Dirigenten

Foto: Henrik Mill

JOAKIM OLSSON KRUSE 

är sedan hösten 2016 dirigent för Mariakören.  Han har avlagt examina i kyrkomusik och körpedagogik vid musikhögskolan i Göteborg, samt orgelpedagogik vid musikhögskolan i Örebro. Han har studerat historisk musik vid konservatoriet i Amsterdam.

I Nederländerna arbetade Joakim som organist och körledare vid Svenska kyrkan i Rotterdam samt vid den katolska St Bonifatius-kyrkan i De Rijp. Vid återkomsten till Sverige arbetade han som  organist i Kristianstad och i Karlskrona  innan han 2016 anställdes vid Västerås domkyrka.  Inom ramen för domkyrkans musikverksamhet leder han även Västerås domkyrkas gosskör och herrkör, samt körtrappans gosskörsaspiranter.