Koralliansen gjennomfører hvert år en mentorordning for dirigenter på flere plasser i landet. Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent som mentor gjennom ett år. Mentorordningen gir deg mulighet til en friere veiledningsform, der du selv sammen med mentoren kan identifisere hvordan du skal utvikles videre som dirigent.

Mentorer 2020 / 2021

Under finner du oversikt over mentorene i ulike deler av landet fra høsten 2020. Dirigenter som ønsker å være med på ordningen, må avklare dette med sitt kor.

Du søker ved å fylle ut dette skjemaet.

Sørlandet - Margrethe Ek

Margrethe Ek vil være mentor på Sørlandet. Hun er sanger og kordirigent og er mye brukt som instruktør ved seminarer og holder ofte foredrag om kor og helse samt musikkformidling.​ Hun har sin utdannelse fra bl.a Barratt Dues Musikkinstitutt​​, Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Hun jobber til daglig som lektor ved Kirkebakken videregående i Moss, og dirigerer ​Moss Ensemble Consensus. Hun er mye brukt som dommer i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Øst-Finnmark - Bjarne Isaksen

I Øst-Finnmark skal Bjarne Isaksen være mentor. Han er utdannet ved Nordnorsk musikkonservatorium, Agder Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Til daglig er han førstelektor i musikkpedagogikk ved Musikkonservatoriet i Tromsø ved UiT, der han også forsker på kunstfagspedagogikk. Han er en merittert kordirigent, som blant annet har han dirigert Tromsø Akademiske Kvinnekor siden oppstarten, i tillegg til andre kor i Tromsø og Alta.

Tromsø - Bjørn Andor Drage

Bjørn Andor Drage er vår mentor i Tromsø-området. Han er komponist, musiker, konsertorganist og kordirigent utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han har vært lektor i kirkemusikk ved Trøndelag musikkonservatorium fra 1985, domkantor i Bodø fra 1989, dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta, samt gjestedirigent for Tromsø Symfoniorkester og Vokal Nord. Drage er i dag professor i orgel ved Norges Arktiske Universitet (Musikkonservatoriet i Tromsø) og Nord Universitet i Bodø.Nordre del av

Østerdalen - Marit Tøndel Bodsberg Weyde

I Østerdalen vil Marit Tøndel Bodsberg Weyde være mentor. Hun er kunstnerisk leder og dirigent for Den norske Studentersangforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Vestoppland Kammerkor. Hun er i dirigentteamet for Ensemble Ylajali i Bodø, kirkemusiker i Gjøvik kirke og underviser på Norges musikkhøgskole. Hun var dirigent for Norges ungdomskor under prosjektperioden 2015-2016.

Bergen - Jon Flydal Blichfeldt

Vår nye mentor i Hordaland heter Jon Flydal Blichfeldt. Han er en kjent dirigent i området, og dirigerer blant annet for Ole Bull Kammerkor, Bergen mannskor og Osterøykoret. Han er tidligere utdannet cellist og kordirigent ved Griegakademiet og Høyskolen i Tromsø. Blichfeldt underviser også i kordirigering og sang, og er en flittig brukt seminarholder i kor.

Haugesund/ Sunnhordaland- Ive Buch Romme

Ive Buch Romme skal være mentor med base i Haugesund. Hun er utdannet kordirigent og sangpedagog ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, og har mastergrad i korledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg. Blant annet er hun grunnlegger og dirigent for Kammerkoret Bocca. Flere av hennes kor har fått fremstående plasseringer i nasjonale og internasjonale konkurranser, og i 2008 mottok hun dirigentpris i korkonkurransen i Riva del Garda.

Stavanger - Per Sigmund Rettedal

I Stavanger vil Per Sigmund Rettedal være mentor. Han har vært dirigent for barnekor, kirkekor, mannskor, kvinnekor, kirkekor og blandakor til sammen i nærmere 50 år. Som musikklærer på videregående skole har han ledet kor til flere førstepriser i NRKs korkonkurranser for barne- og ungdomskor. Han har vært dirigent for kvinnekoret Concentus i 24 år, og med dem har han gitt ut flere CD-er og vunnet priser i norske og internasjonale korkonkurranser. Han har undervist i kordireksjon i nærmere 40 år, og har også lang erfaring som sangsolist.

