Кафедра дошкільної та початкової освіти

Новини

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

У період з 04 до 05 липня 2022 року відбулося онлайн навчання вчителівзакладів загальної середньої освіти, які у 2022/23 н.р. забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти за мистецькою освітньою галуззю(будуть викладати інтегрований курс «Мистецтво» у 6-му пілотному класі),за програмою: підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітніми галузями «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (6 клас)» (керівник Вікторія КОНДРАТОВА).

Мета навчання: продовжувати підготовку педагогів до реалізації положень Концепції «Нова українська школа» на рівні базової освіти, зокрема, розширення базових методик і технології навчання, виховання і розвитку учнів; використання цифрових технологій та уроках інтегрованого курсу «Мистецтво»; розвиток загальних та професійних компетентностей відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та професійного стандарту за професією «Вчитель закладу загальноїсередньоїосвіти».

Під час навчання педагоги удосконалили свої навички з таких тем:

1) Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти. Завдання, принципи, функції та форми оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво»;

2) Аналіз модельних навчальних програм мистецької освітньої галузі для 6 класу та розробка власної навчальної програми. Конструктор навчальної програми;

3) Особливості реалізації змісту мистецької освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти. Сутність інтеграції в шкільній мистецькій освіті;

4) Проєктування сучасних уроків інтегрованого курсу «Мистецтво» в 6 класі на засадах компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів;

5) Реалізація діяльнісного підходу на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» у 6 класі шляхом використання інноваційних художньо-педагогічних технологій;

6) Технології в реалізації діяльнісного підходу (проблемне навчання, кооперативне навчання, проєктне навчання тощо).

У рамках навчання відбулася тематична дискусія: «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти», на якій було здійснено колективне обговорення проблеми реалізації компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого підходів до освітнього процесу з інтегрованого курсу «Мистецтво»та використання інтернет-сервісів, як джерела творчості вчителя та учнів в 6 класі.

Здобувачі освіти мали змогу попрацювати в інтернет-сервісах: wordwall, Bookcreator, Genially та потренуватися у розробленні інтерактивних вправ, книг, плакатів, презентацій мистецького спрямування.

По завершенню навчання, з метою перевірки його результатів, здобувачі освіти склали залік у вигляді підсумкового тесту.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

У період з 28 по 30 червня 2022 року відбулося онлайн навчання вчителів 5-х класів закладів загальної середньої освіти, які у 2022/23 н.р. забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти за мистецькою освітньою галуззю, за програмою: підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітніми галузями «Нова українська школа: адаптаційний цикл базової середньої освіти (5 клас)» (керівник Вікторія КОНДРАТОВА).

Під час навчання були висвітлені такі питання: етапи проєктування, моделювання та здійснення процесу організації професійної діяльність вчителя у площині оцінювання результатів навчання учнів, методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів, зокрема впровадження діяльнісних, ігрових методів навчання тощо); створення безпечного освітнього середовища, організації інклюзивного навчання; використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання, розвиток загальних та професійних компетентностей відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

У рамках навчання відбулася тематична дискусія: «Нова українська школа: крок в майбутнє», на якій було здійснено колективне обговорення проблеми реалізації компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів до освітнього процесу з інтегрованого курсу «Мистецтво» у 5 класі.

По завершенню навчання, з метою перевірки його результатів, здобувачі освіти склали залік у вигляді підсумкового тесту.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Тренінг для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з проблеми «Запровадження ситуативно-ігрових завдань для формування основ критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку»

16.06.2022 р. відповідно до річного плану роботи закладу, відбувся тренінг для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з проблеми: «Запровадження ситуативно-ігрових завдань для формування основ критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку» (Керівники: Наталія ГАГАРІНА, Світлана СКУРЕНКО).

Мета тренінгу – розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, їх загальнокультурного рівня, творчого потенціалу; ознайомлення педагогів з основними сучасними технологіями навчання та розвитку критичного мислення, тенденціями розвитку наукової думки; набуття умінь і навичок з пошуку, подання, перетворення, аналізу, комбінування, узагальнення та систематизації даних, критичного оцінювання інформації та запровадження під час здійснення освітнього процесу

Під час тренінгу здобувачі (24 особи) мали змогу розглянути теми «Критичне мислення як одна з проблем сучасної світової освіти. Ключові характеристики критичного мислення» (Наталія ГАГАРІНА, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук), «Дослідження розвитку критичного мислення у дитини» (Світлана СКУРЕНКО, методист кафедри дошкільної та початкової освіти).

Учасники заходу з захопленням вчилися моделювати ситуативно-ігрові завдання та освітній процес вціломуіз застосуванням технології розвитку критичного мислення, обговорювали ключові характеристики критичного мислення. Рефлексією стала спільна діяльність на віртуальній дошці Jamboard, яка показала високий рівень фахової майстерності.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Воркшоп супервізорів, які здійснюють супервізію

14 червня 2022 року на базі комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» відбувся воркшоп для супервізорів, які проводять супервізію в закладах загальної середньої освітиз метою підвищення професійної майстерності з проблеми «Проведення супервізії як професійна підтримка педагогічних працівників в освітньому процесі початкової школи» (Керівники: Наталія ТІХОНОВА, Олена ЧЕРНЕЦЬКА).

Під час заходу здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з аналітичним звітом про організаційний та методичний супровід супервізії проведеної в Кіровоградській області у 2021 році. При цьому особлива увага зверталася на професійну підтримку педагогів, подолання ними власних професійних труднощів та розвиток професійних компетентностей відповідно до завдань НУШ.

Під час воркшопу відбулося активне обговорення супервізорами Кіровоградщини нагальних і важливих питань, вирішення яких допоможе підвищити рівень освітньої діяльності у забезпеченні та реалізації освітнього процесу в закладах освіти. У межах обласного заходу розкривалися питання, що потребували корекції та додаткового пояснення, а саме: організації освітнього процесу відповідно Концепції «Нова українська школа», особливості дистанційного навчання, впровадження інклюзивного навчання, ведення шкільної документації, методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів, а також оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти й підтримка професійного розвитку педагога.

Слід зазначити, що це не повний перелік питань, що потребували уточнення, вирішення та конкретизації задля надання ефективної професійної підтримки учителів початкових класів під час здійснення освітнього процесу в початковій школі.

На завершення воркшопу супервізори області наголосили на важливості опрацьованої проблематики щодо забезпечення свідомого підходу до надання професійної підтримки педагогам з метою підвищення рівня якості початкової освіти.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою "Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів, які працюватимуть за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної середньої освіти"

Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27.10.2021 № 285-од «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році» було здійснено навчання учителів початкових класів за програмою: «Розвиток професійних компетентностей учителів початкових класів, які працюватимуть за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної середньої освіти».

Згідно затвердженого навчально-тематичного плану навчання здобувачів здійснено за трьома модулями: соціально-гуманітарним, професійним та діагностико-аналітичним.

На заняттях здобувачі освіти ознайомилися з теоретико-методологічними та методичними основами викладання навчальних предметів в 1 класі за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»

У рамках навчання відбулася конференція з обміну досвідом з проблеми «Інноваційні освітні технології в практиці роботи початкової школи» за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України».

Під час педагогічної практики педагоги ознайомилися з організацією освітнього процесу в 1 класі закладів загальної середньої освіти за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Під час моделювання уроків реалізували набуті теоретичні знання щодо визначення структури поліфункціонального уроку, методів та форм його проведення, уміння підводити емоційно-ціннісний підсумок уроку, вдосконалили вміння у здійсненні самоаналізу уроку за технологічною картою НПП «Інтелект України».

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

«Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти»

Відповідно до плану у період з 30.05 по 10.06. 2022 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за напрямом «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів-методистів закладів дошкільної освіти (керівник навчання – Наталія ТАРАПАКА, керівник груп Наталія ГАГАРІНА).

Освітня програма реалізує державну політику у сфері післядипломної освіти, ураховує стратегічний курс розвитку системи освіти України щодо питання її доступності та якості для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Програма спрямована на навчання вихователя-методиста організовувати освітній простір, ураховуючи освітні напрями Базового компоненту дошкільної освіти.

Мета програми:формування, вдосконалення управлінських та професійних компетентностей вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, їх загальнокультурного рівня, творчого потенціалу; ознайомлення педагогів з основними напрямами державної політики в галузі освіти.

Здобувачі освіти отримали знання щодо:

- упровадження Базового компоненту дошкільної освіти, законодавчих та нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти;

- основ формування, прийняття та реалізації ефективних методичних рішень, документотворення, використання онлайн-сервісів;

- основних принципів, методів та підходів до організації освітнього процесу закладу дошкільної освіти з урахуванням особливостей його функціонування.

Здобувачі освіти здобули уміння:

- організовувати управління на засадах менеджменту, забезпечувати якісну систему планування та прогнозування, вивчення та узагальнення діяльності педагогів, стратегії розвитку закладу дошкільної освіти;

- планувати, організовувати освітню роботу в групах закладу з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм.

Здобувачі освіти здобули уміння оцінювати:

- якість освітньої діяльності, професійні компетентності педагогічних працівників, відповідність їх розвитку професійним стандартам;

- власні досягнення та здобутки, ефективність застосованих методів і прийомів у роботі, результати діяльності.

Здобувачі освіти, під час конференції та захисту творчих робіт яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження освітніх технологій, а саме: ефективні методи і прийоми в роботі вихователя-методиста, застосування ейдетики, ТРВЗ та мнемотеніки в ЗДО. Особливо цінними для педагогів були майстер-класи проведені педагогами ЗДО №41 (директор Наталія ТАРАСЕНКО, вихователь-методист Людмила ГАНЕНКО) та вихователем-методистом СЗДО №46 Тетяною АЛЯБ'ЄВОЮ (директор Лілія СОРОКА). Всі отримали багатий досвід створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, stream-проектів, використання в роботі онлайн-сервісів та інструментів.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

«Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти»

Відповідно до плану у період з 16 по 27.05.2022 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за напрямом «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів» (науковий керівник – Наталія ТАРАПАКА, керівник Наталія ГАГАРІНА).

На заняттях здобувачі освіти набували знань з питань здійснення освітньої діяльності вихователів закладів дошкільної освіти, нормативно-правового забезпечення організації освітнього процесу в ЗДО в умовах інклюзивного навчання, реалізації здоров’язбережувального компонента навчання на основі сучасних освітніх технологій.

Лекції та практичні були орієнтовані на здійснення компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини; моніторинг якості дошкільної освіти, а саме: «Інновації в освітньому процесі ЗДО: суспільні запити, освітні тренди» (Наталія ГАГАРІНА), «Сучасні підходи до питання патріотичного виховання в роботі закладу дошкільної освіти» (Юрій МИТРОФАНЕНКО), «Впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти» (Наталія ТАРАПАКА), «Захист інтелектуальної власності та культура академічної доброчесності» (Жанна ФЕДІРКО) «Сучасне українське мовлення в системі дошкільної освіти»(Ірина НЕБЕЛЕНЧУК) та ін.

У рамках навчання відбулася конференція з обміну досвідом. Здобувачі освіти мали можливість обмінятися досвідом щодо діяльнісного та інтегрованого підходу у здійсненні освітнього процесу в ЗДО відповідно до оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, використання інтерактивних методів навчання, застосування ігрових педагогічних технологій, інформаційно-комунікаційних засобів, реалізації проєктної діяльністі дошкільників, формування системного та критичного мислення, розвитку творчих здібностей з метою успішної їх самореалізації тощо.

