MEDIA

Publikasjoner

The CrAFt Cookbook: A Recipe for Climate-Positive Cities and Communities (pp 54-57)
Creating Actionable Futures (14.02.24) - Collection of tested strategies and methods for cities

Dekning i media

iFinnmark (09.03.07)

Oppland Arbeiderblad (23.02.06)

Andre referanser

Presentasjon: Hvordan kan kommunearkitekter bidra til bærekraftig stedsutvikling?
Daniel Lund Godbolt (NAL) - Norsk Planmøte 2023 (09/11) - Referanse 

Prosjekt: Planbussen 2023 - eit moglegheitsstudie
Skjåk Kommune (03.07.23) - Prosjektoppsummering

Planbussen; Sentrumsutvikling
Snåsa Kommune (27.02.23) - Invitasjon til folkemøte