OM PLANBUSSEN

Planbussen er et praksisorientert masteremne i planlegging og stedsutvikling ved den femårige masterutdanningen i arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og er tilknyttet Institutt for arkitektur og planlegging ved Fakultet for Arkitektur og Design


Kurset tar for seg dagsaktuelle spørsmål og utfordringer fra små og mellomstore Norske tettsteder, og arbeider i direkte og tett samarbeid med utvalgte kommuner med utgangspunkt i deres situasjon og muligheter. Gjennom lengre opphold på stedene vi arbeider med, produserer de deltagende studentene varierte ideutkast som kan ta for seg alt fra sentrumsplaner og strategier til formidlinger og konkrete prosjektforslag. Basert på tilbakemeldingene som vi får fra lokalsamfunnet videreutvikles prosjektutkastene gjennom semesteret før de presenteres og oversendes kommunen og lokalbefolkningen, og gjøres tilgjengelig herwww.planbussen.no.


Planbussen gjennomføres og arrangeres i regi av professor, dr.  Markus Schwai og doktorgradsstipendiat Erik Hofsbro. Tidligere prosjekter ligger tilgjengelig under Prosjekter. Om du har spørsmål vedrørende Planbussen eller lurer på om din kommune eller tettsted kan være aktuelle for et samarbeid, så ta gjerne kontakt ved å sende en forespørsel til kontakt@planbussen.no eller til en av oss direkte.


Opprinnelig var Planbussen et videregående kurs i planlegging ved arkitektutdanningen på NTNU på begynnelsen av 2000-tallet, og ble igangsatt av daværende professor Sverre Flack. Den gang reiste Planbussen rundt med opptil 15 studenter fra inn- og utland, og besøkte 2-3 utvalgte tettsteder og kommuner i løpet av en sammenhengende treukersperiode. Under oppholdet arbeidet studentene frem, i tett dialog og samarbeid med lokalbefolkning, politikere, lokalt næringsliv og øvrige samfunnsaktører, umiddelbare og varierte prosjektforslag som ble presentert for innbyggere på stedet. I etterkant ble forslagene videre bearbeidet før de ved semesterslutt ble presentert og oversendt de respektive kommuner og tettsteder. 


Kurset ble gjennomført i perioden mellom 2003-2009, hvor blant annet disse kommunene og tettstedene ble besøkt; Finnøy, Søgne og Konsvinger (2003), Vik i Sogn, Sunndalsøra og Kristiansund (2004), Hovden i Bykle, Notodden og Sandefjord (2005), Vågå, Kløfta og Gjøvik (2006) og Bodø, Finnsnes i Lenvik kommune og Alta (2007). Av disse samarbeidene ligger oppgavene fra Vågå, Kløfta og Gjøvik (2006) tilgjengelig på nettsiden.


Høsten 2021 ble kurset og initiativet 'Planbussen' tatt frem fra glemselen igjen, da i regi av professor, dr. Markus Schwai og universitetslektor Erik Hofsbro. I løpet av våren 2022 besøkte og arbeidet Planbussen med tettstedene Kjeknesvågen (Inderøy Kommune) og Sistranda (Frøya Kommune).  I kurset deltok 7 studenter med bakgrunn fra Tyskland, Frankrike og Island, og gjennom to intensive ukesopphold, ett på hvert sted, ble det som tidligere arbeidet frem varierte prosjektforslag som ble presentert for lokalsamfunnet, og som studentene videreutviklet gjennom resten av semesteret. Til slutt ble de endelige prosjektene presentert for kommunene, før det ferdige materialet ble overlevert og gjort tilgjengelig på denne nettsiden. Våren 2023 ble kurset gjennomført på stedene Dovre (Dovre Kommune), Bismo (Skjåk Kommune) og Snåsa (Snåsa Kommune), med studenter fra Norge, Frankrike, Finland, Kina og Mexico. Våren 2024 ble kurset gjennomført på stedene Fillan (Hitra Kommune) og Verdalsøra (Verdal Kommune), med 13 studenter fra Tyskland, Frankrike, Italia, Sveits, Irland, Makedonia og Norge.


Om du har spørsmål vedrørende Planbussen, eller lurer på om din kommune eller tettsted kan være aktuelle for et samarbeid, så ta gjerne kontakt ved å sende en forespørsel til kontakt@planbussen.no eller til en av oss direkte.

Prosjekt: Vågåmo, Vågå (2006)