Здобувачі освіти, під час конференції яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження освітніх технологій, а саме: ефективні методи і прийоми в роботі інструктора з фізкультури, застосування ейдетики та мнемотеніки в ЗДО. Особливо цінними для педагогів були майстер-класи проведені педагогами ЗДО №17 (директор Наталія БРОЯКОВСЬКА ) та ЗДО №19 (директор Катерина СОЛОНЦОВА). Всі отримали багатий досвід створення спільних презентацій, анкет, віртуальних дошок, реалізації stream-проєктів та ін.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Тренінг для вчителів, які викладають образотворче мистецтво (інтегрований курс «Мистецтво») у 1-7 класах закладів загальної середньої освіти з проблеми: «Методика ведення педагогічного малюнка на уроках образотворчого мистецтва»

19 травня 2022 року відбувся тренінг для вчителів, які викладають образотворче мистецтво (інтегрований курс «Мистецтво») у 1-7 класах закладів загальної середньої освіти з проблеми: «Методика ведення педагогічного малюнка на уроках образотворчого мистецтва»

(керівник: Вікторія КОНДРАТОВА).

Метод наочного навчання в образотворчому мистецтві є основоположним і надзвичайно важлива роль у методиці відводиться педагогічному малюнку. Під час тренінгу були висвітлені такі питання:

1) Педагогічне малювання як метод наочного навчання школярів образотворчого мистецтва;

2) Роль педагогічного малюнка в зображенні натюрморту, портрету, пейзажу, анімалістичних творів. Методичне скерування педагогічного малюнка;

3) Критерії самооцінювання та оцінювання з боку однолітків результатів художньо-творчої діяльності учнями.

Під час заходу зверталася увага на особливості реалізації мистецької освітньої галузі відповідно до Концепції «Нова українська школа», Державного стандарту початкової освіти й Державного стандарту базової середньої освіти та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 та 5-6 класів Нової української школи.

Зі здобувачами освіти були проведенні практичні заняття. Свої роботи вчителі могли представити у спільній Google Презентації.

Своїм досвідом роботи та напрацюваннями поділилися Вікторія КОНДРАТОВА, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук; Анна ОРЛОВА, переможниця обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» в номінації «Образотворче мистецтво», вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської області; Лариса ПИЧ, вчитель образотворчого мистецтва та технологій комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кропивницької міської ради Кіровоградської області»; Ірина ЖИГАН, вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Фортечна гімназія» Кропивницької міської ради Кіровоградської області.

З матеріалами тренінгу можна познайомитися за покликанням: https://sites.google.com/koippo.in.ua/trening/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Обласний семінар-практикум учителів початкових класів з проблеми «Сучасні педагогічні технології в навчанні молодших школярів як засіб реалізації освітньої парадигми Нової української школи»

12 травня 2022 року відбувся семінар-практикум для учителів початкових класів, які працюють над проблемою «Сучасні педагогічні технології в навчанні молодших школярів як засіб реалізації освітньої парадигми Нової української школи» (керівник: Наталія ТІХОНОВА).

Під час семінару-практикуму здобувачі освіти мали можливість обмінятися педагогічним досвідом роботи з упровадження сучасних педагогічних технологій в навчанні молодших школярів відповідно до Концепції «Нова українська школа» й удосконалити на перспективу свої вміння через виконання практичних завдань.

Незаперечним є факт того, що реформування сучасної освіти для педагогічних працівників Кіровоградської області стало поштовхом щодо створення ними оптимальних умов для формування всебічно розвиненого учня через безпосереднє впровадження в освітній процес початкової школи інноваційних технологій. Саме на ефективному впровадженні таких технологій акцентували увагу учасники семінару-практикуму, зокрема розглядалися питання впровадження інновацій у практичну діяльність шляхом мотивування учнів до вивчення тем, добираючи найцікавіші для них історії, завдання, вправи, ігри, квести, підвищуючи їх рівень обізнаності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій під час дистанційного навчання з обов’язковою підтримкою батьків.

Засвоєння знань, формування умінь і навичок на уроці – процес нелегкий. Тому учасники онлайн зустрічі зазначили, що урок у сучасних умовах має бути творчим і лише творчий учитель часто виходить за рамки структури, типу і методики традиційного уроку з метою осучаснити освітній процес початкової школи, доцільно використовуючи педагогічні ідеї та інноваційні технології.

На завершення семінару-практикуму педагоги області наголосили на важливості опрацьованої проблематики для забезпечення свідомого підходу вчителя до реалізації освітнього процесу шляхом запровадження сучасних інноваційних технологій з метою надання якісних освітніх послуг.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Семінар для вихователів закладів дошкільної освіти з проблеми «Інноваційний підхід в роботі з дітьми через здоров’язбережувальні технологіїї»

29.04.2022 р. відповідно до річного плану роботи закладу, відбувся семінар для вихователів закладів дошкільної освіти з проблеми «Інноваційний підхід в роботі з дітьми через здоров’язбережувальні технологіїї» (Керівник Наталія ТАРАПАКА).

Мета семінару: Актуалізувати й розширювати знання педагогів щодо використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті; сприяти обміну педагогами досвідом щодо використання здоров’язбережувальних технологій. Продовжувати ознайомлювати педагогів з концепцією сталого розвитку та впровадження її в ЗДО; створювати сприятливі умови для обміну думками під час застосування методу «інтервізія»; підвищувати рівень професійної майстерності педагогів.

Під час семінару здобувачі мали змогу розглянути теми «Методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників» (Наталія ТАРАПАКА, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук,доцент), « Інноваційний підхід в роботі з дошкільниками через здоров’язберігаючі технології» (Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища, кандидат педагогічних наук).

Під час семінару здобувачі освіти мали можливість обмінятися педагогічним досвідом роботи з питань упровадження здоров’здбережувальних технологій в ЗДО.

Цікавий досвід з даної проблеми представивли колективи ЗДО №72 «Гномик» (директор Світлана ДІБРОВА) та ЗДО №65 (директор Вікторія БОНДАРЕНКО) м.Кропивницького. На завершення семінару педагоги області відзначили актуальність висвітленої проблематики та наголосили на практичну спрямованість отриманої інформації. Дякуємо здобувачам освіти за активність .та професіоналізм, розуміння актуальності впровадження в освітній процес здоров’язбережувальних технологій. Бажаємо всім учасникам семінару творчого натхнення у реалізації нових педагогічних ідей!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Семінар-практикум для керівників закладів дошкільної освіти з проблеми: «Якість дошкільної освіти: основні критерії та складові освітнього середовища»

27.04.2022 р. відповідно до річного плану роботи закладу, відбувся семінар-практикум для керівників закладів дошкільної освіти з проблеми: «Якість дошкільної освіти: основні критерії та складові освітнього середовища». (Керівники Наталія ТАРАПАКА, Наталія ГАГАРІНА).

Мета семінару-практикуму – розвиток професійних компетентностей керівників закладів дошкільної освіти, їх загальнокультурного рівня; ознайомлення педагогів з поняттям якості освітнього простору: підходами, критеріями, інструментами оцінювання; вміння обґрунтувати вимоги до створення розвивального життєвого простору, сприяти розумінню важливості різнобічного та гармонійного розвитку дошкільника; налаштувати на створення відповідного розвивального середовища у групах.

Під час семінару-практикуму здобувачі мали змогу розглянути теми «Сучасне освітнє середовище в ЗДО-вимога сьогодення» (Наталія ТАРАПАКА, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент), «Інструменти оцінювання якості дошкільної освіти. Організація предметно-ігрового середовища в закладі дошкільної освіти як складова якості освіти» (Наталія ГАГАРІНА, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук).

Учасники семінару-практикуму з захопленням моделювали, обговорювали складові розвивального середовища, добирали інструменти оцінювання його якості, міркували та осмислювали матеріали сторінок МОН та Українського інституту розвитку освіти. Рефлексією стала спільна презентація учасників заходу.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі»

Відповідно до плану у період з 18.04 по 22.04.2022 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників з напряму: «Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі». Піднапрям: реалізація інформатичної освітньої галузі в початковій школі закладів загальної середньої освіти» (керівник навчання за програмою – Олена ЧЕРНЕЦЬКА, керівник групи – Наталія ТІХОНОВА).

Згідно затвердженого навчально-тематичного плану навчання здобувачів здійснено за трьома модулями: соціально-гуманітарним, професійним та діагностико-аналітичним.

На заняттях здобувачі освіти розширювали знання з питань нормативно-методичного забезпечення викладання інформатичної освітньої галузі в початковій школі шляхом використання ІКТ в безпечному освітньому середовищі Нової української школи. Водночас, педагоги області підвищували професійні вміння щодо створення інтерактивних дидактичних вправ, презентацій з допомогою онлайнових ресурсів та застосування різноманітних джерел отримання навчальної інформації, зміні форм і методів навчальної діяльності. Акцентувалася увага педагогів області і на особливостях використання навчального та ігрового контенту в освітньому процесі початкової школи для підвищення пізнавальної активності молодших школярів. Для забезпечення ефективного впровадження в освітній процес початкової школи різноманітних інтернет сервісів для цифрової творчості, зокрема роботи з графічним редактором Paint, здобувачі освіти під час навчання за програмою виконували практичні завдання різного ступеня складності.

У рамках навчання відбулася педагогічна практика «Реалізація інформатичної освітньої галузі в початковій школі закладів загальної середньої освіти», яка уможливила окреслити шляхи впровадження технологій дистанційного навчання та особливості їх застосування в сучасній початковій школі в умовах воєнного часу.

Окрім того, була проведена конференція з обміну досвідом. Здобувачі освіти мали можливість обмінятися досвідом щодо дотримання сучасних методик викладання інформатичної освітньої галузі, визначеної Державним стандартом початкової освіти, здоров᾽язбережувальних технологій на уроках з використанням ІКТ у початковій школі, організації освітнього процесу в Новій українській школі з метою різнобічного розвитку, виховання і соціалізації молодшого школяра як особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в інформаційному суспільстві.

На завершення навчання освітяни критично оцінили можливості та доцільність використання і впровадження в освітній процес початкової школи новітнього демонстраційного, мультимедійного навчального обладнання, цифрових пристроїв з метою надання якісних освітніх послуг під час реалізації інформатичної освітньої галузі.

Підтвердження ефективності підвищення кваліфікації здобувачі освіти продемонстрували під час вихідного діагностування.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Практикум з проблеми "Stem-підходи до розвитку інженерного мислення учнів початкових класів"

21.04.2022 р. було проведено практикум для учителів початкових класів з проблеми "Stem-підходи до розвитку інженерного мислення учнів початкових класів" (керівники: Олена ЧЕРНЕЦЬКА, Тетяна ПАШАНОВА).

Під час заходу розглядалися такі питання:

 • STEM-підходи до формування просторової уяви та розвитку інженерного мислення здобувачів початкової освіти;

 • Створення та змістовне наповнення освітнього середовища для розвитку інженерного мислення та формування просторової уяви в учнів 1-4 класів;

 • Steam Day, Mint- та інші активності у формуванні культури інженерного мислення;

 • Розвиток інженерного мислення молодших школярів за допомогою LEGO - конструювання.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Практикум для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з проблеми: «Тваринний та рослинний світ у мистецтві: особливості роботи з дошкільниками»

20.04.2022 р. відповідно до річного плану роботи закладу, відбувся практикум для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з проблеми: «Тваринний та рослинний світ у мистецтві: особливості роботи з дошкільниками» (Керівник Наталія ГАГАРІНА).

Мета практикуму: розвиток мистецько-творчої компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, їх загальнокультурного рівня, творчого потенціалу; ознайомлення педагогів з основними сучасними технологіями навчання та розвитку естетичного мислення, смаку, набуття умінь і навичок формування цілісного емоційного сприймання змісту живопису, музичного і літературного твору під час здійснення освітнього процесу.

Під час практикуму здобувачі мали змогу розглянути теми «Тваринний та рослинний світ у мистецтві: дослідження творів живопису, скульптури, літератури та музики» (Наталія ГАГАРІНА, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук), «Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом використання онлайнових сервісів» (Вікторія КОНДРАТОВА, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук).

