Науково-дослідна лабораторія математичної освіти

Вітаємо Вас на сайті 

науково-дослідної лабораторії математичної освіти! 

Науково-дослідна лабораторія математичної освіти (далі Лабораторія) є науковим підрозділом ННІ інформаційних та освітніх технологій

 

Лабораторію створено з метою 

ефективного забезпечення потреб 

університетської науки та освітянської практики

в науково-теоретичних та експериментальних дослідженнях 

в галузі математики та методики навчання математики, 

широкого залучення викладачів, докторантів, аспірантів, студентів 

до розв'язування наукових завдань