เราคือใคร

พวกเราคือพรรคเพื่อแผ่นดิน

"ผมตั้งใจสานต่อกิจกรรม นำพรรคเพื่อแผ่นดิน เพื่อให้เป็นสถาบันทางการเมือง เป็นที่พึ่งให้พี่น้องประชาชน"

นายประมวล เอมเปียหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

ทีมกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดินภายใต้การนำของนายประมวล เอมเปีย มาจากผู้ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญงานแต่ละด้านมารวมตัวกัน และที่สำคัญที่สุดคือมีจิตสาธารณะที่พร้อมจะทำงานเพื่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดิน

ร่วมงานกับเรากดปุ่มใต้ข้อความ