Ottawa meets Galicia

Diario gráfico educativo

Relato pedagóxico en formato de diario gráfico de 8o páxinas sobre a experiencia de inmersión lingüística en Ottawa PIALE (Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras).

O libro presentouse na Feira de edición e ilustración FëLLic (26 de xaneiro 2019) e deu pé a diversos actos educativos, de entre os que destaco o que tivo lugar na Librería Lila de Lilith o 28 de novembro de 2019.

O caderno pode adquirirse na propia Lila de Lilith ou en Amazon.

------ 

Relato pedagógico en formato de diario gráfico de 80 páginas sobre la experiencia de inmersión lingüística en Ottawa PIALE (Programa Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras).

El libro se presentó en la Feira de edición e ilustración FëLLic (26 de enero 2019) y dio pie a diversos actos educativos, de entre los que destaco el que tivo lugar en la Librería Lila de Lilith el 28 de noviembre 2019.

El cuaderno puede adquirirse en la propia Lila de Lilith o en Amazon.