Учасники пратикуму з захопленням моделювали психолого-педагогічні проєкти для дітей старшого дошкільного віку, створювали спільну презентацію з використанням картин відомих художників (К.Білокур, М.Примаченко, Є.Гапчинської), влучних яскравих зразків художнього слова (вірші П.Воронька, П.Тичини, Т.Шевченка), скульптур, музичних творів (Е.Гріг, пісні Н.Май) та онлайн-сервісів (створення коміксів, озвучення зображень та ілюстрацій, робота у графічному редакторі 3D paint, Wordwall).

Деякі прізвища українських художників-ілюстраторів (Кость Лавро, Владислав Єрко) та сучасних українських художників (Анна Черненко) стали відкриттям для педагогів та джерелом для народження новихідей у роботі з дітьми дошкільного віку.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Семінар-практикум учителів початкових класів, які працюють за системою розвивального навчання ДРіМв закладах загальної середньої освіти Кіровоградської області

19 квітня 2022 року на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» у форматі онлайн відбувся семінар-практикум для учителів початкових класів, які працюють за системою розвивального навчання ДРіМв закладах загальної середньої освіти з метою підвищення професійної майстерності з проблеми «Система розвивального навчання в сучасній початковій школі: досвід та перспективи» (Керівник Наталія ТІХОНОВА, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук).

Під час семінару-практикуму здобувачі освіти мали можливість обмінятисяпедагогічним досвідом роботи з упровадження системи розвивального навчання ДРіМв сучасній початковій школі й удосконалити на перспективу свої вміння через виконання практичних вправ. Зокрема, учитель початкових класів комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» Кіровоградської області Ольга СТУКАЛЕНКО, конкретизувала прийоми роботи з віршем та казкою, що дало змогу учасникам онлайн заходу практично скорегувати свої вміння з отриманою інформацією.

Слід звернути увагу й на активне обговорення педагогами Кіровоградщини нагальних і важливих питань щодо формування вміння створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу та забезпечувати особливе співробітництво дитини, батьків й учителя у процесі розвивального навчання (Ольга АГЕЄНКО, Юлія ЛАЗАРЕНКО, Світлана ГВОЗДАРЬОВА, Оксана ПЕТРЕНКО, Ганна ПРОКОПЕНКО, Антоніна ДАБИЧ, Ксенія ІВАНОВА, Тамара ВРАДІЙ).

На завершення семінару-практикуму педагоги області наголосили на важливості опрацьованої проблематики для забезпечення свідомого підходу вчителя до корекції освітнього процесу в системі розвивального навчання ДРіМ з метою надання якісних освітніх послуг.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

«Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти»

Відповідно до плану у період з 04 по 15.04.2022 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за напрямом «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів» (науковий керівник – Наталія ГАГАРІНА, керівник – Наталія ТАРАПАКА).

На заняттях здобувачі освіти набували знань з питань методологічних та нормативно-правових засад освітньої діяльності вихователів закладів дошкільної освіти, нормативно-правового забезпечення організації освітнього процесу в ЗДО в умовах інклюзивного навчання, реалізації здоров’язбережувального компонента навчання на основі сучасних освітніх технологій,

Лекції та практичні були орієнтовані на здійснення компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини; моніторинг якості дошкільної освіти, а саме: «Інновації в освітньому процесі ЗДО: суспільні запити, освітні тренди» (Наталія ГАГАРІНА), «Сучасні підходи до питання патріотичного виховання в роботі закладу дошкільної освіти» (Юрій МИТРОФАНЕНКО), «Впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти» (Наталія ТАРАПАКА), «Захист інтелектуальної власності та культура академічної доброчесності» (Жанна ФЕДІРКО) «Сучасне українське мовлення в системі дошкільної освіти»(Ірина НЕБЕЛЕНЧУК) та ін.

У рамках навчання відбулася конференція з обміну досвідом. Здобувачі освіти мали можливість обмінятися досвідом щодо діяльнісного та інтегрованого підходу у здійсненні освітнього процесу в ЗДО відповідно до оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, використання інтерактивних методів навчання , застосування ігрових педагогічних технологій, інформаційно-комунікаційних засобів, реалізації проєктної діяльністі дошкільників, формування системного та критичного мислення, розвитку творчих здібностей з метою успішної їх самореалізації тощо.

Здобувачі освіти, під час конференції яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження освітніх технологій, а саме: ефективні методи і прийоми в роботі інструктора з фізкультури, застосування ейдетики та мнемотеніки в ЗДО. Особливо цінними для педагогів були майстер-класи проведені педагогами ЗДО №67«Дельфін» (директор Олена ЛИСЕНКО ) та ЗДО №61 «Гніздечко» (директор Ірина БАБАК). Всі отримали багатий досвід створення спільних презентацій, анкет, віртуальних дошок, реалізації stream-проєктів та ін.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Тренінг для учителів початкових «Використання завдань підвищеної складності з математики для розвитку пізнавальних здібностей учнів 1-4 класів»

14.04.2022 р. для учителів початкових класів було проведено тренінг з проблеми «Використання завдань підвищеної складності з математики для розвитку пізнавальних здібностей учнів 1-4 класів» (керівник Олена ЧЕРНЕЦЬКА).

Розглядалися такі питання:

 • Загальні питання методики роботи над завданнями підвищеної складності зматематики для розвитку пізнавальних здібностей учнів 1-4 класів;

 • Особливості використання завдань підви-щеної складності на різних етапах уроку;

 • Методика опрацювання різних видів задачз логічним навантаженнямдля розвитку потенціалу та розширення можливостей кожного учня;

 • Розв’язання нестандартних задач з математики з курсу початкової школи.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Проведення практикумів для вчителів 1-4 класів, які реалізують освітню програму початкової школи науково-

Для вчителів початкових класів, які реалізують освітню програму початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної середньої освіти були проведені заплановані практикуми з проблеми:

 • «Методичний супровід організації освітнього процесу в 1 класі початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (07.04.2022 р.);

 • «Методичний супровід організації освітнього процесу в 2 класі початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (29.03.2022 р.);

 • «Методичний супровід організації освітнього процесу в 3 класі початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (30.03.2022 р.);

 • «Методичний супровід організації освітнього процесу в 4 класі початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (31.03.2022 р.).

Під час проведення практикумів здобувачі ознайомились із методичними основами викладання математичної освітньої галузі за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», мали можливість виконати математичні завдання підвищеного рівня складності, що запропоновані учням у НПП «Інтелект України» та обговорити методичні рекомендації щодо їх розв’язання (Олена ЧЕРНЕЦЬКА, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти). Також ознайомились із розробленими колегами навчальними матеріалами з математики.

Було висвітлено питання цілісного сприйняття навчального матеріалу та створення ефективного освітнього середовища для формування в учнів ключових і предметних компетентностей в межах НПП «Інтелект України» в сьогоднішніх умовах проведення освітнього процесу (Олена ПОЛОВЕНКО, координатор проєкту у Кіровоградській області, завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації методичних формувань КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»).

Питання організації навчальної діяльності на уроках та навчання через гру розкрила Тетяна ПАШАНОВА, методист кафедри дошкільної та початкової освіти.

Досвідом роботи та методичними рекомендаціями із здобувачами освіти поділилась Світлана ТАБАЛЬЧУК, заступник директора комунального закладу «Гімназія «Інтелект» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

У процесі обговорення запланованих питань учасники заходу підкреслили важливість формування у здобувачів освіти цілісного сприйняття навчального матеріалу, необхідність створення ефективного освітнього середовища для формування в учнів початкових класів ключових і предметних компетентностей. Було наголошено на дотриманні вчителями методичних рекомендацій щодо викладання математичної освітньої галузі у 1-4 класах науково-педагогічного проєкту. Акцентувалась увага на запровадженні професійного стандарту вчителя та його ролі у підвищенні професійного зростання педагога.

Дякуємо учасникам практикумів за активність, плідну роботу, відкритість до обміну ідеями й поглядами, творчий підхід під час виконання практичних завдань. Бажаємо всім нових здобутків у творчих пошуках!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання учителів початкових класів за програмою: «Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів»

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27.10.2021 року №285-од «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році» на виконання плану-графіку навчання за програмами підвищення кваліфікації у 2022 році з 28.03 по 01.04.2022 року було здійснено навчання учителів початкових класів за програмою: «Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів».

Згідно затвердженого навчально-тематичного плану навчання здобувачів здійснено за трьома модулями: соціально-гуманітарним, професійним та діагностико-аналітичним.

На заняттях здобувачі освіти набували знань з питань методологічних та нормативно-правових засад освітньої діяльності вчителів початкових класів, нормативно-правового забезпечення організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах інклюзивного навчання, реалізації здоров’язбережувального компонента навчання на основі сучасних освітніх технологій, методологічних засад викладання дисциплін мовно-літературної освітньої галузі, науково-методичних засад укладання тестових діагностичних робіт та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, викладання інтегрованих курсів в початкових класах закладів загальної середньої освіти, зокрема особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та використання цифрових технологій під час викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в початкових класах закладів загальної середньої освіти, компетентнісного підходу до викладання математичної освітньої галузі в початкових класах закладів загальної середньої освіти, математичного моделювання в початковій школі тощо.

У рамках навчання відбулася конференція з обміну досвідом. Здобувачі освіти мали можливість обмінятися досвідом щодо діяльнісного та інтегрованого підходу у навчанні учнів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», використання активних методів навчання в початкових класах, застосування ігрових педагогічних технологій в освітньому процесі початкової школи, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, реалізації проєктно-технологічної діяльністі молодших школярів, формування системного та критичного мислення, позитивного емоційного ставлення до пізнання відповідно до концепції «Нова українська школа, розвитку творчих здібностей молодших школярів з метою успішної їх самореалізації, роботи з обдарованими дітьми тощо.

Під час педагогічної практики педагоги ознайомилися з практичними аспектами проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти та інтерактивними технологіями як засобом формування наскрізних вмінь в учнів початкових класів під час змішаного навчання.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Cемінар-практикум «Інфомедійна грамотність як спосіб критичного сприймання інформації вчителями мистецьких дисциплін»

24-25 березня 2022 року для вчителів мистецької освітньої галузі відбувся семінар-практикум з проблеми «Інфомедійна грамотність як спосіб критичного сприймання інформації вчителями мистецьких дисциплін» (керівник: Вікторія КОНДРАТОВА).

Покликання на сайт семінару: https://sites.google.com/koippo.in.ua/vika/головна-сторінка?fbclid=IwAR1HbeWvFif6FcdzZ6VX_-y3HlK7kFNMn6XGpIqJVGRMePqZ_h6P8aujfdE

Мета заходу – оволодіння педагогами теоретико-методичними та практичними основами інфомедійної грамотності, забезпечення імплементації інфомедійної грамотності в освітній процес закладів загальної середньої освіти.

На семінарі-практикумі розглядалися такі питання:

1. Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти. Практична медіаграмотність: факти, судження чи фейки (Жанна ФЕДІРКО, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидат педагогічних наук).

2. Медіаманіпуляція: аудіовізуальні джерела та їх вплив на особистість (Вікторія КОНДРАТОВА, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук).

3. Вплив медіаманіпуляції та дезінформації на особистість (Ірина НЕБЕЛЕНУК, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти, кандидат педагогічних наук).

4. Розвиток навичок критичного сприйняття інформації в освітньому процесі (Юлія ЗАДУБНЯК, методист науково-методичної лабораторії іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів).

5. Інтеграція інфомедійної грамотності у освітній процес закладів загальної середньої освіти (Вікторія КОНДРАТОВА, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, Олена КАЛАШНІКОВА, вчитель музичного мистецтва КЗ «НВО І-ІІІ ступенів "Мрія" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»).

На завершення навчання учасники обласного заходу відзначили актуальність висвітленої проблематики та наголосили на практичну спрямованість отриманої інформації під час навчання за програмою «Інфомедійна грамотність як спосіб критичного сприймання інформації вчителями мистецьких (образотворче та музичне мистецтво) дисциплін».

