KORALLIANSEN I KORONAENS TID

Med anledning av den pågående koronapandemien, har de fleste kor i Norge nå pauset den vanlige virksomheten, og det er restriksjoner på hva slags kulturaktiviteter det er mulig å arrangere. Norsk Musikkråd har nå publisert en Veileder om smittevern for musikkøvelser. Veilederen er nå oppdatert fra 30. april. , den finner du her.

For å tydeliggjøre hva dette betyr for norske kor, har Koralliansen sammen lagd to supplement om hvordan korøvelser spesifikt kan gjennomføres. Det ene omhandler gjennomføring av korøvelser for voksne kor, og det andre gjennomføring av korøvelser for barne- og ungdomskor.

Hvordan gjennomføre korøvelser for voksne kor i koronatiden

Siste oppdatert versjon av rådene for å gjennomføre korøvelser for voksne kor finner du her.

Hvordan gjennomføre korøvelser for barne- og ungdomskor i koronatiden

Siste versjon av våre råd for gjennomføring av øvelser med barne- og ungdomskor finner du her.

VÅRE TILTAK FOR DIRIGENTER

Som en følge av pandemien vil også mye av virksomheten som Koralliansen organiserer eller støtter bli avlyst eller utsatt.

  • Mange av vårens dirigentkurs vil bli avlyste eller få nye datoer. Ta kontakt direkte med den tekniske arrangøren for mer informasjon om ditt kurs.
  • Mottakere av dirigentstipend som må utsette tiltaket sitt på grunn av pandemien vil kunne få forlenget rapporteringsfrist, eller kunne søke om omgjøring av stipendet.
  • Kor som gjennomfører kurs for egne sangere under ordningen Dirigentopplæring for unge i eget kor vil få utsatt frist til i høst.

Den nåværende situasjonen går også negativt ut over dirigentene. Vi i Koralliansen vil anbefale alle kor om å opprettholde vanlig honorering av dirigenten sin. At det ikke er mulig å øve trenger ikke å bety at det ikke er mulig å arbeide. Bruk i stedet dirigentens arbeidstid til å lage stemmefiler, å finne frem eller arrangere ny musikk, eller å lage andre former for hjemmeopplegg for sangerne. Noen kor prøver også ut forskjellige nettplattformer for å gjennomføre korinstruksjon på avstand. Dette er tiden til å være kreativ!

Ønsker du tips til hva koret ditt kan drive med under denne perioden? På facebook finnes det flere Koralliansen-relaterte grupper der man kan diskutere temaet. Se for eksempel Alternative Korøvelser, Korøving i Koronatiden eller Diskusjonsforum for Kordirigenter.

God øving!

Organisasjonene i Koralliansen arrangerer hvert år mange forskjellige dirigentkurs på alle nivå.

Nå lanserer vi nye kurs for høsten 2020, og informasjon om avlyste og utsatte kurs.

Les om kursene her!

Koralliansen har en stipendordning for dirigenter som ønsker å utvikle seg faglig. Ordningen blir lyst ut to ganger i året.

Stipendmottakere for våren 2020 vil få mulighet til å få utsatt frist eller søke om omgjøring av stipendet.

Ønsker du søke om stipend? Neste frist er 15. september 2020.

Les retningslinjene her!

Koralliansen organiserer ulike mentorordninger for dirigenter som ønsker veiledning fra en erfaren kollega. Ordningene går hvert skoleår.

Nå har vi lyst ut nye mentorordninger for 2020/2021. Søknadsfrist er 8. juni.

Les om mentorene her!

Koralliansen har en støtteordning til barnekor, ungdomskor og studentkor som ønsker å gjennomføre dirigentopplæring i eget kor. Ordningen blir lyst ut to ganger i året.

Neste søknadsfrist er 15. juni 2020.

Les om ordningen og søk her!

Utviklingstiltak

Koralliansen deler hvert år ut en pott til tiltak i de ulike organisasjonene, som på noen måte kan bidra til at mulighetene til dirigentopplæring i Norge blir bedre. Det gjelder blant annet kurs, samarbeid og møteplasser som ikke ville ha vært mulig å gjennomføre innenfor Koralliansens vanlige ordninger. For eksempel var Dirigentopplæring for unge i eget kor til å begynne med et utviklingstiltak, som senere har blitt tatt opp som fast ordning i Koralliansen.

Les om våre utviklingstiltak i 2020 her!Vårt samarbeid

Koralliansen administrerer sammen en nasjonal satsing på kordirigenter.

Koralliansen samarbeider om NM for kor, som sist ble gjennomført i Trondheim 11.-12. oktober 2019. Neste NM for kor vil gå i 2021. Les mer om NM her.

Organisasjonene i Koralliansen leverte i 2018 et samlet innspill til arbeidet med ny kulturmelding. Les det her.

Koralliansen arbeider for å styrke tilbudet på dirigentutdanningar på høyskolenivå.

Koralliansen arbeider politisk for å gi norske kor bedre vilkår.

Om Koralliansen

Koralliansen er en samarbeidsplattform for nasjonale kor- og dirigentorganisasjoner.

Organisasjonene i Koralliansen er i dag: