Kören

Kören

Mariakören är för många intimt förknippad med den vackra domkyrkan i stifts- och residensstaden Västerås. Domkyrkan är Mariakörens naturliga hemvist och kören är där ett traditionsenligt inslag vid högmässor och kyrkliga högtider, såsom juldagens vesper. Kören grundades 1957 av Bror Samuelson och leddes av honom fram till 1991. Agneta Sköld efterträdde Bror och ledde Mariakören fram till sin pensionering år 2014. Under 2014 leddes Mariakören av Martin Arpåker som därefter efterträddes av Agneta Sköld. Sedan hösten 2016 är Joakim Olsson Kruse körens dirigent.

Från att ha varit en ren ungdomskör har den med åren blivit mer blandad i åldrarna. Kören har en bred repertoar som omfattar såväl tidig musik som nyskriven. Kören har framgångsrikt deltagit i många körtävlingar och festivaler runt om i världen.

Sopraner: Helena Appelros,  Mathilda Backlund, Anna-Karin Forssén, Charlotta Hammar, Maria Nyhlén, Lina Rolf, Ingrid  Sobel Jernstedt, Linda Strömberg, Anette Wimyr Klasson

Altar: Lena Ahnlund, Julia Carlsson, Susanne Cermenius, Jan Jenssen Bergkvist, Maria Paulson, Gesine Schleth, Johanna Strömberg, Fanny Swanberg, Emma van Kersbergen, Isabella With

Tenorer: Hugo Almér, Sixten Elsner, Alex Hamidfar, Viktor Morin, Tomas Stenström, Ruben van Kersbergen

Basar: Stefan Bohlin, Johannes Bonnevier, Johan Elsner, Johan Engström, Mats Hedfors, Dennis Leo Lundberg, Milad Yaqo 

Lite historia

Mariakören bildades av Bror Samuelson 1957, först som en flickkör, och namnet anknöt till Västerås domkyrka, som är en Mariakyrka. Därför är Mariakören både från start och med sitt namn intimt knuten till domkyrkan. Körens blå körkåpor anknyter också till denna historia, då jungfrun Maria traditionellt förknippas med och ofta symboliseras av färgen blå. 

Vid sin ankomst till domkyrkan hade Bror Samuelson också startat gosskörsverksamheten och samverkan mellan körerna var självklart. Det var i denna mylla som Mariakören grundades och växte. Som initiativtagare till och lärare i Västerås musikklasser, och med en bakgrund som körkonsulent i staden, fick Bror också en unik position att värva begåvade unga sångare till sina körer, och Västerås fick njuta frukterna av ett framväxande rikt körliv. I denna välmående musikmiljö fick många unga musiker sin första viktiga skolning. Många blev mångåriga körsångare, andra satsade på musikkarriärer som instrumentalister, pedagoger eller solister. I landets orkestrar finns åtskilliga orkestermusiker som kan se sina unga år i den ”Samuelsonska körlivet” som startpunkten. Bland namnkunniga sångare som längre eller kortare tid skolats i miljön märks t.ex Ann Hallenberg, Malena Ernman, Mikael Samuelson, Anna-Karin Annmo och givetvis efterträdaren Agneta Sköld. 

Brors hustru Birgitta var en viktig parhäst i detta omfattande musikarbete och Mariakören företog med paret Bror och Birgitta resor till körfestivaler och körtävlingar runt om i Europa. Detta både sporrade och svetsade samman sångarna, och stakade ut en viktig väg. Bror samlade också sina körer till att framföra de stora passionerna av Bach, och i slutet av 1970-talet spelade Sveriges Television in en halvscenisk version av Matteuspassionen med Mariakören och bl.a. Erik Saedén och Staffan Sandlund i rollerna som Jesus respektive Judas. 

Under åren har Mariakören mognat och landat i sin roll som en blandad kammarkör med stort åldersspann och en varierad repertoar, med tyngdpunkt på tidig musik och nutida musik. Under många år har Mariakören bidragit till att ny musik komponerats – både på uppdrag och spontant. Alla dirigenterna har varit och är aktiva komponister, och att Mariakören ”en vanlig söndag” framför nykomponerad musik är inget ovanligt. På så sätt är Mariakören en del av en storslagen europeisk musiktradition: att regelbundet framföra ny och lokals förankrad musik, i sin egen hemkyrka. Idag är Mariakören något så unikt som en kvalificerad kammarkör i en domkyrka, som också fungerar som en första avancerad körmiljö för duktiga unga korister. Detta går helt i linje med hur Bror Samuelson och sedermera Agneta Sköld arbetat. Då nuvarande dirigent Joakim Olsson Kruse också leder återetableringen av domkyrkans gosskör och herrkör, finns klara paralleller till Mariakörens första decennier.