Pietisten - seriemagasinet

65 kronor för sund undervisning i din brevlåda.

Nr. 1 - Religiositet vs. kristen tro

Behandlar skillnaden mellan religionens tänkesätt i kontrast till kristet tänkande. Detta nummer tar även upp skillnad mellan rättfärdiggörelse och helgelse, olika andliga minfält, växa i tro m.m. där religiositets-tänkandet ställer till det för oss.

Nr. 2 - Vem bestämmer vad kristen tro är?

Många växer upp i ett sammanhang där sammanhangets tankar och åsikter tas över utan större reflektioner varifrån alla tankar kommer ifrån. Hur kan jag själv avgöra vad som är sant kristet och inte? Vad är måttstocken, prövostenen? Kort sagt, vem eller vad bestämmer vad som är kristen tro?

Nr. 3 - Vilken Gud tror du på?

Den kristne guden är problematisk eftersom han är en gud och samtidigt tre, det mysterium vi brukar benämna som treenigheten. Eftersom detta är en central läropunkt i kristen tro får den extra stort utrymme i detta nummer. Förutom treenighetens mysterium tas även den vanligaste gudsbilden upp, den ogine guden. Förutom detta får du även lite gudsbildstankar från Luther samt något om vad Bibeln säger om Gud.

Nr. 4 - Människans fria vilja

Både den som funderat länge på frågan om människans fria vilja och de som nyss börjat fundera har något att hämta i detta nummer av Pietisten. Du får ta del av både psykologins sätt att se på ämnet och Bibelns sätt att se på vår vilja. I detta nummer möter vi en gästföreläsare från Norge, Ole Hallesby, som delger sin syn på tanken om den fria viljan och hur man ska se på uttrycket den trälbundna viljan.

Recension skriven av LOE - LarsOlov Eriksson, f.d rektor / lärare på Johannelunds teologiska högskola m.m.

Rosenius i serietidningsformat

Nya tider kräver nya grepp. Väl medveten om att det är så, måste jag medge att min första tanke när jag såg Pietisten som serietidning var skepsis. Men när jag nu läst första numret av den nya Pietisten med underrubriken En serietidning om kristen tro för unga, vuxna och seniorer måste jag medge att jag faktiskt är lite imponerad.

Temat för detta första nummer är ”Religiositet vs. Kristen tro”, och redaktören Gunnar Löfgren har lyckats framställa detta livsavgörande ämne på ett både illustrativt och teologiskt klart sätt. Formen må vara ovan, men innehållet är gedigen roseniansk förkunnelse. Detta stryks också under av att numret innehåller en längre artikel av Rosenius själv till temat. Serietidningsformen är alltså inte ett förytligande av budskapet utan ett förtydligande av det för en ny tid.

Syftet med tidningen är att göra Rosenius teologi mer lättillgänglig och ge mersmak till att läsa Rosenius egna texter. Och jag kan se flera användningsområden, inte bara för unga människor utan även för lite äldre – det handlar inte om en serietidning för barn; det bör nog tilläggas.

Även jag som ganska van Roseniusläsare har haft glädje av detta första nummer och ser redan fram emot nästa, som ska handla om vem som bestämmer vad kristen tro är.

Att tidningen bär det ärevördiga namnet Pietisten kan verka lite förvånande. Får man återanvända ett namn på detta sätt? Svaret är: Ja. Redaktören har låtit inregistrera namnet, så allt är i sin ordning. Mer information och beställning av denna tidskrift kan göras på www.pietisten.com.

LarsOlov Eriksson

2020-11-09

Beställ ditt exemplar i dag! - www.bvforlag.se

Pietisten distribueras av BV-förlag

Frågor försäljning: info@bvforlag eller tel: 0730-686238

Frågor angående innehåll: info@pietisten.com

Stöd gärna tidningen genom en gåva: swish: 123 117 71 79

Pietisten är ett lagligt inregistrerat varumärke i kategorin serietidningar och därmed fullt upphovsrättsskyddad.