Koralliansen gjennomfører en mentorordning for dirigenter. Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent (en mentor) gjennom ett år.

Mentorer 2019 / 2020

Under finner du oversikt over mentorene i de ulike områdene fra høsten 2019. Dirigenter som ønsker å være med på ordningen, må avklare dette med sitt kor. Søknadsfrist er 10. mai 2019. Du søker ved å fylle ut dette skjemaet.

Hedmark - Nina T. Karlsen

I Hedmark vil Nina T. Karlsen være mentor. Hun er utdan​​net dirigent, sanger, musikkpedagog og kirkemusiker ved Norges musikkhøgskole. Høsten 2012 tiltrådte hun som domkantor i Tønsberg med hovedansvaret for Tønsberg Domkor. Karlsen har vært ansatt som dirigent og kunstnerisk leder for Kammerkoret Ensemble 96 siden 2011 som i 2017 høstet en Grammy-nominasjon i kategorien Best Surround Sound Album . Nina er også en ettertraktet seminarholder og gjestedirigent.

Gudbrandsdalen / Lillehammer - Vigdis Oftung

I Gudbrandsdalen vil Vigdis Oftung være mentor. Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole som musikkpedagog og pianist. Vigdis har vært dirigent for Oslo Vocalis siden starten i 1988 og har vunnet flere 1. priser i internasjonale konkurranser med koret. I 2006 ble hun sammen med sin mann Trond Oftung utnevnt til "Årets kordirigent" av Norges Barne- og ungdomskorforbund. Til daglig underviser hun ved musikklinjen på Kirkeparken videregående skole i Moss.

Vestoppland - Marit Tøndel Bodsberg Weyde

I Vestoppland vil Marit Tøndel Bodsberg Weyde være mentor. Hun er kunstnerisk leder og dirigent for Den norske Studentersangforening, Kvindelige Studenters Sangforening og Vestoppland Kammerkor. Hun er i dirigentteamet for Ensemble Ylajali i Bodø, kirkemusiker i Gjøvik kirke og underviser på Norges musikkhøgskole. Hun var dirigent for Norges ungdomskor i prosjektåret 2015-2016.

Østfold - Steffen Kammler

I Østfold vil Steffen Kammler være mentor. Han er en tysk-norsk kor- og orkesterdirigent med bred bakgrunn. Han har tidligere vært dirigent og musikalsk leder for Operakoret ved Den Norske Opera & Ballett. Kammler underviser i direksjon, blant annet ved universitet i Shaoxing/Kina og ved musikklinjen på St. Hallvard i Drammen.

Telemark og Vestfold Håkon Daniel Nystedt

I Telemark og Vestfold vil Håkon Daniel Nystedt være mentor. Han er utdannet på Norges Musikkhøgskole og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han mottok i 2007 KORK-prisen som «ung og lovende». Nystedt har hatt engasjementer med de fleste profesjonelle orkestre i Norge, foruten øvrige nordiske orkestre, i tillegg til diverse profesjonelle korps og kor. Håkon Nystedt er kunstnerisk leder for Oslo Kammerkor siden 2005, og har opptrådt med dem verden over.

Sørlandet - Anne Karin Sundal-Ask

På Sørlandet vil Anne Karin Sunndal Ask være mentor. Hun er fra Halsa på Nordmøre er utdannet fløytist ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avsluttet våren 2003 sitt hovedfag i korledelse ved Norges musikkhøyskole. Hun er dirigent for Det norske jentekor og har tidligere dirigert Kammerkoret NOVA , Kvindelige Studenters Sangforening, Norges ungdomskor (NUK) og Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening.

Rogaland - Per Sigmund Rettedal

I Rogaland vil Per Sigmund Rettedal være mentor. Han har vært dirigent for barnekor, kirkekor, mannskor, kvinnekor, kirkekor og blandakor til sammen i nærmere 50 år. I sitt virke som musikklærer på videregående skole har han ledet kor til flere førstepriser i NRKs korkunkurranser for barne- og ungdomskor. Han har vært dirigent for kvinnekoret Concentus i 24 år. Under hans ledelse har koret gitt ut flere CD-er og vunnet priser i norske og internasjonale korkonkurranser. Han har undervist i kordireksjon i nærmere 40 år. Han har også bak seg en lang erfaring som sanger/tenorsolist.

Hordaland - Kjetil Almenning

I Hordaland vil Kjetil Almenning være mentor. Han har bachelorgrad i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Almenning ble domkantor i Bergen i 2009 har tidligere vært kunstnerisk leder og dirigent for det norske vokalensemblet Ginnungagap, og har blant annet dirigert Vestoppland Kammerkor, Ensemble 96 og Norges ungdomskor.

Sogn og Fjordane - Margrethe Ek

I Sogn og Fjordane vil Margrethe Ek være mentor. Hun er sanger og kordirigent og er mye brukt som instruktør ved seminarer og holder ofte foredrag om kor og helse samt musikkformidling.​ Hun har sin utdannelse fra bl.a Barratt Dues Musikkinstitutt​​, Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Hun jobber til daglig som lektor ved Kirkebakken vgs i Moss. Margrethe dirigerer ​Moss Ensemble Consensus. Hun er mye brukt som dommer i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Sunnmøre - Per Oddvar Hildre

På Sunnmøre vil Per Oddvar Hildre være mentor. Han er en norsk sangkordirigent og korpedagog. I kormiljøet går han under kallenavnet «Prots». Hildre har grunnlagt korene SKRUK og Det Norske Kammerkor og er fortsatt dirigent for SKRUK. Med disse korene har han utgitt 27 musikkalbum, De fleste er utgitt av Kirkelig Kulturverksted. Han har siden 1980 drevet som frilans korinstruktør med workshops og seminarer over hele Norden.

Trøndelag og Romsdal/Nordmøre - Bjørn Borge

Bjørn Borge vil være mentor både i Trøndelag og i Nordmøre/Romsdal. Han er utdannet kantor og musikkpedagog ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og avla i 1994 diplomeksamen i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Til daglig jobber han i Kirkelig fellesråd i Trondheim. Borge har vært dirigent for en rekke kor, og har i tillegg arbeidet som kantor i Gildeskål i Nordland, Nidaros domkirke og Heimdal kirke.

Harstad-området - Dag Erik Enoksen

I Harstad-området vil Dag Erik Enoksen være mentor. Han er en erfaren dirigent og solist fra Harstad. Han jobber på heltid som dirigent og har mange store korprosjekter bak seg. Han har gjort mange solistoppdrag og dirigerer Harstad Mandskor, Harstad Guttekor, Bel Chorus og Mine Damer.

Helgeland og Tromsø-området - Bjørn Andor Drage

I Bjørn Andor Drage være mentor både på Helgeland og i Tromsø-området. Han er komponist, musiker, konsertorganist og kordirigent utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Han har vært lektor i kirkemusikk ved Trøndelag musikkonservatorium fra 1985, domkantor i Bodø fra 1989, dirigent og kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta, samt gjestedirigent for Tromsø Symfoniorkester og Vokal Nord. Drage er professor i orgel ved Norges Arktiske Universitet (Musikkonservatoriet i Tromsø) og Nord Universitet i Bodø

Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

  • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
  • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
  • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

Litt om opplegget

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov.

Eksempler på slike møteplasser vil være:

  • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer
  • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
  • En helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

I denne ordningen får hver dirigent gjennom møteplassene få 26 timer med mentor og korene som deltar med dirigenten er med på 16 timer i løpet av året.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Arrangøren plukker ut søknadene slik at gruppen passer sammen nivåmessig.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av FONOKO på vegne av Koralliansen. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.