Підтвердження ефективності підвищення кваліфікації здобувачі освіти продемонстрували під час вихідного діагностування.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

"Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти"

Відповідно до плану у період з 14 по 25.03.2022 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за напрямом «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів» (науковий керівник – Наталія ТАРАПАКА, керівник – Наталія ГАГАРІНА).

Навчання вихователів було спрямоване на реалізацію державної політики у сфері післядипломної освіти, урахування стратегічного курсу розвитку системи освіти України щодо питання її доступності та якості для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Програма спрямована на навчання вихователя організовувати життєдіяльність дошкільників, ураховуючи освітні напрями Базового компоненту дошкільної освіти.

В процесі навчання здобувачі навчилися планувати, організовувати та здійснювати освітню роботу в групах закладу з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку, застосовувати знання з профільних методик розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечувати реалізацію особистісно орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходів під час організації освітньої роботи з дітьми; створювати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей, забезпечення їх фізичного, психічного розвитку.

Лекції та практичні були орієнтовані на здійснення компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини; моніторинг якості дошкільної освіти, а саме: «Інновації в освітньому процесі ЗДО: суспільні запити, освітні тренди» (Наталія ГАГАРІНА), «Сучасні підходи до питання патріотичного виховання в роботі закладу дошкільної освіти» (Юрій МИТРОФАНЕНКО), «Впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти» (Наталія ТАРАПАКА), «Захист інтелектуальної власності та культура академічної доброчесності» (Жанна ФЕДІРКО) та ін.

Здобувачі освіти, під час конференцій та круглих столів, яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження ефективних технологій. Особливо цінними для педагогів були майстер-класи проведені педагогами ЗДО №16 «Дружба» (директор Людмила ВОЗНЮК ) та ЗДО №68 «Золота рибка» (директор Валентина ОТЯН). Всі отримали багатий досвід спілкування та обмін ідеями.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Розвиток управлінської компетентності керівників закладів дошкільної освіти»

Відповідно до плану у період з 14 по 25.02.2022 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за напрямом «Розвиток управлінської компетентності керівників закладів дошкільної освіти» (науковий керівник –Вікторія КОНДРАТОВА, керівник – Наталія ГАГАРІНА).

Освітня програма реалізує державну політику у сфері післядипломної освіти, ураховує стратегічний курс розвитку системи освіти України щодо питання її доступності та якості для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Програма спрямована на навчання керівників закладів дошкільної освіти щодо організації освітньої діяльності закладу, ураховуючи освітні лінії Державного стандарту дошкільної освіти. Під час навчання розглядались прогресивні концептуальні підходи, нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі, форми організації дитячої життєдіяльності.

В процесі навчання здобувачі освіти опанували уміння:

- організувати управління на засадах менеджменту, забезпечувати якісну систему планування та прогнозування, стратегії розвитку закладу дошкільної освіти;

- забезпечувати управління освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти, формування освітньої програми тощо;

- спрямовувати освітній процес на розвиток освіченості, розвиненості, вихованості дитини відповідно до її вікових можливостей,

– оцінювати стан здійснення управлінської діяльності керівниками закладу дошкільної освіти, рівень а також добір форм, методів і засобів організації освітнього процесу;

- власні досягнення та здобутки, ефективність застосованих методів і прийомів у роботі, результати діяльності;

- рівень знань дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм.

Керівники мали змогу опанувати певні знання під час проведених лекцій та практичних педагогічними та науково-педагогічними працівниками з таких тем: «Медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей дошкільного віку» (Тамара ТРЕТЯК), «Технології та техніки педагогіки партнерства» (Антоніна КЕНДЮХОВА), «Корекційно-розвиткова робота з дітьми з психофізичними порушеннями» (Валентина ВОЙТКО) та ін.

Здобувачі освіти, під час конференцій та круглих столів, яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження ефективних технологій. Особливо цінними для педагогів були майстер-класи проведені керівниками ЗДО №54 «Чебурашка» (Анастасія ЗЛИГОСТЄВА) та ЗДО №22 «Оленка» (Алла ЗУБАЛІЙ). Всі отримали багатий досвід спілкування та обмін ідеями.

Під час воєнного стану дистанційні школи надають безкоштовний доступ до навчання. Команда МОН підготувала перелік шкіл і організацій, які можуть допомогти дітям і сім’ям

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkoli-ta-navchalni-platformi-nadayut-bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti

ВЧИТЕЛІ ТА ВИКЛАДАЧІ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ ДИСТАНЦІЙНО З БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у фейсбуці https://www.facebook.com/100057310125311/posts/448418907078443/?d=n

Як працюватимуть школи та садочки після закінчення канікул?

МОН рекомендує закладам освіти два можливі варіанти роботи після закінчення канікул.

Перший варіант: школи можуть тимчасово призупинити освітній процес.

Другий варіант: школи можуть організувати освітній процес у дистанційному форматі за погодженням з військово-цивільними адміністраціями. Про це сьогодні, 7 березня, заявив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму офіційному відеозверненні.

«Головне завдання сьогодні — зберегти життя кожного громадянина нашої країни.

Водночас у деяких регіонах України ситуація більш спокійна, і маємо забезпечити право кожної дитини на повноцінну освіту», — зазначив очільник МОН.

Учні із числа внутрішньо переміщених осіб можуть навчатися за індивідуальною, екстернатною або змішаною формою навчання за місцем тимчасового перебування, додав міністр. Для цього достатньо заяви одного з батьків дитини.

Роботу дитячих садочків МОН рекомендує тимчасово призупинити, адже в більшості регіонів постійно оголошують сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 25 лютого у зв’язку з повномасштабним вторгенням Росії в Україну МОН рекомендувало всім закладам освіти оголосити канікули щонайменше на два тижні.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Онлайн-вебінар на тему «Освітня програма «Світ чекає крилатих» – летімо разом»

16 лютого 2022 року для керівників закладів загальної середньої освіти, заступників директорів, вчителів початкових класів відбувся онлайн-вебінар за темою «Освітня програма «Світ чекає крилатих» – летімо разом».

Організатори: Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Інститут педагогіки НАПН України та ТОВ «Освітній проєкт "Світ чекає крилатих"» від Анжеліки Цимбалару.

Відповідно до програми заходу були розглянуті актуальні на даний час модернізації початкової освіти питання впровадження інноваційних засад організації освітнього процесу в початковій школі.

З вітальним словом виступив Олег ТОПУЗОВ, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Інноваційні засади організації освітнього процесу в початковій школі в освітньому проєкті «Світ чекає крилатих» розкрила Анжеліка ЦИМБАЛАРУ, науковий керівник освітнього проєкту «Світ чекає крилатих», доктор педагогічних наук. Зокрема, були висвітлені шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання в проєкті завдяки запровадженню інтерактивної презентації. Розкривалися сучасні інструменти вербального оцінювання з акцентом на його формувальній функції.

Особливості реалізації компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів в проєкті «Світ чекає крилатих» презентували педагогічні працівники Кіровоградської області – автори програм, методичних коментарів, посібників-журналів з предметів «Арт-технології та інформатика (ІКТ)», «Всесвіт»:

Вікторія КОНДРАТОВА, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, координатор освітнього проєкту «Світ чекає крилатих» в Кіровоградській області (концентр «Образотворче мистецтво»);

Олена КАЛАШНІКОВА, вчитель музичного мистецтва КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (концентр «Музичне мистецтво»);

Олена АГЄЄВА, вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва КЗ «НВО ліцей-школа-ДНЗ «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (концентр «Handmade-мистецтво»);

Юлія ШУМЕЙКО, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради (предмет «Всесвіт»).

Педагоги Кіровоградської області поділилися досвідом впровадження інтегрованої освітньої системи «Світ чекає крилатих» в початкових класах Зокрема, з організацією проєктно-дослідницької діяльності учнів, толоки, нейробіки учасників вебінару ознайомили:

Світлана ПАХОМОВА, директор комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання ліцей - школа - дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», кандидат педагогічних наук;

Юлія КОМПАНІЧЕНКО, вчитель початкових класів комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;

Світлана МАРИНОВА, вчитель початкових класів Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Новоукраїнського району Кіровоградської області.

По завершенню онлайн-вебінару відбулося експозе – відповіді на запитання учасників.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти

31.01-11.02. 2022 р. відбулося навчання учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти за програмою підвищення кваліфікації «Формування вчителями початкових класів спільних для ключових компетентностей умінь (творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми)» (Керівники: Вікторія КОНДРАТОВА, Наталія ТІХОНОВА).

Під час навчання були реалізовані розділи програми: «Науково-методичні основи формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь», «Методики та технології формування у вчителів початкових класів спільних для ключових компетентностей вмінь», «Діагностико-аналітичний», розглядалися актуальні питання щодо реалізації концептуальних засад НУШ, державного стандарту початкової освіти:

 1. Початкова освіта в її компетентнісно-цінних вимірах: методологічні та нормативно-правові засади.

 2. Шляхи формування спільних для ключових компетентностей вмінь в учнів початкових класів у контексті оновлення змісту початкової освіти.

 3. Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи.

 4. Освітні програми як інструмент педагогічного мислення вчителя.

 5. Використання ігрових та діяльнісних методів навчання в умовах Нової української школи.

 6. Емоційний інтелект у контексті розвитку особистості.

 7. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інноваційних технологій.

 8. Дидактичні умови використання комп’ютерної графіки в освітньому процесі початкової школи.

 9. Проєктно-дослідницька діяльність школярів – шлях до розвитку пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих здібностей учнів початкових класів.

 10. Шляхи підвищення рівня розвитку критичного та системного мислення в учнів початкових класів.

 11. Реалізація теорії множинного інтелекту в освітньому процесі початкової школи.

 12. STREAM-освіта як шлях формування культури інженерного мислення молодших школярів.

 13. Інтернет-сервіси для цифрової творчості.

 14. Шляхи розвитку соціальної компетентності педагога: андрагогічні засади.

 15. Сертифікація педагогів: умови, критерії проведення.

Під час лекційних та практичних занять здобувачі освіти були ознайомлені з фінськими підходами, досвідом і кращими практиками сучасної педагогіки початкової школи. Зокрема: навчання через дослідження, розроблення інструментів інтерактивного навчання, практики та інструментів оцінювання, самооцінювання, оцінювання з боку однолітків, оцінювання з боку групи, обговорення питань оцінювання між учителем і учнем, між учителем, учнем і батьками, педагогіки інклюзивної освіти, організації освітнього середовища для інклюзивної освіти, диференціації навчання тощо. Під час групової роботи здобувачі освіти створювали свій пакет інструментів для організації інтерактивного навчання, проєктно-дослідницької діяльності на уроках з предметів «Математика», «Українська мова», інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Мистецтво», розробляли діагностувальні роботи з математики.

З метою обміну досвідом здобувачів освіти щодо реалізації компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів до викладання предметів, інтегрованих курсів початкової школи, упровадження інноваційних технологій в освітньому процесі, було проведено обласну конференцію з теми «Методики та технологї формування у вчителів початкових класів спільних для ключових компетентностей вмінь».

На завершення навчання педагоги області відзначили актуальність висвітленої проблематики та наголосили на практичну спрямованість отриманої інформації під час навчання за програмою. Підтвердження ефективності підвищення кваліфікації здобувачі освіти продемонстрували під час заліку.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Упровадження оновленого Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)»

Відповідно до плану у період з 31.01 по 04.02.22 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило очно-дистанційне навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Упровадження оновленого Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)»(керівник навчання за програмою –Вікторія КОНДРАТОВА, керівник груп – Наталія ГАГАРІНА).

Дистанційна реалізація програми відбувалась на навчальній платформі Moodle.

Навчання педагогів було спрямоване на реалізацію державної політики у галузі дошкільної освіти в Україні, дій та планів урядущодо її реформування. Висвітлювались шляхи підвищення якості дошкільної освіти в Україні та нові вектори Базового компонента дошкільної освіти (Державного освітнього стандарту).

