Fonoko i samarbeid med Koralliansen og Dirigentløftet inviterer til Dirigentlab 29.-30. oktober 2022, Oslo

Mentor blir Torodd Wigum, kjent orkester- og operadirigent fra Trondheim.

Medvirkende ellers er sangere fra Oslo Domkor og strykere tilknyttet Dextra Musica.


Denne gangen blir det repertoar for kor og 4 strykere:

Schubert - Messe i G-dur D.167,

Bach – Christ lag in Todes Banden BWV 4,

Mendelssohn – Christe, Du Lamm Gottes MWV A5.


Søkere til aktive plasser bør ha godkjent utdanning innen dirigering, være i et slikt utdanningsforløp eller noen års erfaring som dirigent.

Det begrenses til 8 aktive deltagere, og Fonoko vurderer søknadene sammen med Torodd Wigum, og tildeler plasser etter ønskelig faglig nivå.

For aktive deltagere under 30 år har vi 3 gratisplasser og det er selvfølgelig plass til passive deltagere.

Kurset foregår i Bekkelaget Menighetshus, Oslo

Påmelding innen 10.oktober

Søk her!


Ønsker dere å få veiledning fra noen av landets fremste dirigenter?


Mentortilbudet gir et løft og motivasjon for både kor og dirigent!

Koralliansen sin Mentorordning har ledig plasser flere steder i landet.


Trondheim og omegn - Ordning for vokalgrupper - Gunnhild Breirem

Nordmøre og Romsdal - Gunnhild Breirem

Narvik - Tor Halvard Nilsen

Bergen - Tore Kloster

Buskerud , Vestfold og Nedre Telemark - Steffen Kammler

Oslo - Benedikte Kruse

Moss/Østfold - Bjarne Isaksen

Stavanger/ Haugesund - Thomas Caplin

Innlandet - Håvard Forvemo


Din påmelding er ikke bindende før du har takket ja til plassen.

Søknadsfrist 1. oktober 2022!

PÅMELDINGSSKJEMA

Våre faste tilbud

Organisasjonene i Koralliansen arrangerer hvert år mange forskjellige dirigentkurs på alle nivå.

Følg med for utlysinger av høstens kurs.

Les om kursene her!

Koralliansen har en stipendordning for dirigenter som ønsker å utvikle seg faglig. Ordningen blir lyst ut to ganger i året.


Les om stipendet her!

Koralliansen organiserer ulike mentorordninger for dirigenter som ønsker veiledning fra en erfaren kollega. Ordningene går hvert skoleår.

Les om mentorene her!

Koralliansen har en støtteordning til barnekor, ungdomskor og studentkor som ønsker å gjennomføre dirigentopplæring i eget kor. Ordningen blir lyst ut to ganger i året.

Faste frister er 1. juni og 1. desember.

Les om ordningen og søk her!

Vårt samarbeid

Koralliansen er en samarbeidsplattform for nasjonale kor- og dirigentorganisasjoner.

Organisasjonene i Koralliansen er i dag:


Koralliansen administrerer sammen en nasjonal satsing på kordirigenter. Kulturdepartementet bevilger årlig i overkant av 3.000.000,- til denne ordningen som gjør at Koralliansen kan ha stor kursvirksomhet samt andre tiltak som gagner kordirigenter i Norge.

Koralliansen samarbeider om NM for kor, som sist ble gjennomført i Trondheim 2021. Les mer om NM her.

Koralliansen samarbeider også om en årlig Kordirigentkonferanse. Årets konferanse holdes på Hamar. Arrangementet finner dere her :

Koralliansens Kordirigentkonferansen 2022


Organisasjonene i Koralliansen leverte i 2018 et samlet innspill til arbeidet med ny kulturmelding. Les det her.

Koralliansen arbeider for å styrke tilbudet på dirigentutdanningar på høyskolenivå.

Koralliansen arbeider politisk for å gi norske kor bedre vilkår.


Utviklingstiltak

Koralliansen deler hvert år ut en pott til tiltak i de ulike organisasjonene, som på noen måte kan bidra til at mulighetene til dirigentopplæring i Norge blir bedre. Det gjelder blant annet kurs, samarbeid og møteplasser som ikke ville ha vært mulig å gjennomføre innenfor Koralliansens vanlige ordninger. For eksempel var Dirigentopplæring for unge i eget kor til å begynne med et utviklingstiltak, som senere har blitt tatt opp som fast ordning i Koralliansen.

Les om våre utviklingstiltak her!