Projekti in projektno delo na OŠ Vojnik

Na OŠ Vojnik že vrsto let sodelujemo v številnih projektih, kajti zavedamo se, da s tem prispevamo k rasti naših učencev, njihovemu znanju, ustvarjalnosti ter življenju v prijaznem okolju.

V šolskem letu 2022/ 23 poteka nekaj novih, razvojnih projektov, katerih namen je uvajanje določenih novosti v redno delo in potekajo prvič v tem šolskem letu ter seveda veliko število stalnih projektov, ki so del našega načina dela v šoli.

Na šoli se vsako leto srečujemo z novimi, razvojnimi projekti, kako učence čim bolj aktivno vključiti in jim ponuditi nove izzive ter jih povezati, da bodo svoje znanje prenašali na druge, spodbujali pri njih opazovanje, radovednost, vedoželjnost, razmišljanje, sklepanje...

RAZVOJNI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

EKO GAJBICO, PROSIM!

E-twinning

Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja

Poskus posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi