PROGRAM DYDAKTYCZNY

Program oparty jest na regulaminie szkolenia.


Na program składają się trzy podstawowe części:

1. zajęcia praktyczne

2. zajęcia teoretyczne

3. wymagania stawiane uczestnikom kursu

1. Zajęcia praktyczne


Czyli wyjazdy w poszczególne grupy górskie:


 • 2-dniowe (weekendowe co 2- 3 tygodnie):
  • Gorce;
  • Beskid Sądecki;
  • Beskid Wyspowy;
  • Beskid Średni;
  • Pieniny;
  • Beskid Żywiecki;
  • Beskid Śląski;
  • Beskid Mały;
  • Tatry;
  • Spisz, Podhale, Orawa;


 • dłuższe obozy piesze (wakacyjne, zimowe, sylwestrowe):
  • Beskid Niski;
  • Bieszczady;
  • Beskid Żywiecki i Śląski;
  • obóz zagraniczny w górach Rumuni lub Ukrainy;


 • wyjazdy autokarowe:
  • Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski;
  • Pogórze Wielickie, Pogórze Śląskie, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Żywiecki;
  • Pogórze Rożnowskie, Pogórze Ciężkowickie, Beskid Sądecki;
  • Pogórze Wiśnickie, Beskid Wyspowy, Beskid Średni;
  • Spisz, Podhale, Orawa, okolice Gorców i Pienin;


 • kurs pierwszej pomocy
 • Impreza Na Orientację (INO)

2. Zajęcia teoretyczne


Czyli wykłady organizowane w Krakowie, w każdy wtorek i czwartek.


Obejmują one zagadnienia:

 • Topografia, komunikacja, zagospodarowanie turystyczne poszczególnych grup górskich Beskidów i Pogórzy;
 • Metodyka przewodnictwa: metodyka prowadzenia wycieczki pieszej, metodyka prowadzenia wycieczek autokarowych, zasady letniej i zimowej turystyki górskiej, metodyka i technika prowadzenia wycieczek w warunkach zimowych, terenoznawstwo;
 • Bezpieczeństwo w górach, pierwsza pomoc przedlekarska, apteczka, ratownictwo górskie w Polsce;
 • Geografia ogólna Karpat;
 • Geologia, uzdrowiska w Karpatach polskich;
 • Przyroda i ochrona przyrody w Polsce, przyroda Beskidów, zagadnienia ochrony obszarów górskich;
 • Architektura drewniana: kościoły, cerkwie, budownictwo świeckie;
 • Architektura murowana, style w architekturze, historia sztuki w Polsce;
 • Etnografia i kultura ludowa;
 • Nazewnictwo w Beskidach;
 • Wyznania: katolicyzm w tym obrządek rzymski i grecki, prawosławie, judaizm, protestantyzm;
 • Historia: historia Polski, historia Beskidów na tle historii Polski, I i II wojna światowa w Karpatach, partyzantka w Beskidach, powojenna opozycja antykomunistyczna;
 • Góry w kulturze polskiej: góry w sztuce, góry w literaturze;
 • Geografia turystyczna Polski, turystyka w Polsce, historia turystyki w Polsce;
 • Organizacja turystyki w Polsce i podstawowe przepisy prawne w przewodnictwie;
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii w turystyce;
 • Komunikacja: drogi w Karpatach polskich, w tym trasy dojazdowe w Beskidach, koleje w Karpatach polskich;

3. Wymagania stawiane uczestnikom kursu


Czyli bieżące sprawdziany pomagające w przygotowaniu przed egzaminami.


Przed egzaminem połówkowym:

 • zaliczenie mapy pasm Karpat polskich i terenów ościennych.
 • zaliczenie map grzbietowych:
  • Gorce;
  • Beskid Śląski;
  • Beskid Wyspowy;
  • Beskid Średni;
  • Pieniny i Magura Spiska;
  • Beskid Żywiecki wraz z Działami Orawskimi;
  • Beskid Sądecki;
  • Tatry, Pogórze Gliczarowskie, Pogórze Gubałowskie oraz Magura Witowska;
 • Wakacyjna praktyka na bazach studenckich SKPG Kraków


Po egzaminie połówkowym:

 • zaliczenie map grzbietowych:
  • Beskid Mały;
  • Beskid Niski;
  • Bieszczady;
  • Pogórza;
 • zaliczenie planu wycieczki 3-dniowej
 • zaliczenie Imprezy na orientację (INO)