Vrije Groei


Praktijk voor de begeleiding van kinderen en jongeren en hun oudersWELKOM in mijn praktijk!

De wens van elke ouder is dat z'n kind zich goed voelt, zich kan ontplooien en vrij kan groeien. Soms word je als gezin uitgedaagd wanneer een kind emotionele, gedrags- of leermoeilijkheden heeft waardoor je als kind/jongere of als ouder vast komt te zitten.

Als Klinisch Orthopedagoge wil ik met ouders en hun kind op zoek gaan hoe om te gaan met (de stress van) emotionele, gedrags- of leermoeilijkheden. Daarvoor werk ik met kinderen, jongeren en hun ouders. Hoe kunnen we de moeilijkheden van jouw kind begrijpen en wat kan er helpen om rust te vinden zodat ieder zich verder kan ontplooien? 

Aanbod

Ik bied orthopedagogische ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren.

Daarnaast benader ik de aanwezigheid van gedrags- en leermoeilijkheden bij kinderen van 6 tot 12 jaar ook vanuit de hoek van primitieve reflexen. Soms weerhouden fysieke impulsen een kind om te reageren zoals hij/zij zou willen of zoals er van hem/haar verwacht wordt. Ik gebruik hiervoor de lichaamsgerichte methode RSEM® Methode Maisonneuve. Dit is een lichaamsgerichte methode die inzet op de relatie tussen ouder en kind en tegelijk de oorsprong van de moeilijkheden van het kind aanpakt en herstelt.