Mariakören Västerås

Mariakören är för många intimt förknippad med högklassig körmusik i vackra domkyrkan i stiftsstaden Västerås. Domkyrkan är Mariakörens hemvist och kören är där en uppskattad musikalisk faktor vid högmässor, konserter, högtider och musikgudstjänster i stora och små format. Kören hörs vid stämningsfulla evensonger och de storslagna Mozarts Requiem och Bachs Johannespassion. De pampiga adventskonserterna och juldagens traditionsrika vesper är återkommande och uppskattade. Långfredagens nedtonade gudstjänster lämnar ingen oberörd och även vid en "vanlig" högmässa hörs ofta ny- eller specialskriven musik. Mariakören grundades 1957 av den legendariske Bror Samuelson och leddes av honom fram till 1991. Under ett år leddes kören av Olle Långström innan Samuelsons respekterade adept Agneta Sköld övertog ledarskapet. Agneta fortsatte också Samuelsons anda genom att regelbundet förse Mariakören med nykomponerad musik. Agneta ledde Mariakören fram till pensioneringen 2014. Under ett år var Martin Arpåker körens ledare, varefter Agneta Sköld återkom under en period. År 2016 tog hon plats i altstämman i kören och Joakim Olsson Kruse övertog som körens dirigent.

Sin första tid var Mariakören en ungdomskör, som med åren mognade och växte. Vid 60-årsjubileet 2017 kunde man konstatera att kören utvecklats och mognat, och har idag ett 40-tal korister med ett ålderspann som sträcker sig över flera generationer – från 16 år till 60+. Det är en stor styrka när en kör får korister i många olika åldrar att känna sig hemma! I de regelbundna samarbetena med exempelvis domkyrkans unga manskör, Västerås domkyrkas herrkör, ges 13-15-åriga sångare möjlighet att få en försmak av den mångåriga körsång som ligger framför dem. Mariakören har en bred repertoar som sträcker sig över många seklers musik, men många anser kören briljera lite extra vid framförande av renässansens polyfoni och den alldeles nyskrivna musiken. År 2018 hördes Mariakören i Slottskyrkan vid Stockholms Slott och genomförde en körresa till Karlskrona och Kalmar. Under 2019 är Mariakören inbjuden att sjunga i domkyrkorna i Uppsala och Strängnäs. Musikaliskt märks under 2019 särskilt ett program med idel amerikansk körmusik - med gästdirigent Justin Hazelgrove (U.S/SE) - Johannespassionen av J.S Bach, T.L de Victorias Requiem, uruppföranden av musik av Erik Hanspers och Hans Hartman, samt uruppförande av beställningsverk av Mårten Jansson. Kören har framgångsrikt deltagit i många körtävlingar och festivaler runt om i världen, samt kan höras vid flertalet skivinspelningar samt på Spotify och Youtube.