn för att navigera.

SAM-ONLINE är en paketlösning för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta paket är ett färdigt system för SAM i enlighet med arbetsmiljöverkets förordningar och rekommendationer ( se AML > AFS 2001:1 ) samt medföljande Arbetsmiljöhandbok.

Denna demo är fullt fungerande men har låst behörighet till underliggande dokument och mappar (vilka definieras utifrån företagets behov). Paketlösning inkluderar normalt molntjänst, audit, mappstruktur samt utbildning och överlämning till arbetsgivare/ert företag.