Kören

Kören

Mariakören är för många intimt förknippad med den vackra domkyrkan i stifts- och residensstaden Västerås. Domkyrkan är Mariakörens naturliga hemvist och kören är där ett traditionsenligt inslag vid högmässor och kyrkliga högtider, såsom juldagens vesper. Kören grundades 1957 av Bror Samuelson och leddes av honom fram till 1991. Agneta Sköld efterträdde Bror och ledde Mariakören fram till sin pensionering år 2014. Under 2014 leddes Mariakören av Martin Arpåker som därefter efterträddes av Agneta Sköld. Sedan hösten 2016 är Joakim Olsson Kruse körens dirigent.

Från att ha varit en ren ungdomskör har den med åren blivit mer blandad i åldrarna. Kören har en bred repertoar som omfattar såväl tidig musik som nyskriven. Kören har framgångsrikt deltagit i många körtävlingar och festivaler runt om i världen.

Sopraner: Helena Appelros, Anna-Karin Forssén, Charlotta Hammar, Ingrid Sobel Jernstedt, Chasmin Marquez Karlsson, Tine Mollerup, Hanna Norén, Lina Rolf, Maria Nyhlén, Anette Wimyr Klasson, Emelie Söderholtz, Jonna Dahlbom, Linda Strömberg

Altar: Helena Wessman, Josefine Häll, Maria Paulson, Julia Carlsson, Johanna Strömberg, Emma van Kersbergen, Anna Franzén, Jan Jenssen Bergkvist, Susanne Cermenius, Isabella With, Christina Flint Celsing, Anna Düring

Tenorer: JG Helmersson, Viktor Morin, Tomas Stenström, Peter Åström, Ruben van Kersbergen, Johan Elsner, Torsten Wong

Basar: Eric Annell, Johan Engström, Stefan Bohlin, Lars Blomgren, Mats Hedfors, Erik Gurenwacht, Milad Yaqo, Dag Celsing

Lite historia

Mariakören bildades av Bror Samuelson 1957, först som en flickkör, och namnet anknöt till Västerås domkyrka, som är en Mariakyrka. Därför är Mariakören både från start och med sitt namn intimt knuten till domkyrkan. Körens blå körkåpor anknyter också till denna historia, då jungfrun Maria traditionellt förknippas med och ofta symboliseras av färgen blå.

Vid sin ankomst till domkyrkan hade Bror Samuelson också startat gosskörsverksamheten och samverkan mellan körerna var självklart. Det var i denna mylla som Mariakören grundades och växte. Som initiativtagare till och lärare i Västerås musikklasser, och med en bakgrund som körkonsulent i staden, fick Bror också en unik position att värva begåvade unga sångare till sina körer, och Västerås fick njuta frukterna av ett framväxande rikt körliv. I denna välmående musikmiljö fick många unga musiker sin första viktiga skolning. Många blev mångåriga körsångare, andra satsade på musikkarriärer som instrumentalister, pedagoger eller solister. I landets orkestrar finns åtskilliga orkestermusiker som kan se sina unga år i den ”Samuelsonska körlivet” som startpunkten. Bland namnkunniga sångare som längre eller kortare tid skolats i miljön märks t.ex Ann Hallenberg, Malena Ernman, Mikael Samuelson, Anna-Karin Annmo och givetvis efterträdaren Agneta Sköld.

Brors hustru Birgitta var en viktig parhäst i detta omfattande musikarbete och Mariakören företog med paret Bror och Birgitta resor till körfestivaler och körtävlingar runt om i Europa. Detta både sporrade och svetsade samman sångarna, och stakade ut en viktig väg. Bror samlade också sina körer till att framföra de stora passionerna av Bach, och i slutet av 1970-talet spelade Sveriges Television in en halvscenisk version av Matteuspassionen med Mariakören och bl.a. Erik Saedén och Staffan Sandlund i rollerna som Jesus respektive Judas.

Under åren har Mariakören mognat och landat i sin roll som en blandad kammarkör med stort åldersspann och en varierad repertoar, med tyngdpunkt på tidig musik och nutida musik. Under många år har Mariakören bidragit till att ny musik komponerats – både på uppdrag och spontant. Alla dirigenterna har varit och är aktiva komponister, och att Mariakören ”en vanlig söndag” framför nykomponerad musik är inget ovanligt. På så sätt är Mariakören en del av en storslagen europeisk musiktradition: att regelbundet framföra ny och lokals förankrad musik, i sin egen hemkyrka. Idag är Mariakören något så unikt som en kvalificerad kammarkör i en domkyrka, som också fungerar som en första avancerad körmiljö för duktiga unga korister. Detta går helt i linje med hur Bror Samuelson och sedermera Agneta Sköld arbetat. Då nuvarande dirigent Joakim Olsson Kruse också leder återetableringen av domkyrkans gosskör och herrkör, finns klara paralleller till Mariakörens första decennier.

År 2017 firade Mariakören 60 år av högklassigt körsjungande. Vid två jubileumskonserter gavs inblickar i den stora repertoar som kören sjungit under åren, och gästartist var den tidigare mariakoristen Ann Hallenberg, som med glädje gästade sin gamla hemdomkyrka. Ann Hallenberg bidrog också med en djuplodande text till domkyrkans musikterminsprogram, där hon berättade om hur mycket Bror, Birgitta, domkyrkan och Mariakören betytt för hennes utveckling, och satte det i ett större perspektiv, där Svenska kyrkans musikliv är livsviktigt för hela landets musikliv. Under jubileumsåret framfördes också bl.a J.S Bachs rekonstruerade Markus-passion. Sedan dess har en mängd känd och okänd repertoar kunnat höras, bl.a Mårten Janssons nykomponerade Missa Brevis i ess-moll, djupdykningar i både madrigalrepertoaren och i Healey Willans musik, samt ett storslaget framförande av Mozarts Requiem. Mariakören har också inbjudits till Uppsala, att närvara vid stipendieutdelningarna, då Mårten Jansson mottog Uppsala stads arbetsstipendium. En körturné till världsarvsstaden Karlskrona och domkyrkan i Kalmar va synnerligen uppskattad.

Mariakören ser fram emot att under 2019 fördjupa sig i amerikansk körmusik, under ledning av gästdirigenten Justin Hazelgrove samt framförandet av Bachs älskade Johannes-passion. Kören får också möta en ny Missa Brevis av Mårten Jansson, som är ett beställningsverk och 60-årspresent från Västerås domkyrkoförsamling, samt framföra T.L. de Victorias i Sverige sällan framförda Requiem. Mariakören har också inbjudits att konserter i Strängnäs domkyrka samt sjunga vid högmässa och Evensong i Uppsala domkyrka.