Prøvemetodikk

Mick Aspen Melby Partiturspill Noen tips.pdf

Mick Aspen Melby: partiturspill

Det å beherske piano som hjelpemiddel til innstudering kan spare mye tid. Det er mange måter man kan bruke pianoet på. I denne teksta går Mick Aspen Melby gjennom noen teknikker man kan bruke for å hjelpe koret til å lære musikken så godt som mulig.