Dirigentstipend

Søknadsskjema Vår 2024

Det er nå åpent for søknader til våren 2024. Frist for søknad er 15. februar 2024.

Søknadsskjema finner du her

Husk å sette deg godt inn i retningslinjene før du sender inn din søknad. Det er mange som skriver gode søknader og vi trenger så utfyllende informasjon av deg som mulig for å kunne vurdere søknaden din på en god faglig måte. 

Rapportering

Rapporteringsskjema sendes ut til alle stipendmottakere per e-post. Følg instruksjonene du fikk i samband med tildeling. 

Rapporteringsskjema finner du også her


Om Koralliansens dirigentstipend

Koralliansen har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning og alle søknader må følge retningslinjene for dirigentstipend som du kan lese  her.

Du finner listen over tidligere tildelinger her.

Tips og triks

Vi har tidligere hatt en digital gjennomgang av hvordan søknaden foregår til stipendet. Her kan du lese en sammenfatning av spørsmål og svar om søknaden: Spørsmål og svar.