Topografija srednjovjekovne Zagrebačke županije (14.-16. stoljeće)

Projekt Topografija srednjovjekovne Zagrebačke županije (14.-16. stoljeće) (IP-2020-02-8706) financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost skup je interdisciplinarnih istraživanja koja, rabeći suvremene metode i oslanjajući se na recentne istraživačke paradigme, u svoj najuži fokus postavlja rekonstrukciju povijesnoga prostora Zagrebačke županije u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. Istraživanje topografije srednjovjekovne Zagrebačke županije temelji se na sustavnome radu s vrelima, s naglaskom na specifične vrste vrela i arhivske fondove koji su osobito bogati topografsko-toponimijskom građom. Takav pristup obuhvaća više istraživačkih razina: od temeljne koja podrazumijeva rekonstrukciju temeljnih značajki analiziranoga prostora, do složenijih koje se tiču istraživanja odnosa povijesnih društava i njihovoga okoliša.

Projektno istraživanje se posebno usredotočuje na topografiju, toponimiju, kulturni krajolik i baštinski pejzaž promatranoga prostora. Pri tome najveća se pozornost poklanja prostornim cjelinama za koje se podatke može pronaći u vrelima. To su najčešće stara naselja različite veličine (ili naseljenosti), svojevrsne jezgre naseljavanja te društvenoga, religijskoga i ekonomskoga života. Istraživački tim se ne zadržava na dobro istraženim prostornim cjelinama, koje najčešće obuhvaćaju urbane prostore (riječ je o trgovištima i slobodnim gradovima na području promatrane županije) nego se intenzivno bavi dosad zanemarenim, najmanjim prostornim cjelinama (dijelovi vlastelinstava, seoske sučije, sela, zaseoci itd.).