Науково-дослідна лабораторія математичної освіти

Вітаємо Вас на сайті

науково-дослідної лабораторії математичної освіти!

Науково-дослідна лабораторія математичної освіти (далі Лабораторія) є науковим підрозділом ННІ інформаційних та освітніх технологій.

Лабораторію створено з метою ефективного забезпечення потреб університетської науки в науково-теоретичних та експериментальних дослідженнях в галузі математики і методики навчання математики та широкого залучення викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів до розв'язування наукових завдань.