PLANBUSSEN

Tettstedsplanlegging, utvikling og formgivning i praksis

Studentene prosjekter fra våren 2024 ligger nå tilgjengelig under fanen Prosjekter! Denne våren har vi arbeidet med tettstedene Fillan (Hitra kommune) og Verdalsøra (Verdal kommune), og årets 5 studentgrupper har til sammen levert 10 ulike prosjekter. Gruppene har bestått av 2 til 3 personer, og de har arbeidet med prosjektene fra februar til mai. 

I tillegg kan du også lese mer om de faglige og pedagogiske tankene bak Planbussen i den nylig publiserte artikkelen "Planbussen: problem-, prosjekt- og praksisbasert læring og undervisning (P3BL)" (nettlenke) i tidsskriftet "Læring om læring Vol.11 (2024)"