Dirigentstipend

Neste frist er 15. februar 2022!

Til nye søkere

Vi tror at dirigentstipendet kan ha særskilt stor nytte under et år der vi kan regne med at aktiviteten for dirigenter ellers kan være begrenset. Derfor vil vi anbefale alle til å søke om tiltak som vil la seg gjennomføre i løpet av 2022. Vi vil vise forståelse for at situasjonen påvirker hva slags tiltak det går å planlegge for dette året.


Mottakere av stipend i 2019 og 2020

Koronapandemien har påvirket mange kurs, reiser og andre tiltak i 2020. Alle som har mottatt stipend under 2019 eller 2020 har derfor fått forlenget rapporteringsfrist fram til 15. desember 2021.


Om Koralliansens dirigentstipend

Koralliansen har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning og alle søknader må følge retningslinjene for dirigentstipend som du kan lese her.

Du finner listen over tidligere tildelinger her.


Tips og triks:

Den 1. februar 2021 hadde vi en gjennomgang på Zoom om hvordan søknaden foregår til stipendet. Her kan du lese en sammenfatning av spørsmål og svar om søknaden: Spørsmål og svar.