PLANBUSSEN

Tettstedsplanlegging, utvikling og formgivning i praksis

Planbussen er et masteremne ved den femårige masterutdanningen i arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og er tilknyttet Institutt for arkitektur og planlegging ved Fakultet for Arkitektur og Design


Kurset tar for seg dagsaktuelle spørsmål og utfordringer fra små og mellomstore Norske tettsteder, og arbeider i direkte og tett samarbeid med utvalgte kommuner med utgangspunkt i deres situasjon og muligheter. Gjennom lengre opphold på stedene vi arbeider med, produserer de deltagende studentene varierte ideutkast som kan ta for seg alt fra  sentrumsplaner og forbindelsesstrategier til formidling og konkrete prosjektforslag. Basert på tilbakemeldingene som vi får fra lokalsamfunnet bearbeides utkastene til ferdige prosjekter som presenteres og oversendes kommune og lokalbefolkning ved semesterslutt, før de gjøres tilgjengelig herwww.planbussen.no.


Planbussen gjennomføres og arrangeres i regi av professor, dr.  Markus Schwai og doktorgradsstipendiat Erik Hofsbro. Tidligere prosjekter ligger tilgjengelig på denne nettsiden under Prosjekter. Om du har spørsmål vedrørende Planbussen, eller lurer på om din kommune eller tettsted kan være aktuelle for et samarbeid, så ta gjerne kontakt ved å sende en forespørsel til kontakt@planbussen.no eller til en av oss direkte.


Planbussen leter nå etter mulige samarbeidskommuner for våren 2024. Om du eller din kommune kunne tenke dere et samarbeid, så ta kontakt snarest!Prosjekt: Dovre, Dovre Kommune (2023)

Prosjekt: Bismo, Skjåk Kommune (2023)

Prosjekt: Snåsa, Snåsa Kommune (2023)

Prosjekt: Kjerknesvågen, Inderøy Kommune (2022)

Prosjekt: Sistranda, Frøya Kommune (2022)