Dirigentkurs

Organisasjonene i Koralliansen styrker dirigentmiljøet i Norge.

I 2017 har vi fått statlig støtte til å gjennomføre kursmoduler i korledelse, og til å opprette mentorordninger hvor aktive kordirigenter får veiledning over tid.

Koralliansen vil starte opp nærmere 20 dirigentkurs rundt i landet . Under finner du oversikt over kursene som starter nå i 2017. I 2018 kommer det flere kurs.

Nybegynnerkurs (modul 1)

Kurs klare for påmelding nå:

Kurs som er fulltegnet eller som er ferdig gjennomført:

 • Hamar, sommerkurs: 23. - 30. juli 2017. Instruktør Ingrid Danbolt.
 • Østfold. 11. - 13. november 2016 og 10. - 12. februar 2017. Ingrid Danbolt.
 • Stjørdal. 13. - 15. januar og 27. - 29. januar 2017. Instruktør: Tove Ramlo-Ystad.
 • Bergen, sommerkurs for unge dirigenter. 8. - 12. august 2017. Instruktør Tore Kloster.
 • Ski (Akershus). Kurshelger: 15. - 17. september 2017 og 3. - 5. november 2017. Instruktør Ingrid Danbolt. Klikk her for mer informasjon.
 • Bergen, helgekurs for voksne dirigenter. Kurshelger: 27. - 29. oktober 2017 og 9. - 11. februar 2018. Instruktør: Trine Daviknes. Klikk her for mer informasjon.

Kurs for deg med noe erfaring (modul 2)

Kurs som er klart for påmelding nå:

Kurs som er ferdig avviklet:

 • Østfold: Kurshelger 12. - 14. mai og 13. - 15. oktober 2017. Instruktør: Nina Karlsen. Klikk her for mer informasjon.
 • Trøndelag: Kurshelger 27. - 29. januar, 28. - 30. april og 25. - 27. august 2017. Instruktør: Bjørn Borge.
 • Hamar: Sommerkurs 23. - 30. juli. Instruktør: Nina T. Karlsen. Kurset er fulltegnet. Mer informasjon her.

Temakurs

 • Masterclass med Carsten Seyer Hansen, 23. - 24. september 2017. Klikk her for mer informasjon.
 • Norsk sakral kormusikk. Stavanger. Mer informasjon kommer.
 • Stemmebruk i barne- og ungdomskor. Tromsø. 31. oktober - 1. november 2017. Instruktører Randi C. Aarflot og Åshild K. Bauge . Klikk her for mer informasjon.

For mer informasjon om dirigentutvikling, ta kontakt på kor@musikk.no

Læreplaner