Stegmotor Kraft-testare

Testarens uppbyggnad

En 5 Kg viktsensor med en analog till digital converter (ADC) testar kraften på en stegmotor. En mjuk eller hård möbeltass spelar ingen roll, lika hårt som stegmotorn trycker på möbeltassen trycker möbeltassen på viktsensorn.
Normalt är att värdets mäts 1 cm från axel
Testaren mäter 4 cm från axel och multiplicerar värdet med 4, som ger samma resultat.

Exakt Ampere

Mäter strömmen till en av stegmotorns lindning/spole
Se mer här: Exakt Ampere 

Bump testet

Låter stegmotorns arm krocka med sensorn.
Hastigheten i videon är 20 steg per sekund, i högsta upplösning.
Upplösningen är 1/16 av ett helt steg.
Vid hela steg är det 200 steg på ett varv på denna stegmotor.
Högsta upplösning är då 3200 steg per varv.

När stegmotorn inte kan trycka hårdare hoppar den 16 steg tillbaka.

Bump test diagram

Gör 100 mätningar som tar 10 sekunder, altså 10 mätningar per sekund.

Det är externa pulser från en modul med en NE555, så Nano använder all sin hastighet till att mäta i en loop.

Stående axel till vänster är tryck/vikt i gram.
Liggande axel nederst är antal mätningar.

Har på sensate testerna klippt bort data så det bara är en bump.
Är annars svårt se kurvorna i sammanställd data.

Hold test

Skruvar så att sensorn lyfts mot stegmotors arm, fortsätter att skruva till stegmotorn hoppar ett steg tillbaka.

Upplösningen är helt steg och stilla på ett steg.

Hold test diagram

Skruvar för hand för att lyfta sensor, så det blir lite lustiga trappor i diagrammet när jag tar ett nytt tag.

Stående axel till vänster är tryck/vikt i gram.
Liggande axel nederst är antal mätningar.

Hold DC test diagram

Samma test som Hold test, men ingen driver.
Kopplad direkt till labbaggregatet och begränsar strömmen.
Spänningen blir vad den blir då.

Hold DC test diagram

Skruvar för hand för att lyfta sensor, så det blir lite lustiga trappor i diagrammet när jag tar ett nytt tag.

Stående axel till vänster är tryck/vikt i gram.
Liggande axel nederst är antal mätningar.

I detta fall är det en sammanställning av flera tester.