ความรุ่งเรืองในแผ่นดินจะเกิดขึ้นและคงอยู่ได้ อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ประชาชนต้องร่วมมือกัน เพื่อส่วนรวม โดยยึดถือคุณธรรม

"คุณธรรมสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ"

ร่วมกันทำความดี คุณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน "พรรคเพื่อแผ่นดิน"

ภาพบรรยากาศเปิดที่ทำการพรรคเพื่อแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค

ร่วมให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานเปิดที่ทำการพรรคเพื่อแผ่นดิน ณ เลขที่ ๕๒/๘๗-๘๘ ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ จากหลายภาคส่วน ทุกวงการ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน

หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน ขอกราบขอบคุณทุกท่าน

ที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

#ประมวล_เอมเปีย

#พรรคเพื่อแผ่นดิน

#คุณธรรมสร้างคน_ประชาชนสร้างชาติ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ร่วมงานกับเรากดปุ่มใต้ข้อความนี้