Stavanger - Aril Schøld

I Stavanger kan du også søke om å ha Aril Schøld som mentor. Schøld er en profilert dirigent i særlig gospel- og popverden, og er i hverdagen dirigent og kunstnerisk leder for Stavanger Gospel Company. Han har en svært mangsidig bakgrunn som gitarist, produsent, prosjektleder og arrangør, og har arbeidet med noen av Norges mest fremstående artister. Han er også en ettertraktet seminar- og kursholder for kor.Buskerud - Marit Tøndel Bodsberg Weyde - Fulltegnet, ikke lenger mulig å melde seg på

I Buskerud vil Marit Tøndel Bodsberg Weyde være mentor. Hun er kunstnerisk leder og dirigent for Den norske Studentersangforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Vestoppland Kammerkor. Hun er i dirigentteamet for Ensemble Ylajali i Bodø, kirkemusiker i Gjøvik kirke og underviser på Norges musikkhøgskole. Hun var dirigent for Norges ungdomskor under prosjektperioden 2015-2016.

Oslo - Ingrid Danbolt - Fulltegnet, ikke lenger mulig å melde seg på

Vår mentor i Oslo heter denne gangen Ingrid A. Danbolt. Til daglig er hun førstelektor i musikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Danbolt har dirigert alt fra lokale barne- ungdoms og voksenkor til ambisiøse kammerkor og vokalensembler. Hun har en rekke topplasseringer i nasjonale og internasjonale korkonkurranser med sine ensembler, da særlig ungdomskoret Neon Vokal, som ble kåret til Norgesmester for kor under NM i 2017. I tillegg holder hun jevnlig kurs og seminarer, og er veileder for studenter i barnekorledelse ved Norges Musikkhøgskole.

Østfold - Nina T. Karlsen - Fulltegnet, ikke lenger mulig å melde seg på

I Østfold vil Nina T. Karlsen være mentor. Hun er utdan​​net dirigent, sanger, musikkpedagog og kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole. Høsten 2012 tiltrådte hun som domkantor i Tønsberg med hovedansvaret for Tønsberg Domkor. Karlsen har vært ansatt som dirigent og kunstnerisk leder for Kammerkoret Ensemble 96 siden 2011 som i 2017 høstet en Grammy-nominasjon i kategorien Best Surround Sound Album. Nina er også en ettertraktet seminarholder og gjestedirigent.

Nord-Trøndelag - Bjørn Borge - Fulltegnet, ikke lenger mulig å melde seg på

I Nordre del av Nord-Trøndelag (Steinkjer og nordover) vil Bjørn Borge være tilgjengelig som mentor. Han er utdannet kantor og musikkpedagog ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avla i 1994 diplomeksamen i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Til daglig jobber han i Kirkelig fellesråd i Trondheim. Borge har vært dirigent for en rekke kor, og har i tillegg arbeidet som kantor i Gildeskål i Nordland, Nidaros domkirke og Heimdal kirke.

Trondheim - Ketil Belsaas - Fulltegnet, ikke lenger mulig å melde seg på

I Trondheim har vi i år Ketil Jule Bjørnstad Belsaas som mentor. Han er utdannet sanger og dirigent, og har blant annet hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole. Belsaas har særlig vært virksom i Hamar, der han dirigerte Ringsaker Kantori og det prisbelønte koret Collegium Vocale. Belsaas er i dag avdelingsleder for Musikk, dans og drama ved Heimdal videregående skole.

Sunnmøre - Per Oddvar Hildre - Fulltegnet, ikke lenger mulig å melde seg på

På Sunnmøre kan vi igjen tilby Per Oddvar Hildre være mentor, som de fleste kjenner som “Prots”. Hildre er en svært anerkjent og merittert dirigent og korpedagog. Han er grunnlegger og dirigent for SKRUK, og har også grunnlagt Det Norske Kammerkor. Med korene har han gitt ut 27 musikkalbum. Han har siden 1980 drevet som frilans korinstruktør med workshops og seminarer over hele Norden.

Bergen - Thomas Caplin - Fulltegnet, ikke lenger mulig å melde seg på

I Hordaland kan vi også tilby Thomas Caplin som mentor. Caplin er en internasjonalt anerkjent dirigent, som blant annet har utmerket seg som fremstående innen fremføring av rytmisk kormusikk. Caplin dirigerer i dag ungdomskoret Defrost Youth Choir fra Hamar, som er prisbelønt på konkurranser over hele verden. Tidligere har han blant annet dirigert Den norske Studentersangforening og Lunds Studentsångare. Caplin er også en ettertraktet foredrags- og seminarholder, og har publisert flere bøker om korledelse og metodikk.

Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

  • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor

  • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen

  • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

Litt om opplegget

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.

Eksempler på slike møteplasser vil være:

  • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer

  • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor

  • En helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Arrangøren plukker ut søknadene slik at gruppen passer sammen nivåmessig.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av FONOKO på vegne av Koralliansen. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.