ЗМІСТ ТИПОВОЇ ПРОГРАМИ розкривав 2 модулі

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВАРІАНТНОГО СКЛАДНИКА ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Розглядались такі теми як:

 • Доступна та якісна дошкільна освіта.

 • Умови реалізації Державного стандарту дошкільної освіти.

 • Особистісна компетентність дитини.

 • Сутнісна характеристика освітнього напряму «Особистість дитини»: рухова та здоров’язбережувальна компетентності.

 • Нові вектори освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

 • Зміст та завдання освітнього напряму «Дитина в природному довкіллі».

 • Домінанта освітнього напряму «Гра дитини». Нові стратегії змістового компоненту освітнього напряму «Дитина в соціумі».

МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНОГО СКЛАДНИКА ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розглядались такі теми як:

 • Характеристика освітнього напряму «Особистість дитини. Спортивні ігри (шахи, футбол, баскетбол)».

 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»: готуємо педагогів до впровадження освітнього напряму.

 • Реалізація Державного стандарту дошкільної освіти за освітнім напрямом «Мовлення дитини. Основи грамоти».

 • Особливості освітнього напряму «Мовлення дитини. Іноземнамова».

 • Сутність і змісто світнього напряму «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність».

Результатом навчання стало підсумкове тестування, яке показало високий рівень здобутків педагогів закладів дошкільної освіти.

Навчання успішно завершили 29 педагогів з міста та області. Всі отримали грунтовний досвід роботи дистанційно. Дякуємо за тісну співпрацю центру дистанційного навчання (Ольга ЛИТВИНЕНКО)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації "Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти"

Відповідно до плану у період з 17.01 по 28.01.2022 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за напрямом «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів» (науковий керівник – Наталія ГАГАРІНА, керівник – Світлана СКУРЕНКО).

Навчання вихователів було спрямоване на реалізацію державної політики у сфері післядипломної освіти, урахування стратегічного курсу розвитку системи освіти України щодо питання її доступності та якості для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Реалізація програми спрямована на визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті;повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;цінування життя й благополуччя як уміння цінувати, дорожити, плекати, підтримувати та створювати безпечні умови для себе та інших, створення умов безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні;розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей.

В процесі навчання здобувачі навчилися планувати, організовувати та здійснювати освітню роботу в групах закладу з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку, застосовувати знання з профільних методик розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечувати реалізацію особистісно орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходів під час організації освітньої роботи з дітьми; створювати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей, забезпечення їх фізичного, психічного розвитку.

Лекції та практичні були орієнтовані на здійснення компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини; моніторинг якості дошкільної освіти.

Здобувачі освіти, під час конференцій та круглих столів, яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження ефективних технологій. Особливо цінними для педагогів були майстер-класи проведені педагогами ЗДО №52 «Казковий» (директор Юлія БЕРЕЖНА) та ЗДО №28 «Зірочка» (директор Світлана ПИВОВАРОВА). Всі отримали багатий досвід спілкування та обмін ідеями.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Підвищення кваліфікації учителів образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво» закладів освіти за програмою: «Формування вчителями, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» у закладах загальної середньої освіти, спільних для ключових компетентностей вмінь»

17.01-28.01.2022 р. відбулося навчання учителів образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво» закладів освіти за програмою:«Формування вчителями, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» у закладах загальної середньої освіти, спільних для ключових компетентностей вмінь».

Під час лекційних та практичних занять розглядалися такі питання:

1) Мистецька освіта в її компетентнісно-ціннісних смислах: методологічні та нормативно-правові засади;

2) Сучасні підходи до вдосконалення професійної компетентності вчителя, який реалізує мистецьку освітню галузь в умовах реформування загальної середньої освіти;

3) Компетентнісний та діяльнісний підходи до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»;

4) Внутрішньо-галузева інтеграція та міжпредметні зв'язки як один із засобів розвитку ключових компетентностей учнів в освітньому процесі з інтегрованого курсу «Мистецтво»;

5) Методика аналізу-інтерпретації творів образотворчого мистецтва та створення художніх образів засобами різних видів мистецтва;

6) Методичні засади формування творчих компетентностей учнів засобами мистецтва;

7) Художні техніки як засіб розвитку творчих компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва;

8) Проєктно-технологічна діяльність школярів;

9) Диференціація навчання;

10) Стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі;

11) Дидактичні умови використання компютерної графіки на уроках образотворчого мистецтва як засобу розвитку в учнів творчих компетентностей;

12) Педагогічний дизайн уроку з мультимедійною підтримкою;

13) Технологія та організація проведення веб-квесту;

14) Інтернет-сервіси для цифрової творчості;

15) Розроблення та використання навчальних матеріалів в освітньому процесі з інтегрованого курсу «Мистецтво»;

16) Практика та інструменти оцінювання в школі;

17) Методи оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання.

Під час навчання було проведено обласну конференціюз теми «Компетентнісний та діяльнісний підходи до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», яка дала можливість педагогам обмінятися досвідом з актуальних питань реалізації мистецької освітньої галузі в закладах освіти.

По завершенню підвищення кваліфікації здобувачі освіти захищали свої колективніпроєкти, в яких розробляли навчальні матеріали до уроків, присвячених розкриттю теми «Жанри мистецтва», відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти та концепції «Нова українська школа». Покликання на матеріали були розташовані на спільній googleпрезентації, що дає можливість всім учасникам навчання користуватися ними у своїй освітній діяльності. Підсумком навчання був залік.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Засідання обласного семінару-практикуму експертів, які вивчають практичний досвід учителів під час сертифікації з проблеми «Забезпечення науково-методичного супроводу педагогічних працівників початкової школи в сертифікації 2022» (керівник: Наталія ТІХОНОВА)

20.01.2022 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбувся обласний семінар-практикум експертів, які вивчають практичний досвід учителів під час сертифікації з проблеми «Забезпечення науково-методичного супроводу педагогічних працівників початкової школи в сертифікації 2022»
(1 засідання онлайн).

На засіданні розглядалися такі питання:

сертифікація педагогів: умови, критерії проведення;

розвиток ключових компетентностей в учнів початкових класів відповідно до Концепції «Нова українська школа»;

рекомендаційний порядок підготовки до проведення та вивчення педагогічного досвіду учасника сертифікації;

методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації;

професійна підтримка оцінювання роботи вчителя в умовах Концепції «Нова українська школа».

Відкрила засідання Наталія ТІХОНОВА, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук. Вона наголосила на актуальності теми, важливості розуміння шляхів її реалізації та ефективності впровадження сертифікації в освітньому процесі початкової школи в умовах реформування шкільної освіти.

На важливості вказаного питання акцентувала увагу Олена ГВАРДІОНОВА, головна спеціалістка управління Державної служби якості освіти України у Кіровоградській області. Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації експертами Кіровоградської області, на її думку, здійснено на належному рівні з дотриманням усіх вимог відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників. За результатами сертифікації в 2021 році із наданої квоти 54 особи Кіровоградської області успішно пройшли сертифікацію 48 осіб. Ці педагоги отримали відповідні сертифікати, що дають право на присвоєння їм наступної чи підтвердження наявної вищої кваліфікаційної категорії, а також на 20%-ову доплату до ставки заробітної плати.

Своїм досвідом роботи експертом та результатами сертифікації протягом 2019-2021 років поділилася Оксана КРАМАРЕНКО, яка зробила детельний аналіз щодо залучення та підтримки вчителів початкових класів Кіровоградської області. У своєму виступі експертка наголосила, що цьогоріч 19 педагогів Кропивницької міської громади успішно завершили сертифікацію, продемонструвавши належний рівень володіння методиками компетентнісного підходу навчання та володіння новими освітніми технологіями.

Учасники засідання висвітлили також і питання щодо важливості підвищення обізнаності експертів з методики оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації. Своїми напрацюваннями поділилися експерти: Гюльнара ЛУБЕНЕЦЬ «Організаційні засади запровадження інклюзивного навчання в закладах освіти», Людмила ВОЛОШИНА «Особливості реалізації здоров‘язбережувальної компетентності педагога та здобувачів освіти в умовах сертифікації - 2022», Тетяна ПАШАНОВА «Використання методики компетентнісного навчання «Шість цеглинок» у процесі педагогічної творчості в освітній системі сьогодення», Юлія ШУМЕЙКО "Оцінювання в початковій школі. Теорія і практика формувального оцінювання", Ксенія ІВАНОВА "Особливості організації парної та групової роботи в системі розвивального навчання", Тетяна ЗЕНЧЕНКО та Світлана РЕВА "Особливості проведення інтегрованого уроку у сучасній початковій школі".

Під час активного обговорення представлених навчально-методичних матеріалів експерти зазначили, що забезпечення науково-методичного супроводу вчителів початкових класів під час сертифікації є важливим і ефективним лише за умови професійної підтримки оцінювання роботи вчителя в умовах Концепції «Нова українська школа».

На завершення засідання експерти Кіровоградської області, які вивчають практичний досвід учителів під час сертифікації відзначили актуальність висвітленої проблематики, наголосили на практичну спрямованість отриманої інформації та окреслили подальші плани щодо роботи над означеною проблемою.

Carousel imageCarousel image

Особливості методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти відповідно до концепції «Нова українська школа»

12 січня 2022 року відбувся семінар-практикум для для учителів, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» в закладах загальної середньої освіти за темою «Особливості методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти відповідно до концепції «Нова українська школа». Під заходу були висвітлені такі питання:

1) Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти та особливості реалізації її змісту;

2) Аналіз модельних навчальних програм мистецької освітньої галузі та розробка власної навчальної програми. Конструктор навчальної програми з інтегрованого курсу «Мистецтво»;

3) Основні характеристики діяльнісного підходу в освітньому процесі адаптаційного циклу базової школи. Сутність інтеграції в шкільній мистецькій освіті. Технології в реалізації діяльнісного підходу (проблемне навчання, кооперативне навчання, проєктне навчання, дослідження тощо);

4) Особливості та шляхи здійснення формувального оцінювання. Форми, критерії формувального оцінювання (обговорення результатів оцінювання між учнем і вчителем, самооцінювання, оцінювання з боку однолітків, оцінювання роботи у групі) .

Своїм досвідом роботи та напрацюваннями із зазначеного питання поділилися КОНДРАТОВА Вікторія, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук та КАЛАШНІКОВА Олена, вчитель музичного мистецтва, вчитель мистецтва КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Stem-підходи до розвитку інженерного мислення учнів початкових класів

02 грудня 2021 року відбувся практикум для вчителів початкових класів, з проблеми «Stem-підходи до розвитку інженерного мислення учнів початкових класів» (керівники: Олена ЧЕРНЕЦЬКА, Тетяна ПАШАНОВА).

Під час практикуму розглядалися такі питання:

1) STEM-підходи до формування просторової уяви та розвитку інженерного мислення здобувачів початкової освіти ;

2) Створення та змістовне наповнення освітнього середовища для розвитку інженерного мислення та формування просторової уяви в учнів 1-4 класів;

3) Steam Day, Mint- та інші активності у формуванні культури інженерного мислення;

4) Розвиток інженерного мислення молодших школярів за допомогою LEGO-конструювання .

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Реалізація компетентнісного потенціалу в освітньому процесі початкової школи: креативні стратегії

02 грудня 2021 року відбувся семінар-практикум для вчителів початкових класів, з проблеми «Реалізація компетентнісного потенціалу в освітньому процесі початкової школи: креативні стратегії» (керівник Наталія ТІХОНОВА)

Під час семінару-практикуму розглядалися такі питання:

1) Реалізація компетентнісного потенціалу в освітньому процесі початкової школи: креативні стратегії;

2) Розвиток ключових компетентностей в учнів початкових класів відповідно до Концепції «Нова українська школа»;

3) Формування предметних компетентностей у молодших школярів шляхом використання сучасних інноваційних технологій;

4) Особливості впровадження креативних стратегії навчання в освітній процес початкової школи.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Відповідно до плану у період з 22 .11. по 03.12.2021 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за напрямом «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів» (науковий керівник – Наталія ТАРАПАКА, керівник – Наталія ГАГАРІНА).

