concreet

Goede afspraken maken goede vrienden

Een goed begin

LETSen is gebaseerd op onderling vertrouwen. Daarom vragen we iedereen, om te kunnen starten met LETSen, een infomoment met één van onze kernleden in te plannen. Je krijgt er extra uitleg, leert eventueel andere LETSers kennen en je begint je eigen lijstje van vraag en aanbod. Beslis je om lid te worden, dan vul je het inschrijvingsformulier in. Het bestuur zet je gegevens in het centrale boekhoudsysteem en na enkele dagen ontvang je een mail met uitleg over je account. Vanaf dan kan je zelf je gegevens aanvullen en wijzigen en beginnen te LETSen.


Waardering in nx

In Turnhout hanteren we als waarderingseenheid “nx”. We werken met een “open boekhouding”. Een nieuwe rekening wordt geopend met een saldo van 150 nx. Dit geldt niet voor her-intreders. Echtparen / samenwonenden die apart inschrijven krijgen ieder 75nx.

Op zowel positieve als negatieve nx-saldi kan geen rente worden geheven. Dus is het volstrekt zinloos om ze lang op te sparen! De enige manier om nx uit te geven of te ontvangen is door met iemand te ruilen.

Leden zijn niet verplicht om een positief aantal nx te hebben om met andere leden tot een uitwisseling te komen. Er is geen minimum- en maximumgrens zodat de leden een maximale vrijheid hebben in de grootte van hun transacties. Wij doen echter een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van elk lid om een evenwicht te bewaren.

Er wordt geen geld uitgewisseld voor geleverde diensten. De grote waarde van Lets is de waardering per tijdseenheid, ongeacht het soort werk. Denk er wel aan op voorhand goed af te spreken of er eventueel een vergoeding gevraagd wordt voor onkosten (vervoer, materiaal, ingrediënten…).


Nxkes moeten rollen

Voorwaarde voor het in stand houden van LETS is regelmatige uitwisseling van vraag en aanbod, aan en voor elkaar. Samen houd je de groep hiermee draaiende.

In min staan is niet erg, je moet dan weer nx gaan verdienen. Heb je veel nx verdiend, dan zoek je best hoe je die weer kan uitgeven.

Aan diegene die zes maanden inactief is, wordt door een kernlid gevraagd of hij/zij nog interesse heeft in deelname. Alle leden van Lets-Turnhout worden minimaal één keer per jaar gezamenlijk uitgenodigd voor een vergadering of activiteit.

Je bent niet verplicht om op een bepaalde vraag in te gaan. Wees wel duidelijk in je antwoord: liever een duidelijke NEEN dan helemaal geen antwoord.


Transacties

LETS is gebaseerd op vertrouwen. Bovendien kan je niet elk soort werk in uren uitdrukken. Bijvoorbeeld samen een fietstocht maken, een avondje samen koken of iemand een boek lenen. Het kan allemaal bij LETS, zolang je maar samen afspraken maakt, en die afspraken maak je best op voorhand.

Je kunt eventueel ook bijkomende afspraken maken over hoeveel tijd je denkt nodig te hebben, de gewenste kwaliteit, wat je doet bij mogelijke beschadiging, een ongeval,...

Grondstoffen die je aangekocht hebt voor het leveren van een bepaalde dienst kan je eventueel aan aankoopprijs in geld terugvragen, ook hierover onderhandel je best op voorhand. Evenals over eventuele km-vergoeding onderhandel je best op voorhand.


Vraag en aanbodlijst

De lijst is in digitale vorm terug te vinden op eLAND, een elektronisch systeem voor het beheer van vraag, aanbod en transacties. De leden houden zelf hun eigen gegevenslijst - evenals vraag en aanbod - bij binnen eLAND. Deze gegevens worden alleen aan de leden doorgegeven.


Beheersysteem eLAND

Het beheer van vraag, aanbod en transacties gebeurt met het elektronisch systeem eLAND. Via de website (link) kan je hierop inloggen.


InterLETSen

Er kan ook geLETSt worden tussen verschillende LETSgroepen onderling.

De waarderingseenheden worden opgegeven per uur.

Het eLAND-systeem doet automatisch de omzetting naar de verschillende eenheden.

Lets Turnhout: 60 nx (nikskes)

Lets Zandland: 60 mollets

Lets Oostende: 60 schelpen

Lets Brugge: 60 lets

Lets Sint-Niklaas: 20 stafkes

Lets Begijnendijk: 30 pluimpjes

Lets Zele: 20 kloddekes

Lets Gent: 40 stropkes (deze groep werkt niet onder eLAND)