Koralliansen gjennomfører hvert år en mentorordning for dirigenter på flere plasser i landet. Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent som mentor gjennom ett år. Mentorordningen gir deg mulighet til en friere veiledningsform, der du selv sammen med mentoren kan identifisere hvordan du skal utvikles videre som dirigent.

De siste årene har vært usikre og anderledes for oss alle men vi håper at vi snart kan være på beina igjen og at aktiviteten tar seg opp til normalt igjen. Vi lyser nå derfor ut mange ordninger og håper på god påmelding. Hvis du er usikker på om denne ordningen passer for deg men du er interessert anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for å finne svar på dine spørsmål. Du kan enten ta kontakt med ditt korforbunds lokale kontakter eller kontakte sekretariatet for Koralliansens "Ordning for kordirigenter". Vi tar gjerne en prat med deg!

Din påmelding er ikke bindende før du har takket ja til plassen så du kan fint melde deg på nå og ta det endelige valget når du blir tilbudt plass.

Søknadsfrist 1. september 2022!

PÅMELDINGSSKJEMA

Mentorordninger for skoleåret 2022/2023:


Trondheim og omegn - Ordning for vokalgrupper med mentor Gunnhild Breirem

Gunnhild har over 20 års erfaring som kordirigent, sangpedagog og musikklærer. Hun har studert “Rytmisk korledelse” ved Nord Universitet, og tar nå masterstudium i “Innovative Choir Leading” ved RAMA Vocal Center, Det Jyske Musikkonservatorium. Gunnhild er heretter kordirigent på “fulltid”, og dirigerer Øvre Nidelven Kammerskor, RiTardando og ØremaZZørene i Trondheim. Hun synger i vokalgruppa Viggja Voices og er sanger og musikalsk leder for vokalgruppa Konsonantkompaniet.


Nordmøre og Romsdal - Gunnhild Breirem

Les om Gunnhild Breirem over


Sørdelen av Trøndelag - Karen Haugom Olsen FULLTEGNET

Karen Haugom Olsen er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole. Hun fullførte mastergrad i solistisk orgelspill hos Jon Laukvik ved Musikhochschule Stuttgart i 2005. Fra 2005 til 2014 var hun ansatt som kantor i Nordstrand kirke i Oslo der hun hadde ansvaret for hele den musikalske virksomheten. Høsten 2014 fullførte Karen Haugom Olsen masterstudiet i direksjon ved Norges Musikkhøgskole, med professor Grete Pedersen. Fra 2012-2014 var hun også Pedersens assistent i Det Norske Solistkor. I 2014-2015 var hun ansatt som lektor i direksjon ved universitetet i Erfurt, med hovedansvar for kammerkoret og direksjonsundervis-ningen. Karen Haugom Olsen tiltrådte stillingen som domkantor i Nidarosdomen i 2016.


Sør-Helgeland - Tor Halvard Nilsen FULLTEGNET

Tor Halvard er en norsk dirigent, komponist og arrangør. Nilsen har sin musikkutdanning fra Høgskolen i Nesna og University of Michigan. Han har i nyere tid tatt videreutdanning i korpsdirigering, og senere kordireksjon I og II hos Ragnar Rasmussen ved Høgskolen i Tromsø. Han er mye brukt som seminarholder og har allerede holdt i mange kurs på vegne av Koralliansen.