Навчання вихователів було спрямоване на реалізацію державної політики у сфері післядипломної освіти, ураховання стратегічного курсу розвитку системи освіти України щодо питання її доступності та якості для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Концептуальні засади програми узгоджені з пріоритетами сучасної дошкільної освіти, що забезпечує спрямованість програми на відтворення в професійній діяльності педагога максимально можливих форм методологічного та нормативно-правового спрямування, інноваційної діяльності, інклюзивної освіти та інтегрованого навчання

В процесі навчання здобувачі навчилися планувати, організовувати та здійснювати освітню роботу в групах закладу з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку, застосовувати знання з профільних методик розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечувати реалізацію особистісно орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходів під час організації освітньої роботи з дітьми; створювати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей, забезпечення їх фізичного, психічного розвитку.

Лекції та практичні були орієнтовані на здійснення компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини; моніторинг якості дошкільної освіти.

Здобувачі освіти, під час конференцій та круглих столів, яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження ефективних технологій. Особливо цінними для педагогів були майстер-класи проведені педагогами ЗДО №69 «Кристалик» (директор Оксана Небога) та ЗДО №3 «Незабудка» (директор Валентина Приліпко) Всі отримали багатий досвід спілкування та обмін ідеями.

Відповідно до наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації №359-ОД від 26.10.2020 р. «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році» (додаток 1, п. 102), з 08.11 по 19.11.2021 року відбулося підвищення кваліфікації учителів початкових класів за програмою «Формування вчителями початкових класів спільних для ключових компетентностей вмінь (творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми)».

Відповідно до листа КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 24.09.2021 № 536/04-18 «Про організацію освітнього процесу в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» навчання здійснювалося у форматі онлайну створеному для вчителів початкових класів онлайн-класі GoogleClassroom за розкладом та посиланням, зазначеним на головній сторінці сайту КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» в рубриці «Розклади».

Мета навчання: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності здобувачів освіти щодо реалізації завдань Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг шляхом поглиблення та удосконалення спільних для ключових компетентностей вмінь.

Під час навчання розглядалися актуальні теми щодо реалізації концепції «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової освіти. А саме:

 • Початкова освіта в її компетентнісно-цінних вимірах: методологічні та нормативно-правові засади.

 • Шляхи формування спільних для ключових компетентностей вмінь в учнів початкових класів у контексті оновлення змісту початкової освіти.

 • Емоційний інтелект у контексті розвитку особистості.

 • Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інноваційних технологій.

 • Дидактичні умови використання цифрових технологій в освітньому процесі початкової школи.

 • Проєктно-дослідницька діяльність школярів – шлях до розвитку пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих здібностей учнів початкових класів.

 • Шляхи підвищення рівня розвитку критичного та системного мислення учнів початкових класів.

 • Реалізація теорії множинного інтелекту в освітньому процесі початкової школи.

 • STREM-освіта як шлях формування культури інженерного мислення молодших школярів.

 • Методичні аспекти планування STEM-проєкту з використанням сучасних технологій.

 • Шляхи розвитку соціальної компетентності педагога: андрагогічні засади.

 • Сертифікація педагогів: умови, критерії проведення.

 • Створення, охорона та захист інтелектуальної власності тощо.

З метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів 1-х класів щодо реалізації завдань Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти з 01.11 по 12.11.2021 р. в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» було проведено три очні сесії підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які будуть навчати у 2021/2022 навчальному році учнів 1-х класів відповідно до Концепції «Нова українська школа» за Типовою освітньою програмою організації і проведення підвищення кваліфікації вчителів 1-х класів Нової української школи (наказ МОН України від 15.01.2018 р. №36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»). Навчання було проведено у формі тренінгових занять. Заняття проводили тренери НУШ: Вікторія КОНДРАТОВА, Наталія ТІХОНОВА, Олена ЧЕРНЕЦЬКА, Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, Тетяна ПАШАНОВА.

Під час навчання розглядалися такі модулі:

 • Сучасний вчитель як провідник змін;

 • Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення;

 • Організація ефективного і безпечного освітнього середовища;

 • Інтеграція: Інтегрований підхід до навчання. Форми інтеграції. 7 тематичний і діяльнісний підходи;

 • Особливості викладання навчальних предметів/інтегро ваного курсу «Я досліджую світ»;

 • Гра по-новому навчання по-іншому з LEGO;

 • Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи;

 • Основи інклюзивної освіти;

 • Конструктор навчальної програми.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 р. №476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» та листа КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 29.09.2021 р. №560/06-10 «Щодо проведення додаткового навчання» з 01 по 10 листопада 2021 року відбулося підвищення кваліфікації учителів початкових класів за Регіональною навчальною програмою «Нова українська школа: відповідаємо на виклики».

Навчання відбувалося в онлайн форматі.

Мета навчання: формування компетентностей вчителів початкових класів (у тому числі вчителів класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин), необхідних для ефективної організації освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

Під час навчання розглядалися такі теми:

 • «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів»;

 • «Реалізація діяльнісного підходу у другому циклі початкової освіти»;

 • «Конструювання і розроблення навчальних програм»;

 • «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання»;

 • «Використання цифрових технологій в освітньому процесі 3-4 класів»;

 • «Технології дистанційного навчання».

Під час навчання здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з фінським досвідом модернізації початкової освіти (фінський проєкт «Навчаємось разом»).

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Cемінар-

для педагогічних

працівників закладів дошкільної освіти

« Інноваційний підхід в роботі з дітьми через здоров’язбережувальні технології »

5 листопада 2021 року відбувся семінар для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти « Інноваційний підхід в роботі з дітьми через здоров’язбережувальні технології» (керівник Наталія Тарапака)

Під час семінару педагоги вчились планувати, організовувати та здійснювати освітню роботу в закладі з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм, актуалізувати й розширювати знання щодо використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті. Продовжувати ознайомлювати педагогів з концепцією сталого розвитку та впровадження її в ЗДО; створювати сприятливі умови для обміну думками під час застосування методу «інтервізія»; підвищувати рівень професійної майстерності педагогів.

Педагогів ознайомили із різноманітними оздоровчими й профілактичними технологіями, що мають інноваційний та здоров’язбережувальний характер та визначення їх ефективності для досягнення освітнього - оздоровчого результату та ознайомлення з системою оздоровчих заходів в ЗДО.Учасники семінару ознайомились з досвідом роботи

закладів дошкільної освіти №72 «Гномик» (директор Діброва С.В.) та закладу дошкільної освіти №65 «Лукомор’я» (директор Бондаренко В. Л .)


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання за програмою підвищення кваліфікації

«Розвиток управлінської компетентності керівників закладів дошкільної освіти»


Відповідно до наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації №359-ОД від 26.10.2020 р. «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році» з 25.10 по 05.11.2021 р. в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою підвищення кваліфікації «Розвиток управлінської компетентності керівників закладів дошкільної освіти» (Керівник курсів Наталія ТАРАПАКА, науковий керівник Наталія ГАГАРІНА).

Здобувачі освіти мали можливість послухати Ніну ОМЕЛЬЯНЕНКО, Голову Правління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» – яка виступила з лекцією «Оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладах дошкільної освіти» та відповіла на запитання які хвилювали керівників закладів освіти.

Здобувачі освіти мали змогу познайомитись з освітніми технологіями та новітніми досягненнями в педагогіці, теорією і методикою розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, особливостями моделювання освітнього процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей вихованців.

Лекції та практичні були спрямовані на здійснення компетентнісного підходу до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини; моніторинг якості дошкільної освіти.

Особливо цінним для педагогів був майстер-клас проведений ЗДО №15 «Зірочка» (директор Людмила КОЦ). Всі слухачі отримали багатий досвід спілкування та обмін ідеями.

Здобувачі освіти, під час конференцій та захисту творчих робіт ,який проходив в режимі онлайн, яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження ефективних технологій.

По завершенню навчання було проведено вихідне комплексне діагностування .

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Проведення практикумів для вчителів 2-4 класів, які реалізують освітню програму початкової школи НПП «Інтелект України»

Для вчителів початкових класів, які реалізують освітню програму початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної середньої освіти області було проведено онлайн-практикуми:

25.10.2021 р. - «Методичний супровід організації освітнього процесу в 3 класі початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»;

27.10.2021 р. - «Методичний супровід організації освітнього процесу в 4 класі початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»;

28.10.2021 р. - «Методичний супровід організації освітнього процесу в 2 класі початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

27 жовтня 2021 року, у рамках практикуму «Методичний супровід організації освітнього процесу в 4 класі початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», відбулося відкрите онлайн-засідання учасників на тему «Теоретико-методологічні та методичні основи викладання предмету«Я пізнаю світ» за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України».

У заході взяла участь Людмила БУЛАХОВА, заступник керівника Проєкту з якості освіти, заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської гімназії №169, учитель-методист.

Під час практикумів здобувачі ознайомились із алгоритмом створення інтерактивних завдань та обговорили можливість застосування інтернет-сервісів для організації навчально-пізнавальної діяльності під час дистанційного навчання та створення завдань чотирьох рівнів реалізації навчальної діяльності в освітньому процесі, з урахуванням готовності учнів виконувати їх на певному рівні, що забезпечують досягнення очікуваного результату навчання. Працюючи в групах, педагоги створили інтерактивні навчальні завдання та обмінялись досвідом їх використання з метою повторення та закріплення вивченого матеріалу на уроках «Я пізнаю світ» в НПП «Інтелект України».

У процесі обговорення запланованих питань учасники заходу підкреслили важливість формування у здобувачів освіти цілісного сприйняття навчального матеріалу, необхідність створення ефективного освітнього середовища для формування в учнів початкових класів ключових і предметних компетентностей. Було наголошено на дотриманні вчителями методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти та щодо викладання інформатичної освітньої галузі у 2-4 класах науково-педагогічного проєкту. Акцентувалась увага на використанні ІКТ та їх ролі у підвищенні професійного зростання педагога.

Дякуємо здобувачам освіти за активність та професіоналізм, розуміння актуальності впровадження в освітній процес інноваційних технологій, плідну співпрацю, відкритість до обміну ідеями й поглядами, креативний підхід під час виконання практичного завдання. Бажаємо творчого натхнення у реалізації нових педагогічних ідей!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Cемінар-практикум для педагогічних

працівників закладів дошкільної освіти

«Творче конструювання як складова STREAM-освіти дошкільників»

21 жовтня 2021 року відбувся семінар-практикум для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Творче конструювання як складова STREAM-освіти дошкільників» (керівник Наталія ГАГАРІНА)

Під час семінару-практикуму педагоги вчились планувати, організовувати та здійснювати освітню роботу в закладі з дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм, створювати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей у відповідності з вимогами практики щодо природничо-технічної та природничо-наукової спрямованості; скеровувати освітній процес на розвиток інженерного мислення та конструкторських умінь, забезпечувати компетентнісний підхід до розвитку особистості кожної дитини, збалансованості майбутніх знань, умінь, навичок, особистісних якостей і вольової поведінки дитини, організовувати сприятливе розвивальне середовище; створювати умови для формування культури інженерного мислення в дошкільників, складати та реалізовувати STREAM-проєкти; моделювати заняття та освітній процес вцілому із застосуванням STREAM-освіти, а саме напрямку «Інжиніринг».

Підсумком роботи семінару-практикуму стала спільна презентація учасників з різними видами конструкторської діяльності.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Семінар-практикум

Дидактичні особливості освітнього процесу в початкових класах у світлі реалізації Концепції «Нова українська школа»

21 жовтня 2021 року відбувся семінар-практикумдля вчителів початкових класів, наставників закладів загальної середньої освіти, які пілотують новий Державний стандарт початкової освіти, тренерів Нової української школи Кіровоградської областіз проблеми: «Дидактичні особливості освітнього процесу в початкових класах у світлі реалізації Концепції «Нова українська школа» (2-е засідання науково-дослідницького об’єднання).

