VDO-เพื่อแผ่นดิน

"ผมอยากให้คนหลายๆอาชีพ ได้เข้ามาแก้ปัญหาของประเทศ จะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด... ไม่ใช่ว่าเราอยากจะมาเป็นผู้แทนแล้วเราไม่รู้เนี่ย ผมไม่อยากเป็นหรอก พูดตรงๆ!

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

"ปัญหาของชาวบ้าน ถ้าเรามาลงพื้นที่จริงๆแล้วจะรู้ว่าการจะทำโครงการต่างๆต้องมาสัมผัสชาวบ้านโดยตรง ไม่ใช่นั่งกันอยู่ข้างบนแล้วก็เขียนโครงการนโยบายกันแบบเดิมๆ มันไม่ได้หรอก!

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

ปีพ.ศ. 2550 - ปีพ.ศ. 2563

ความมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อแผ่นดิน

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

จากใจกรรมการถึงหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ep.1

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

ประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ep.2

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

นายไตรเทพ รัตนาจารย์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

"มารู้จักกับนายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินในไลฟ์สไตล์สบายๆ เป็นกันเอง กับ 10 คำถามถามตอบ

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

"พรรคเพื่อ​แผ่นดิน​จัดประชุมสาขาพรรคจังหวัด​สุรินทร์​ประจำปี 2563"

ประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินและคณะ เป็นประธานถวายกฐิน ณ วัดหนองบอน อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ประชุมสาขาพรรคเพื่อแผ่นดินสาขาจังหวัดพังงา-รับฟังปัญหาจากสมาชิกพรรคและชาวบ้าน


"พรรคเพื่อแผ่นดิน" แนวคิดองค์กรสภาหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้ใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างแท้จริง