Om Planbussen

Planbussen oppsto først som et videregående kurs ved arkitektutdanningen på NTNU begynnelsen av 2000-tallet, og ble igangsatt av daværende professor Sverre Flack. Den gang reise Planbussen rundt med opptil 15 studenter fra inn- og utland, og besøkte opptil 3 utvalgte tettsteder og kommuner i løpet av en treukersperiode. Under oppholdet arbeidet studentene frem, i tett dialog og samarbeid med lokalbefolkning, politikere, lokalt næringsliv og øvrige samfunnsaktører, frem umiddelbare prosjektforslag som ble presentert på stedet. I etterkant ble forslagene videre bearbeidet før de ved semesterslutt ble presentert og oversendt de respektive kommuner og tettsteder.

Dessverre ble kurset avviklet en gang rundt 2010, men i løpet av perioden 2003-2009 ble blant annet disse kommunene og tettstedene besøkt; Finnøy, Søgne og Konsvinger (2003), Vik i Sogn, Sunndalsøra og Kristiansund (2004), Hovden i Bykle, Notodden og Sandefjord (2005), Vågå, Kløfta og Gjøvik (2006) og Bodø, Finnsnes i Lenvik kommune og Alta (2007). Av disse samarbeidene ligger oppgavene fra Vågå, Kløfta og Gjøvik (2006) tilgjengelig her på www.planbussen.no under Prosjekter.

Våren 2022 fikk Planbussen sin renessanse, da kurset ble tatt opp igjen og gjennomført i regi av professor Markus Schwai og universitetslektor Erik Hofsbro. I løpet av våren besøkte og arbeidet Planbussen med de to tettstedene Kjeknesvågen (Inderøy Kommune) og Sistranda (Frøya Kommune). I kurset deltok det til sammen 7 studenter, med bakgrunn fra Tyskland, Frankrike og Island, og gjennom to intensive ukesopphold, ett på hvert sted, ble det som tidligere arbeidet frem umiddelbare prosjektforslag som ble presentert for lokalsamfunnet, og som studentene videreutviklet gjennom resten av semesteret. Til slutt ble de endelige prosjektene presentert for kommunene og de respektiv lokalsamfunn, før det ferdige materialet ble overlevert og gjort tilgjengelig via denne nettsiden.

Planbussen kjøres nå som et eget masteremne (kurs) ved den femårige masterutdanningen i arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og er tilknyttet Institutt for arkitektur og planlegging ved Fakultet for Arkitektur og Design. Kurset arbeider med dagsaktuelle spørsmål og utfordringer fra små og store tettsteder, og arbeider direkte og i tett samarbeid med utvalgte kommuner med utgangspunkt i deres situasjon og muligheter. Gjennom ukeslange opphold på stedene vi samarbeider med, produserer de deltagende arkitektstudentene umiddelbare prosjektutkast og reaksjoner på de innspill vi får fra stedet, innbyggerne og kommunen. Basert på tilbakemeldingene bearbeides utkastene til ferdige prosjekter som ved semesterslutt presenteres og oversendes kommune og lokalbefolkning, og gjøres tilgjengelig her på www.planbussen.no.

Våren 2023 blir Planbussen gjennomført i samarbeid med Snåsa Kommune og ett ennå ikke utvalgt tettsted i Nord-Gudbrandsdal. Om du har spørsmål vedrørende Planbussen, eller lurer på om din kommune eller tettsted kan være aktuelle for et samarbeid, så ta gjerne kontakt ved å sende en forespørsel til kontakt@planbussen.no eller til en av oss direkte.