Tonalitet

Liv Astrid Dahl: skalaens oppbygging

www.notelyst.no kan du lese om, og se filmer om hvordan skalaen er bygget opp. Du kan også lære mer om hvilke karakteristikker hver av skalatonene har.

Under «Skalaens oppbygging» lærer du om de ulike skalatrinnene. Trykk på hvert av trinnene, og du kommer til en ny side med video og øvelser.

Mick Aspen Melby Bli bedre til å lese noter - trinntall.pdf

Mick Aspen Melby: Bli bedre på å lese noter

Mick Aspen Melby har skrevet en tekst med praktiske øvelser og tips til hvordan du kan analysere et notebilde, og bruke trinntall til å bli en bedre og sikrere noteleser.

Saher Galt: lær å synge på trinntall

Innføring i å synge på trinntall


Hvordan synge på trinntall i alle tonearter