Narvik - Tor Halvard Nilsen

Les om Tor Halvard over


Bergen - Tore Kloster

Tore Kloster (50) er songar, songlærar og kordirigent, busett i Bergen. Han har lang erfaring med kordrift. Både med oppstart av kor, men også med dagleg drift og musikalsk leiing. Han var medstiftar av Blandede Akademikere i 1991, som sidan har blitt UiB sitt offisielle blandakor. I 2002 var han med på oppstarten av Sankta Sunniva Kammerkor, som er Bergen Domkirke menighet sitt kor for unge songarar. Han har vore dirigent for Stord con Spirito sidan 2000 og i 2018 starta han koret Stemmer, som held til i Sælen kirke. Frå 2005-2022 var han dirigent for Kammerkoret GNEIS, som arbeidde med ny og ofte eksperimentell kormusikk. Han har i periodar også vore dirigent for andre kor med svært ulik musikalsk profil. Tore har vore oppteken av at kora skal ha høg aktivitet, og han har dirigert ei stor mengd konsertar i Bergen, på Vestlandet og i mange Europeiske land. I tillegg til å vera korgründer, har Tore ei brei musikalsk erfaring. Han har favorittar i alle sjangrar, og skiller kun mellom god og dårleg musikk.



Buskerud, Vestfold og Nedre Telemark - Steffen Kammler

Han er en tysk-norsk kor- og orkesterdirigent med bred bakgrunn. Han har tidligere vært dirigent og musikalsk leder for Operakoret ved Den Norske Opera & Ballett. Kammler underviser i direksjon, blant annet ved universitet i Shaoxing/Kina og ved musikklinjen på St. Hallvard i Drammen.


Oslo - Benedikte Kruse

Benedikte Kruse er fast medlem av vokalgruppa Pitsj, og sanger, produsent og komponist for improvisasjonsensemblet Små Grå. Hun har en Bachelor i sang og musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøyskole og en Bachelor i musikkvitenskap fra Københavns Universitet. Hun har vært dirigent for Oslo Nye Ungdomskor, startet opp og dirigert Oslo Nye Vokalensemble (nåværende Trill), Pikekoret og Birkelunden Brøstklang. For tiden er hun musikalsk leder for det nyoppstartede Rytmisk Ungdomskor sammen med Anja E. Skybakmoen.


Moss - Bjarne Isaksen

Han er utdannet ved Nordnorsk musikkonservatorium, Agder Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Til daglig er han førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er en merittert kordirigent, og har dirigent blant annet Tromsø Akademiske Kvinnekor og Det Norske Mannskor av 1995, i tillegg til andre kor i Nord-Norge.


Stavanger/ Haugesund - Thomas Caplin

Caplin er en internasjonalt anerkjent dirigent, som blant annet har utmerket seg som fremstående innen fremføring av rytmisk kormusikk. Caplin dirigerer i dag ungdomskoret Defrost Youth Choir fra Hamar, som er prisbelønt på konkurranser over hele verden. Tidligere har han blant annet dirigert Den norske Studentersangforening og Lunds Studentsångare. Caplin er også en ettertraktet foredrags- og seminarholder, og har publisert flere bøker om korledelse og metodikk.


Steinkjer /Innherred /Stjørdal - Ketil Belsaas

Han er utdannet sanger og dirigent, og har blant annet hovedfag i korledelse fra Norges Musikkhøgskole. Belsaas har særlig vært virksom i Hamar, der han dirigerte Ringsaker Kantori og det prisbelønte koret Collegium Vocale. Belsaas er i dag avdelingsleder for Musikk, dans og drama ved Heimdal videregående skole.


Innlandet - Håvard Forvemo

Håvard Forvemo har siden 1999 vært lærer ved Toneheim Folkehøgskole, hvor han dirigerer Toneheim skolekor og Toneheim kammerkor, samt underviser i fagene direksjon og konsertproduksjon. Som dirigent jobber han i det lille formatet med kor a cappella og med større verk for kor, solister og orkester. Håvard har hovedfag i korledelse fra Norges musikkhøgskole, hvor han studerte hos Stefan Sköld og Grete Pedersen.


Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

  • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor

  • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen

  • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

Litt om opplegget

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.

Eksempler på slike møteplasser vil være:

  • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer

  • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor

  • En helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning digitalt.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor eller er musikalsk leder i en vokalgruppe. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Arrangøren plukker ut søknadene slik at gruppen passer sammen nivåmessig.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av FONOKO på vegne av Koralliansen. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.