Kalendarium

Under denna flik finner du Mariakörens närmast i tiden kommande framträdanden och konserter. Välkommen!

Alla evenemang äger rum i Domkyrkan Västerås om inte annat anges.

OBS! För att minska smittorisken av Coronaviruset, så har beslut tyvärr fått tas att ställa in all körsång i bl.a Domkyrkan. All körmedverkan är inställd under återstoden av 2020 och in på 2021. Möjligen kan vissa gudstjänster ha körmedverkan med begränsad numerär. Troligen gäller detta åtminstone fram till påsk 2021. Avvakta utvecklingen. Läs mer i kyrkans kalendarium som du hittar här. Läs mer om Svenska Kyrkans hantering av Coronaviruset här.

Alla kommande punkter är oklara, både vad gäller genomförande alls, och körmedverkan.

  • 31 jan 11.00: Högmässa - Ingen kör

  • 21 feb kl 18.00: Ev. liten konsert: "En kväll kring akademien", ensemble ur kören

  • 14 mars 11.00: Högmässa, ensemble ur kören

  • 4 april Påskdagen: Påskotta kl 08, Högmässa kl 11, Evensong kl 17.

  • 11 april kl 11.00: Högmässa.

  • 30 maj: Högmässa kl 11. Konsert kl 18 med gästdirigent Justin Hazelgrove.