Під час семінару-практикуму розглядалися такі питання:

1) Діяльнісний підхід до викладання математичної та мовно-літературної освітніх галузей в початкових класах;

2) Діяльнісний підхід до викладання інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Мистецтво» в початкових класах;

3) Практика та інструменти оцінювання в початковій школі.

По завершенню семінару-практикуму здобувачі освіти захищали свої випускні творчі роботи, які продемонстрували річний результат роботи педагогів в Новій українській школі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 р. №476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році» та листа КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 29.09.2021 р. №560/06-10 «Щодо проведення додаткового навчання» відбулося підвищення кваліфікації учителів початкових класів за Регіональною навчальною програмою «Нова українська школа: відповідаємо на виклики».

Навчання відбувалося в онлайн форматі.

Мета навчання: формування компетентностей вчителів початкових класів (у тому числі вчителів класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин), необхідних для ефективної організації освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

Під час навчання розглядалися такі теми:

 • «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів»;

 • «Реалізація діяльнісного підходу у другому циклі початкової освіти»;

 • «Конструювання і розроблення навчальних програм»;

 • «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання»;

 • «Використання цифрових технологій в освітньому процесі 3-4 класів»;

 • «Технології дистанційного навчання».

Під час навчання здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з фінським досвідом модернізації початкової освіти (фінський проєкт «Навчаємось разом»).

Відповідно до наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації №359-ОД від 26.10.2020 р. «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році» (додаток 1, п. 85), з 27.09 до 08.10.2021 року відбулося підвищення кваліфікації учителів початкових класів за програмою «Формування вчителями початкових класів спільних для ключових компетентностей вмінь (творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми)».

Відповідно до листа КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 24.09.2021 № 536/04-18 «Про організацію освітнього процесу в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» навчання здійснювалося у форматі онлайну створеному для вчителів початкових класів онлайн-класі GoogleClassroom за розкладом та посиланням, зазначеним на головній сторінці сайту КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» в рубриці «Розклади».

Мета навчання: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності здобувачів освіти щодо реалізації завдань Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг шляхом поглиблення та удосконалення спільних для ключових компетентностей вмінь.

Під час навчання розглядалися актуальні теми щодо реалізації концепції «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової освіти. А саме:

1. Початкова освіта в її компетентнісно-цінних вимірах: методологічні та нормативно-правові засади.

2. Шляхи формування спільних для ключових компетентностей вмінь в учнів початкових класів у контексті оновлення змісту початкової освіти.

3. Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи.

4. Емоційний інтелект у контексті розвитку особистості.

5. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інноваційних технологій.

6. Дидактичні умови використання цифрових технологій в освітньому процесі початкової школи.

7. Проєктно-дослідницька діяльність школярів – шлях до розвитку пізнавальних інтересів, інтелектуальних та творчих здібностей учнів початкових класів.

8. Шляхи підвищення рівня розвитку критичного та системного мислення учнів початкових класів.

9. Реалізація теорії множинного інтелекту в освітньому процесі початкової школи.

10.STREM-освіта як шлях формування культури інженерного мислення молодших школярів.

11. Методичні аспекти планування STEM-проєкту з використанням сучасних технологій.

12. Шляхи розвитку соціальної компетентності педагога: андрагогічні засади.

13. Сертифікація педагогів: умови, критерії проведення.

14. Створення, охорона та захист інтелектуальної власності тощо.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Навчання для вчителів 2 класів, які реалізують освітню програму початкової школи НПП «Інтелект України»

У період з 10 по 30 вересня 2021 року було проведено навчання за програмою «Професійний розвиток учителя початкових класів, який працює за освітньою програмою НПП «Інтелект України»» для учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, які працюють за освітньою програмою НПП «Інтелект України» у 2-х класах.

Навчання відбувалося ОНЛАЙН на платформі Сlassroom.

Під час навчання здобувачі мали можливість ознайомитись із навчальними матеріалами, онлайн-презентаціями, обговорити розроблені колегами відео-уроки з предмету «Я пізнаю світ», виконати завдання самостійної роботи з опрацьованих тем та створити свої відеозаписи уроків «Я пізнаю світ» у межах НПП «Інтелект України».

Педагоги отримали відповіді на запитання щодо реалізації освітньої програми з метою формування природничої, математичної та інших ключових компетентностей, розкриття наскрізних природничих змістових ліній, упровадження алгоритмізації освітнього процесу та використання на уроках у початкових класах інноваційних технологій.

24 вересня 2021 року спільно з тренером The LEGO Foundation було проведено онлай-тренінг (перше засідання) з проблеми «Реалізація діяльнісного підходу у другому циклі початкової школи». Під час заходу було висвітлено питання діяльнісного підходу в освіті, зокрема в початковій освіті, щоденних професійних практик, агентності, мієлінізації та сфер розвитку дитини (емоційна, соціальна, когнітивна, фізична, креативна).

Мету тренінгу – реалізовано, почуте та побачене сприятиме саморозвитку та самоосвіті. Дякуємо педагогам за активність, творчість, яку вони проявляли під час різних форм роботи тренінгу.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Підвищення кваліфікації учителів образотворчого мистецтваза програмою: «Формування вчителями, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» та предмет «Образотворче мистецтво» у закладах загальної середньої освіти, спільних для ключових компетентностей вмінь»

Відповідно до наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації №359-ОД від 26.10.2020 р. «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році» (додаток 1, п. 78), з 13.09 по 24.09.2021 р. в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» відбулося підвищення кваліфікації учителів образотворчого мистецтваза програмою: «Формування вчителями, які викладають інтегрований курс «Мистецтво» та предмет «Образотворче мистецтво» у закладах загальної середньої освіти, спільних для ключових компетентностей вмінь».

Мета програми:створення умов для функціонування системи післядипломної освіти вчителів, які викладають предмет «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво», підвищення їх освітнього рівня та професійної підготовки, здобуття ними більш високої кваліфікації шляхом поглиблення та вдосконалення спільних для ключових компетентностей вмінь.

Під час навчання розглядалися наступні питання:

 1. Мистецька освіта в її компетентнісно-ціннісних смислах: методологічні та нормативно-правові засади;

 2. Компетентнісний та діяльнісний підходи до викладання предмета «Образотворче мистецтво» та інтегрованого курсу «Мистецтво»;

 3. Методичні засади формування творчих компетентностей учнів засобами мистецтва;

 4. Сучасний урок образотворчого мистецтва в системі розвитку ключових компетентностей учнів;

 5. Художні техніки як засіб розвитку творчих компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва;

 6. Методика аналізу-інтерпретації творів образотворчого мистецтва та створення художніх образів засобами різних видів мистецтва;

 7. Дидактичні умови використання компютерної графіки на уроках образотворчого мистецтва як засобу розвитку в учнів творчих компетентностей;

 8. Медіаманіпуляція: аудіовізуальні джерела та їх вплив на особистість;

 9. Створення, охорона та захист інтелектуальної власності;

 10. Педагогічний дизайн уроку з мультимедійною підтримкою;

 11. Проєктно-технологічна діяльність школярів;

 12. Технологія та організація проведення вебквесту;

 13. Інтернет-сервіси для цифрової творчості;

 14. Практика та інструменти оцінювання в школі.

Здобувачі освіти мали можливість

– послухати виступ Олени ГАЙДАМАКИ, начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», кандидата педагогічних наук, щодо особливостей реалізації компетентнісного та діяльнісного підходівдо викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»;

– поділитися досвідом роботи під час конференції «Компетентнісний підхід до викладання предметів, що реалізують освітнюгалузь "Мистецтво"».

Для здобувачів освіти були проведені майстер-класи з таких тем:

1) «Внутрішньо-галузева інтеграція та міжпредметні зв'язки як один із засобів розвитку ключових компетентностей учнів в освітньому процесі з інтегрованого курсу "Мистецтво"» (Олена КАЛАШНІКОВА, вчитель музичного мистецтва комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів "Мрія" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», переможниця обласного етапу конкурсу «Учитель року»);

2) «Створення авторського відеоконтенту на уроках образотворчого мистецтва» (Анна ОРЛОВА, вчитель образотворчого мистецтва та основ здоров'я комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5», переможниця обласного етапу конкурсу «Учитель року»).

По завершенню навчання було проведено вихідне комплексне діагностування з метою перевірки його результатів.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
InShot_20210923_215118701.mp4

Відповідно до плану у період з 13.09 по 24.09.2021 р. на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» проходило навчання за програмою для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за напрямом «Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток професійних компетентностей вихователів» (науковий керівник – Наталія Гагаріна, керівник – Наталія Тарапака).

Програма спрямована на формування здатності педагогічних працівників організовувати різні види діяльності дітей у закладі дошкільної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах (демократичність; рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіти без дискримінації за будь-якими ознаками; вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.

У процесі проведення практичних занять, зверталася увага на використання навчального та ігрового контенту в освітньому процесі закладу дошкільної освіти з метою удосконалення творчих здібностей педагога та створення ним умов формування творчої особистості відповідно до вимог державного стандарту дошкільної освіти.

Лекції та практичні були орієнтовані на здійснення компетентнісного підхіду до розвитку особистості, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини; моніторинг якості дошкільної освіти.

Здобувачі освіти, під час конференцій та круглих столів, яскраво презентували власні здобутки та обмінювались досвідом запровадження ефективних технологій. Особливо цінними для педагогів були майстер-класи ЗДО №62 «Супутник » (директор Олена Колюка) та ЗДО №47«Горобинка » (директор Лариса Самаріна) Всі отримали багатий досвід спілкування та обміну ідеями.

Дошка вражень здобувачів освіти

https://padlet.com/lyudatk45/Bookmarks

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageВебінар для районних, міських координаторів Міжнародного природничого конкурсу «КОЛОСОК» (онлайн).

Проблема: «Формування професійної компетентності педагога Нової української школи за допомогою ресурсів Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок»»

(керівник: Наталія ТІХОНОВА)23 вересня 2021 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбувся вебінар для районних, міських координаторів Міжнародного природничого конкурсу «Колосок» з проблеми «Формування професійної компетентності педагога Нової української школи за допомогою ресурсів Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок»» (керівник Наталія ТІХОНОВА).

На засіданні розглядалися такі питання:

· розвиток професійних компетентностей учителів початкових класів: природознавство як невід’ємний елемент єдиної культури в умовах сучасних освітніх тенденцій;

· особливості проведення та аналіз результатів участі учнів закладів освіти області у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок»;

· шляхи реалізації природничих знань в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти;

· формування інтегративної діяльності школярів ресурсами конкурсу «Колосок».

Відкрила вебінар обласний координатор Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» Наталія Тіхонова, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук. Вона наголосила на актуальності представленої теми, важливості розуміння шляхів її реалізації та ефективності впровадження в освітньому процесі початкової школи в умовах реформування шкільної освіти.

Під час активного обговорення представлених навчально-методичних матеріалів шкільні, районні та міські координатори зазначили, що підвищення інтересу підростаючого покоління до вивчення дисциплін природознавчого циклу є одним із шляхів ефективного використання ресурсів Конкурсу через наповнення навчальними матеріалами, медіатекстами, пізнавальними завданнями та іншими дидактичними матеріалами освітній процес, що сприятиме переходу від знаннєвої освіти учнів до діяльнісної.

По завершенню вебінару педагоги області відзначили актуальність висвітленої проблематики, наголосили на практичну спрямованість отриманої інформації та окреслили подальші плани щодо підвищення ефективності впровадження Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» в освітніх закладах області.

Інформацію підготувала старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук Наталія ТІХОНОВА


Прийміть найщиріші вітання із професійним святом – Всеукраїнським днем дошкілля та вдячність за самовідданість, вірність покликанню та дитинству! Від вашої мудрості, любові та творчої ініціативи залежить благополучне дитинство й подальша доля кожної особистості, адже саме ви виховуєте майбутніх науковців, інженерів, поетів та письменників і просто добрих та щасливих людей нашої Батьківщини.

