Mentorordning for barnekordirigenter

Mentorordning for barnekordirigenter!

Fra høsten 2017 starter Koralliansen en mentorordning for kordirigenter i hele landet! Ung Kirkesang og Ung i Kor har i den forbindelse laget en mentorordning spesielt for barnekordirigenter.

Du kan nå søke om å få være med på denne ordningen sammen med et barnekor som du dirigerer. Ordningen er økonomisk støttet av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter. Det er en egenandel på 5000,- kroner som det er naturlig at koret ditt dekker. Søknaden er forpliktende, så før du søker må du avklare med koret ditt at de dekker denne egenandelen. Søknadsfrist er 2. oktober. Blant de som søker blir det valgt ut fire dirigenter.

Ung kirkesang og Ung i Kor gjennomfører mentorording for barnekordirigenter to steder i landet, nemlig i Oslo/Akershus, og i Stavanger og omegn.

Besøk www.koralliansen.no for å lese mer om mentorordningen eller andre kurs koralliansen gjennomfører.


Ung i Kor er arrangør for mentorordningen som skal være i Oslo og Akershus!

Her vil fire dirigenter vil få muligheten til å bli fulgt opp av Linn Andrea Fuglseth gjennom et år. Linn Andrea jobber som dirigent for Bolteløkka jentekor, i tillegg til å være en mye brukt instruktør på kurs og festivaler. Hun ble i 2014 kåret til Årets barnekordirigent av Ung i Kor.


Ung kirkesang er arrangør for mentorordningen som skal være i Stavangerområdet!

Her vil fire dirigenter vil få muligheten til å bli fulgt opp av Arne Hadland gjennom et år. Arne har vært domkantor i Stavanger domkirke og dirigert alle typer kor, fra barnekor til kammerkor. Arne er mye brukt som instruktør i prosjekter og har også medvirket som dommer i korkonkurranser. Arne har utviklet gode pedagogiske opplegg for opplæring i musikkteori og korledelse for barn og unge.


Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter. Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.


Målsetningen er:

  • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
  • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
  • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer


Litt om opplegget

Mentorordningen vil ta utgangspunkt i følgende elementer:

  • To dagsseminar der dirigentene har rollespill, jobber med repertoar, oppvarming, metode og ser filmer fra egne øvelser.
  • En samling for dirigenten og mentoren.
  • Hver dirigent får besøk av mentor en gang på en korøvelse med sitt kor.

I tillegg kan det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et barne- eller ungdomskor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Det er heller ingen krav til organisasjonstilknytning for koret!


Påmelding

Klikk her for å komme til skjema for å registrere deg


Spørsmål?

Ung i Kor er teknisk arrangør av mentorordningen i Oslo og Akershus på vegne av Koralliansen. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med:

Alvilde Riiser, musikkonsulent Ung i Kor

Alvilde@ungikor.no

45287939

Ung kirkesang er teknisk arrangør av mentorordningen i Stavangerområdet på vegne av Koralliansen. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med:

Ingvild Øverby Vist, opplæringskonsulent i Ung kirkesang

ingvild@sang.no

47018370