Projekti in projektno delo na OŠ Vojnik

Na OŠ Vojnik že vrsto let sodelujemo v številnih projektih, kajti zavedamo se, da s tem prispevamo k rasti naših učencev, njihovemu znanju, ustvarjalnosti ter življenju v prijaznem okolju.  

V šolskem letu 2023/24 poteka nekaj novih, razvojnih projektov, katerih namen je uvajanje določenih novosti v redno delo in potekajo prvič v tem šolskem letu, ter seveda veliko število stalnih projektov, ki so del našega načina dela v šoli. 

RAZVOJNI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

MEDNARODNI PROJEKTI

NACIONALNI PROJEKTI


ROKA V ROKI 

PROGRAM 

NEON-varni brez vrstniškega nasilja

NTC

Učenje skozi igro 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

Program 

Lions Quest 


POLETAVCIEVROPA V ŠOLI 

ŠOLSKI PROJEKTI


FORMATIVNO SPREMLJANJE

 


PROSTOVOLJSTVO IN TUTORSTVO 

 

RAZVOJNI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

             EKO GAJBICO, PROSIM!

             E-twinning

Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja          

Poskus posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi  


KROKUS