Кафедра теорії та методики дошкільної освіти


Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор

Роганова Марина Вікторівна

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти є випусковою і входить до складу факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії. Викладачі кафедри забезпечують викладання більше двох десятків дисциплін професійно-практичної підготовки.

Історія кафедри теорії та методики дошкільної освіти тісно перетинається з історією інституту (з жовтня 1920 року), коли на забезпечення потреб молодої держави у формуванні інтелектуальної еліти нової генерації рішенням Ради Народних Комісарів України почала свою діяльність предметна комісія викладачів дошкільного виховання.

З 2004 року з реорганізацію педагогічного коледжу у вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації Харківський гуманітарно-педагогічний інститут постало питання про створення на базі циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін окремої кафедри педагогіки, психології та методик дошкільної освіти, що й відбулося у серпні 2005 року.

З вересня 2008 року кафедра отримала нову назву – теорії та методики дошкільної освіти.

Навчально-виховний процесс забезпечують 26 науково-педагогічних працівника, а саме : 3 доктора педагогічних наук ; 9 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат психологічних наук, з них: один професор, 6 доцентів, 6 старших викладачів .

За багаторічну сумлінну працю 2 викладача нагороджені знаком «Відмінник освіти України» ( Ярославцева М.І., Фролова І.В.).

Педагогічний колектив кафедри теорії та методики дошкільної освіти працює над створенням якісного освітнього середовища, яке дозволяє готувати не лише висококваліфікованих фахівців дошкільної освіти, а й виховують духовну та загальну культуру особистості.

ПРОБЛЕМА КАФЕДРИ

«Підготовка фахівців дошкільної освіти нової генерації у процесі впровадження альтернативних моделей професійного та особистісного розвитку».

НАПРЯМИ РОБОТИ

- формування наукового світогляду студентів, оволодіння методологією та методами наукового дослідження;

-надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високогорівня професіоналізму;

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;

- прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної роботи;

- розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній роботі;

- розширення теоретичного світогляду і науковоїерудиціїмайбутньогофахівця;

- створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у ЗВО резерву вчених, дослідників, викладачів;

- робота науково-дослідної лабораторії «Духовні основи дошкільної освіти».