Dirigenten

Foto: Henrik Mill

JOAKIM OLSSON KRUSE

är sedan hösten 2016 dirigent för Mariakören.

Ursprungligen från Blekinge har Joakim avlagt examina i kyrkomusik och körpedagogik vid musikhögskolan i Göteborg, samt orgelpedagogik vid musikhögskolan i Örebro. Intresset för historisk musik ledde till studier vid konservatoriet i Amsterdam, med bachelorexamen i cembalo och masterexamen i basso continuo. Under åren i Nederländerna arbetade Joakim som organist och körledare både vid Svenska kyrkan i Rotterdam, samt vid den katolska St Bonifatius-kyrkan i De Rijp.

Sedan hemkomsten till Sverige har Joakim varit organist och körledare i Kristianstad och i Karlskrona Stadsförsamling där han byggt upp både vuxen- och gosskörsverksamheter. Med kammarkören Schola Christiania genomfördes körresor bl.a till Island och Skottland, och regelbundet har beställningsuppdrag utgått till namnkunniga komponister som Maria Löfberg och Nils Erikson.

Som organist och körledare i Västerås domkyrka, har Joakim uppdraget att leda och utveckla Mariakören. Han är mycket mån om att förvalta den unika repertoarskatten från Samuelsons och Skölds epoker, men ser det också naturligt att för kör presentera och introducera ny musik. Särskilt uppskattat har varit att stifta bekantskap med missae breves av Malcolm Archer (2007) och Mårten Jansson (2016) samt av Healey Willan (1950-60-tal).

Joakim har också anförtrotts den viktiga uppgiften att återetablera gosskörsverksamheten i Västerås domkyrka. En ny grund lades 2016 och fortsätter utvecklas, med närmre 35 pojkar och unga män i ålder 7 till 26 år.

Vid sidan om arbetet i domkyrkan engagerar sig Joakim för kyrkomusik och de ungas körsång, som t.ex vice ordförande i Svenska kyrkans gosskörsförening och medlem i redaktionen för Kyrkomusikernas Tidning. Joakim engageras ofta som föreläsare och har hörts t.ex vid Nordic Choir Directors’ Conference i Trondheim, och vid Kyrkomusiksymposier i Sverige. Som kursledare och fortbildare leder han kurser i att arbeta med körsång för pojkar och unga män, och under 2019 utkommer han med en bok om ämnet.