PLANBUSSEN

Tettstedsplanlegging, utvikling og formgivning i praksis

Studentene har nå levert sine prosjekter fra årets semester, og disse ligger  tilgjengelig på denne nettsiden under Prosjekter! Studentene har arbeidet med tettstedene Fillan (Hitra kommune) og Verdalsøra (Verdal kommune), og totalt har årets 5 studentgrupper levert 10 prosjekter. Gruppene har bestått av 2 til 3 personer, og de har arbeidet med prosjektene fra februar til mai. 

I tillegg kan du også lese om Planbussen i den nylig publiserte artikkelen "Planbussen: problem-, prosjekt- og praksisbasert læring og undervisning (P3BL)" i tidsskriftet "Læring om læring Vol.11 (2024)"