ทีมบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน

"ผมตั้งใจสานต่อกิจกรรม นำพรรคเพื่อแผ่นดิน เพื่อให้เป็นสถาบันทางการเมือง เป็นที่พึ่งให้พี่น้องประชาชน"

นายประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน26 กรกฎาคม 2563

นายประมวล เอมเปีย

หัวหน้าพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก

เลขาธิการพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

รองหัวหน้าพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

รองหัวหน้าพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

รองหัวหน้าพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

เหรัญญิกพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

โฆษกพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

กรรมการบริหารพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

กรรมการบริหารพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม

กรรมการบริหารพรรค

ผู้บรรยายคือใคร โปรดเขียนประวัติเพื่อแจ้งรายละเอียดคุณสมบัติของผู้บรรยายและมุมมองที่น่าสนใจซึ่งบุคคลดังกล่าวจะนำเสนอในการประชุม