Nå er det ny frist for å søke om dirigentstipend!

Du sender inn søknad innen 15. februar 2020 ved å fylle ut følgende skjema

Koralliansen har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning og alle søknader må følge retningslinjene for dirigentstipend som du kan lese her.

Du finner listen over tidligere tildelinger her.