Et samarbeid mellom kor- og dirigentorganisasjoner i Norge

Nye dirigentkurs annonsert

Vi har nå annonsert nye dirigentkurs både for unge, voksne, nybegynnere og erfarne dirigenter. Les mer her.

Konferanse 12. januar: Veien videre for dirigentsatsingen

Koralliansen arrangerer en strategisk/politisk konferanse i Stjørdal fredag 12. januar 2018 der vi setter søkelyset på hvordan vi skal jobbe videre for å sikre tilstrekkelig med kompetente kordirigenter til de over 3000 korene i Norge. Hovedmålgruppen for konferansen er organisasjoner, myndigheter og utdanningsinstitusjoner, men kordirigenter og andre som er interessert i temaet er også velkommen. Konferansen foregår i Kimen kulturhus i Stjørdal og starter kl. 09.30.

Fra programmet kan vi nevne:

 • Kordirigenten i framtiden. Ved Peter Tornquist, rektor ved Norges Musikkhøgskole.
 • Koralliansens dirigensatsing - Hva er gjort så langt.
 • Kulturskolen som ressurssenter i kommunen. Ved Signe Kalsnes, dosent på Norges Musikkhøgskole
 • Kor, dirigent og kulturskoler. Ved Berit Konstad Graftås, rektor ved Tolga kulturskole, styremedlem i Norsk Kulturskoleråd.
 • En kordirigents hverdag. Ved nyutdannet dirigent fra Norges Musikkhøgskole.
 • Kordirigentens kompetanse. Foreløpig inntrykk fra pågående forskningsprosjekt . Ved Dag Jansson, 1. amanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kordirigenten i kirken. Ved Tore Erik Mohn, domkantor Borg menighet, og universitetslektor ved Norges Musikkhøgskole.
 • Kordirigentens arbeidsforhold. Ved Musikernes Fellesorganisasjon
 • Digitale dirigentstudier. Ved Morten Wensberg, Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger
 • Talentutvikling for unge kordirigenter. Ved Eline Moe Melgalvis fra Dextra Musica.
 • Paneldebatt og mulighet for innspill.

Møteleder blir Åse Vigdis Festervoll

Konferansen er gratis. Påmelding gjøres ved å fylle ut dette skjemaet.

Stor satsing på kordirigenter

Vi trenger flere og bedre kordirigenter i Norge. Nå har Koralliansen har fått støtte over statsbudsjettet til å gjennomføre en stor satsing på kordirigenter. Dette gjør det mulig å gjennomføre en mentorordning og en rekke kurs rundt i landet .

NM for kor

Koralliansen arrangerte NM for kor i Trondheim 13. og 14. oktober 2017. Det ble konkurrert i en rekke ulike klasser og 45 kor fra hele landet deltok. Les mer om NM på egen nettside.

Om Koralliansen

Koralliansen er et samarbeid mellom nasjonale kor- og dirigentorganisasjoner, som sammen utgjør en stor del av musikklivet i Norge.

Samarbeidsorganisasjonene er