PLANBUSSEN

Tettstedsplanlegging, utvikling og formgivning i praksis

Planbussen er et masteremne ved den femårige masterutdanningen i arkitektur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og er tilknyttet Institutt for arkitektur og planlegging ved Fakultet for Arkitektur og Design. Kurset tar for seg dagsaktuelle spørsmål og utfordringer fra små og store Norske tettsteder, og arbeider direkte og i tett samarbeid med utvalgte kommuner med utgangspunkt i deres situasjon og muligheter. Gjennom lengre opphold på stedene vi arbeider med, produserer de deltagende studentene varierte prosjektutkast og reaksjoner på de innspill vi får fra stedet, innbyggerne og kommunen. Basert på tilbakemeldingene bearbeides utkastene til ferdige prosjekter som ved semesterslutt presenteres og oversendes kommune og lokalbefolkning, og gjøres tilgjengelig her på www.planbussen.no. 

Planbussen gjennomføres og arrangeres i regi av professor Markus Schwai og universitetslektor Erik Hofsbro, og våren 2023 har Planbussen samarbeidet med Dovre, Skjåk og Snåsa Kommune. Alle nåværende og tidligere prosjekter er å finne her på nettsiden. 


Om du har spørsmål vedrørende Planbussen, eller lurer på om din kommune eller tettsted kan være aktuelle for et samarbeid, så ta gjerne kontakt ved å sende en forespørsel til kontakt@planbussen.no eller til en av oss direkte.

Planbussen: Dovre, Dovre Kommune (2023)

Planbussen: Bismo, Skjåk Kommune (2023)

Planbussen: Snåsa, Snåsa Kommune (2023)

Planbussen: Kjerknesvågen, Inderøy Kommune (2022)

Planbussen: Sistranda, Frøya Kommune (2022)