Кафедра теорії та методики дошкільної освіти


Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор 

Роганова Марина Вікторівна

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти є випусковою і входить до складу факультету дошкільної і спеціальної освіти та історії. Викладачі кафедри забезпечують викладання більше двох десятків дисциплін професійно-практичної підготовки.

Історія кафедри теорії та методики дошкільної освіти тісно перетинається з історією інституту (з жовтня 1920 року), коли на забезпечення потреб молодої держави у формуванні інтелектуальної еліти нової генерації рішенням Ради Народних Комісарів України почала свою діяльність предметна комісія викладачів дошкільного виховання.

З 2004 року з реорганізацію педагогічного коледжу у вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації Харківський гуманітарно-педагогічний інститут постало питання про створення на базі циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін окремої кафедри педагогіки, психології та методик дошкільної освіти, що й відбулося у серпні 2005 року.

З вересня 2008 року кафедра отримала нову назву – теорії та методики дошкільної освіти.

Освітній процес забезпечують 22 науково-педагогічних та педагогічних працівники, а саме : 3 доктори педагогічних наук; 8 кандидатів педагогічних наук; 1 кандидат психологічних наук; 5 докторів філософії, 5 викладачів.

За багаторічну сумлінну працю 4 викладача нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (Шапаренко Х.А., Ярославцева М.І., Фролова І.В., Коробова Т.В.).

Педагогічний колектив кафедри теорії та методики дошкільної освіти працює над створенням якісного освітнього середовища, яке дозволяє готувати не лише висококваліфікованих фахівців дошкільної освіти, а й виховують духовну та загальну культуру особистості.

ПРОБЛЕМА КАФЕДРИ 

«Підготовка фахівців дошкільної освіти нової генерації у процесі впровадження альтернативних моделей професійного та особистісного розвитку».

НАПРЯМИ РОБОТИ

- формування наукового світогляду студентів, оволодіння методологією та методами наукового дослідження;

-надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високогорівня професіоналізму;

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;

- прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної роботи;

- розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній роботі;

- розширення теоретичного світогляду і науковоїерудиціїмайбутньогофахівця;

- створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у ЗВО резерву вчених, дослідників, викладачів;

- робота науково-дослідної лабораторії «Духовні основи дошкільної освіти».