ความรุ่งเรืองในแผ่นดินจะเกิดขึ้นและคงอยู่ได้ อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ประชาชนต้องร่วมมือกัน เพื่อส่วนรวม โดยยึดถือคุณธรรม

"คุณธรรมสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ"

ร่วมกันทำความดี คุณประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน "พรรคเพื่อแผ่นดิน"

ภาพบรรยากาศเปิดที่ทำการพรรคเพื่อแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค

ร่วมให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานเปิดที่ทำการพรรคเพื่อแผ่นดิน ณ เลขที่ ๕๒/๘๗-๘๘ ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ จากหลายภาคส่วน ทุกวงการ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน

หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน ขอกราบขอบคุณทุกท่าน

ที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

#ประมวล_เอมเปีย

#พรรคเพื่อแผ่นดิน

#คุณธรรมสร้างคน_ประชาชนสร้างชาติ


ร่วมงานกับเรากดปุ่มใต้ข้อความนี้