På Megakanalen hittar du allt från gamla kassettinspelningar med enbart ljud till gamla och nyproducerade filmer. Här finner du också länkar till andra inspelningar. Målsättningen är att här ska du hitta undervisning som hör till "den sunda läran".

En del av materialet är gamla ljudinspelningar som digitaliserats och restaurerats så gott det går vilket gör att ljudkvalitén kan variera. Filmerna är inspelade med olika kvalité, men trots det så är dock innehållet så pass bra att det är värt att stå ut med de tekniska svagheterna.