REGULAMIN SZKOLENIA

Regulamin szkolenia jest dokumentem wewnętrznym Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim PTTK uchwalanym przez Zarząd Koła.

Aktualna treść dostępna jest tutaj.