Mariakören Västerås

Mariakören är för många intimt förknippad med högklassig körmusik i vackra domkyrkan i stiftsstaden Västerås. Domkyrkan är Mariakörens hemvist och kören är där en uppskattad musikalisk faktor vid högmässor, konserter, högtider och musikgudstjänster i stora och små format. Kören hörs vid stämningsfulla evensonger och de storslagna Mozarts 'Requiem' och Bachs 'Johannespassionen' och i samarbete med domkyrkans övriga körer i Lars Erik Larssons älskade 'Förklädd Gud'. De pampiga adventskonserterna och juldagens traditionsrika vesper är återkommande och uppskattade. Långfredagens nedtonade gudstjänster lämnar ingen oberörd och även vid en "vanlig" högmässa hörs ofta ny- eller specialskriven musik. 

Mariakören grundades 1957 av den legendariske Bror Samuelson och leddes av honom fram till 1991. Under ett år leddes kören av Olle Långström varefter Bror återkom under en kort period. Därefter anförtroddes körens ledarskap till Samuelsons respekterade adept Agneta Sköld, som då var kyrkomusiker i Mikaelikyrkan. Agneta fortsatte i Samuelsons anda genom att regelbundet förse Mariakören med nykomponerad musik, och ledde kören genom åtskilliga framgångsrika körtävlingar i Europa. Agneta ledde Mariakören fram till pensioneringen 2014 då Martin Arpåker blev körens ledare, innan han rekryterades till körledare i Malmö St Petri kyrka. Agneta Sköld gjorde då som Bror Samuelsson och återkom under ett år som körledare. År 2016 blev Joakim Olsson Kruse körens dirigent.

Mariakören har en bred repertoar som sträcker sig över åtskilliga seklers musik, men många anser kören briljera lite extra vid framförande av renässansens polyfoni och den alldeles nyskrivna musiken. Att specialbeställa eller uruppföra musik är en stolthet både hos kören och i domkyrkomusiken. Det rör sig om både mer omfångsrika verk, som t.ex mässan 'Missa brevis Arosensis' av Mårten Jansson, eller mindre stycken för gudstjänster eller andra tillfällen, exempelvis Maria Löfbergs 'O nata lux' eller Hans Hartmans 'Seek the Lord' och Erik Hanspers 'Return to your rest, oh my soul'.

 Kören har framgångsrikt deltagit i många körtävlingar och festivaler runt om i världen, samt kan höras vid flertalet skivinspelningar samt på Spotify och Youtube.