Koralliansen er et samarbeid mellom kor- og dirigentorganisasjoner i Norge

36 nye dirigentkurs annonsert

Vi har nå annonsert 36 nye dirigentkurs som starter høsten 2019. De er fordelt over store deler av landet og målgruppen er både unge og voksne og på alle nivåer fra nybegynnere til erfarne dirigenter. Les mer her.

Mentorordning fra høsten 2019 annonsert

Høsten 2019 drar vi i gang 15 nye mentorordninger rundt i landet. Et topplag av norske kordirigenter står klare til å gi veiledning til deg og ditt kor på de områdene der skoen trykker mest. Les mer her.

Stipendordning

Koralliansens har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning. Nærmere retningslinjer finner du under Stipendordning.

Koralliansens innspill til ny kulturmelding

Organisasjonene i Koralliansen har sendt et samlet innspill til arbeidet med ny kulturmelding. Les det her.

Stor satsing på kordirigenter

Vi trenger flere og bedre kordirigenter i Norge. Nå har Koralliansen har fått støtte over statsbudsjettet til å gjennomføre en stor satsing på kordirigenter. Dette gjør det mulig å gjennomføre en mentorordning og en rekke kurs rundt i landet .

NM for kor

Koralliansen arrangerer NM for kor i Trondheim 11. og 12. oktober 2019. Les mer om NM på egen nettside.

Om Koralliansen

Koralliansen er et samarbeid mellom nasjonale kor- og dirigentorganisasjoner, som sammen utgjør en stor del av musikklivet i Norge.

Samarbeidsorganisasjonene er