Årsmöte den 19/5 kl 15.00 i Kvarnstensbrottet!


NYHETSBREVET

Snart i din postlåda (medlem).

Gå in i vårt arkiv och läs gamla nummer. 

Fyra kulturmiljöer

Quarnstensgrufvans vänner har tillsammans med Örarbäckens kvarnar, Malungs hembygdsförening samt Hallsjökvarn tagit fram en broschyr för att uppmärksamma fyra kulturmiljöer i Malung. Broschyren kan du ta del av här >>>.  


Det går också att läsa om de fyra kulturmiljöerna på Malungs hembygdsförenings hemsida här >>>.

Jakten på de försvunna stenarna

Bok med film om hanverket att hugga kvarnsten, som förr var en
stor handelsvara från Malung.

Köp den här >>>

Bli medlem

Swisha till 123 530 23 69, summa, namn och adress. Enskild 120:-/år, Familj/par 170:-/år
Företag/förening 270:-/år, Skola 270:-/år

Läs mer om föreningen här >>>

Vi har en Facebook-sida där du kan ta del av de senaste som händer i föreningen när det gäller evenemang och annat. Följ oss gärna.

Facebook

Kulturreservat

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö ett kulturreservat. Det är Malung-Sälens kommun som är fastighetsägare och Länsstyrelsen i Dalarna är förvaltare. Läs mer här >>>


Länsstyrelsen beslut

Lyssna på historien om kvarnstenshantverket

Kvarnstenshantverket i Östra Utsjö pågick i över tusen år, från ca 700-talet till 1880-talet.


Lyssna här på Malungs äldsta industri - kvarnstenshantverket >>>