Тож нехай доля сторицею віддячить вам за невтомну працю незмінною прихильністю, а наполегливість і творча наснага допоможуть у досягненні нових професійних звершень. Бажаємо мати міцне здоров `я, життєву силу, особисте щастя та родинне тепло. А найвищою нагородою для вас хай завжди будуть людська шана і подяка.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

З метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів 1-х класів щодо реалізації завдань Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти з 06.09 до 17.09.2021 р. в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» було проведено три очні сесії підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які будуть навчати у 2021/2022 навчальному році учнів 1-х класів відповідно до Концепції «Нова українська школа» за Типовою освітньою програмою організації і проведення підвищення кваліфікації вчителів 1-х класів Нової української школи (наказ МОН України від 15.01.2018 р. №36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»). Навчання було проведено у формі тренінгових занять. Заняття проводили тренери НУШ: Вікторія КОНДРАТОВА, Наталія ТІХОНОВА, Олена ЧЕРНЕЦЬКА, Інна ЧЕРВОНЕЦЬ, Тетяна ПАШАНОВА.

Під час навчання розглядалися такі модулі:

 • Сучасний вчитель як провідник змін;

 • Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення;

 • Організація ефективного і безпечного освітнього середовища;

 • Інтеграція: Інтегрований підхід до навчання. Форми інтеграції. 7 тематичний і діяльнісний підходи;

 • Особливості викладання навчальних предметів/інтегро ваного курсу «Я досліджую світ»;

 • Гра по-новому навчання по-іншому з LEGO;

 • Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи;

 • Основи інклюзивної освіти;

 • Конструктор навчальної програми.

На базі комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського" з 06 по 10 вересня 2021 року проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які реалізують інформатичну освітню галузь у початковій школі за напрямом "Реалізація інформаційної освітньої галузі в початковій школі закладів загальної середньої освіти" (науковий керівник - Наталія ТІХОНОВА, керівник - Олена ЧЕРНЕЦЬКА).

Тренінг для вчителів, які викладають образотворче мистецтво в закладах загальної середньої освіти «Методика здійсненняпедагогічногомалюнку на уроках образотворчогомистецтва»

09 вересня 2021 року відбувся тренінг для вчителів, які викладають образотворче мистецтво в закладах загальної середньої освіти з проблеми: «Методика здійснення педагогічного малюнку на уроках образотворчого мистецтва».

Метод наочного навчання в образотворчому мистецтві є основоположним і надзвичайно важлива роль у методиці відводиться педагогічному малюнку. Під час тренінгу були висвітлені такі питання:

1) Педагогічне малювання як метод наочного навчання молодших школярів образотворчого мистецтва;

2) Роль педагогічного малюнку в зображенні натюрморту, портрету, пейзажу, анімалістичних творів. Методичне скерування педагогічного малюнка;

3) Критерії самооцінювання та оцінювання з боку однолітків результатів художньо-творчої діяльності учнями.

Своїм досвідом роботи та напрацюваннями із зазначеного питання поділилися Кондратова В.В., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук та Орлова А.В., переможниця обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» в номінації «Образотворче мистецтво»вчитель образотворчого мистецтва комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради.

Carousel imageCarousel image

09 вересня 2021 року відбувся тренінг для вчителів, початкових класів з проблеми: «Діяльнісний підхід - ефективне навчання через гру (з використанням LEGO)».

Упровадження діяльнісного підходу та новітніх методик, зокрема навчання через гру, допоможуть молодшим школярам стати творчими, вмотивованими учнями, котрі навчатимуться впродовж усього життя Під час тренінгу розглядалися такі питання:

1) Застосування діяльнісного підходу в освітньому процесі початкової школи;

2) Як засвоїти знання в дії? Навчання через гру;

3) Ігрові та діяльнісні методи навчання у початковій школі;

4) LEGO конструювання як один із засобів творчої гри.

Дякуємо учасникам тренінгу за активність та креативний підхід під час виконання практичних завдань. Тільки разом - до навчання через гру!

Увага! Оголошення!

Шановні керівники органів управління освітою міських, селищних, сільських рад, директори центрів професійного розвитку та керівники закладів загальної середньої освіти!

14.06.2021 року було надіслано лист КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» № 360/04-18 щодо укладання списків учителів закладів загальної середньої освіти, у тому числі, вчителів початкових класів, які не пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Нова українська школа: відповідаємо на виклики».

Для педагогів, які не встигли зареєструватися, надаємо посилання на додаткову реєстрацію: https://forms.gle/SdW7m4h7VZAY2BVZ7

Шановні учителі початкових класів!

„КОЛОСОК” пропонує дієвий засіб для організації навчально-пізнавальної діяльності у асинхронному режимі і в групах продовженого дня.

Для цього необхідно завантажити безкоштовний додаток „КОЛОСОК” (Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.arkgroup.www.adventure, App Store: https://apps.apple.com/us/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA/id1533406305).

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ТЕМИ У ДОДАТКУ:

1. Пори року

2. Планета „Вода”

3. Повітря

4. Ми – українці! (3-4)

5. Моя велика Україна

6. Природознавство + казки

7. Твоє здоров’я

8. Скарби природи

9. Збережемо скарби природи

10. Мандрівка Європою

11. Патенти природи

12. Перлини зоряного неба

13. Тіло людини

14. Хай буде світло!

15. Це придумала природа!

16. Чудеса живої природи

17. Чудеса техніки

18. Чудесні речовини

19. Живі прилади

20. Живі речовини

21. Малеча сонячної системи

Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Нова українська школа: відповідаємо на виклики»

Відповідно до наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації №359-ОД від 26.10.2020 р. «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році» (додаток 1, п. 63), з 11.08 до 20.08.2021 року відбулося підвищення кваліфікації учителів початкових класів за програмою «Розвиток професійних компетентностей; створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами (програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Нова українська школа: відповідаємо на виклики», розроблена державною установою «Український інститут розвитку освіти» у зв’язку з переходом закладів загальної середньої освіти до другого циклу початкової освіти, що передбачає зміни в організації освітнього процесу, зумовлені віковими особливостями розвитку учнів).

Мета навчання: формування компетентностей вчителів початкових класів (у тому числі вчителів класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин), необхідних для ефективної організації освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

Під час навчання розглядалися такі теми:

«Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів» (право учня на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання; формувальне оцінювання особистісного розвитку учня: підтримка мислення зростання, встановлення динамічних причинно-наслідкових зв’язків, від стеження змін у поведінці учнів, емоційних реакціях, мотивації; формувальне оцінювання прогресу учнів у навчанні та навчальних досягнень, сформованості ключових компетентностей школярів; алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання: формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей; створення ефективного зворотного зв’язку; забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання; визначення критеріїв оцінювання (із поступовим залученням учнів); формування уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія); коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання; інструменти здійснення формувального оцінювання; застосування методів зворотного зв’язку щодо сприймання та розуміння учнями навчального матеріалу; залучення батьків учнів до оцінювання особистісного розвитку та соціалізації школярів; методика проведення діагностичних робіт; підсумкове тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів; підсумкове завершальне оцінювання навчальних досягнень учнів; заповнення свідоцтва досягнень, надання учневі та батькам (особам, що їх замінюють) рекомендацій щодо подальшого навчання);

«Реалізація діяльнісного підходу у другому циклі початкової освіти» (ідея та зміст діяльнісного підходу в освітньому процесі початкової школи у другому циклі початкової освіти; трансформаційний потенціал діяльнісного підходу як способу реалізації інтегрованого навчання, спрямованого на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості; нейрофізіологічні та нейропсихологічні засади діяльнісного навчання; взаємозалежність діяльнісного підходу та розвитку мотивації учнів до навчання; урахування принципів та характеристик діяльнісного підходу у щоденних практиках педагогів; структура уроку у контексті діяльнісного з підходу; критичне мислення учнів як ключовий індикатор діяльнісного підходу; проєктне навчання (проблема, планування, пошук, продукт, презентація, портфоліо), його переваги для учнів та вчителів, організація та особливості впровадження у другому циклі початкової освіти; визначальна роль діяльнісного підходу як механізму та інструменту формування креативного мислення; складові поняття «креативність» (взаємозв’язок, дослідження, трансформація), теорія та практика креативності; динамічність, комплексність, ітеративність (повторюваність дій) та значущість процесу формування креативного мислення; роль педагога у реалізації діяльнісного навчання; вчитель як дизайнер; рефлексія - ключова складова усвідомленої педагогічної практики; професійні спільноти як механізм забезпечення каталізації, стійкості та системності у реалізації діяльнісного підходу; подолання психологічних бар’єрів та професійних стереотипів педагогів для ефективного впровадження діяльнісного підходу; створення ефективного освітнього середовища для успішної реалізації діяльнісного підходу);

«Конструювання і розроблення навчальних програм» (психолого-фізіологічні особливості учнів 8-10 років, які варто враховувати під час організації освітнього процесу в другому циклі початкової освіти; забезпечення наступності навчання між циклами початкової освіти; типові освітні програми, зміст та обов'язкові результати навчання; освітня програма закладу освіти; модельні навчальні програми; огляд підручників для 4 класу закладів загальної середньої освіти; навчальна програма; обов’язкові елементи навчальної програми предмету або курсу; конструктор навчальних програм; алгоритм розроблення навчальних програм: визначити групи результатів навчання учнів із Типової освітньої програми, які забезпечуватимуться навчальним предметом (інтегрованим курсом); вибудувати послідовність досягнення результатів навчання учнів із навчального предмета (інтегрованого курсу), враховуючи технології і методики навчання, які будуть застосовуватись; конкретизувати зміст навчання добором конкретного дидактичного матеріалу; продумати види навчальної діяльності учнів та визначити кількість годин, необхідних на їх провадження; передбачити форми контролю; оцінити власні можливості щодо реалізації розробленої навчальної програми; подати програму на затвердження педагогічною радою закладу освіти; особливості розподілу 20% резерву часу в другому циклі початкової освіти);

«Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання» (трирівнева модель підтримки учнів в інклюзивному класі; перший рівень підтримки дітей в інклюзивному класі (загальна підтримка): роль диференціації у процесі індивідуалізації навчання; планування диференціації навчальних завдань.; диференціація методів навчання і навчальних матеріалів, способів і форм оцінювання навчальних результатів учнів; другий рівень надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами (інтенсивна підтримка): здійснення адаптацій і модифікацій під час планування освітнього процесу; аналіз навчальних цілей і завдань, аналіз методів викладання; адаптація основних компонентів освітнього процесу: фізичне середовище, освітній процес, вказівки вчителя, навчальні матеріали; вибір виду адаптацій для врахування особливих освітніх потреб учня; види модифікацій; способи адаптації процесу оцінювання, використання модифікованих і альтернативних методів оцінювання; роль команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти; основні завдання і функції членів команди; роль батьків дитини з особливими освітніми потребами у роботі команди; третій рівень підтримки дітей з особливими освітніми потребами (спеціальна підтримка): роль спеціальних педагогів; загальношкільний підхід до створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища).

Під час навчання здобувачі освіти мали можливість

 • ознайомитися з фінським досвідом модернізації початкової освіти (фінський проєкт «Навчаємось разом»);

 • послухати виступ Олени ГАЙДАМАКИ, начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», кандидата педагогічних наук, щодо особливостей реалізації діяльнісного підходу на другому циклі початкової освіти.

По завершенню навчання було проведено вихідне комплексне діагностування, з метою перевірки його результатів.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Відповідно до наказу начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 26.10.2020 № 359-од «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році» на виконання п. 62 плану-графіку навчання за програмами підвищення кваліфікації у 2021 році (додаток 1) з 14.06 по 18.06.2021 року було здійснено навчання учителів початкових класів за програмою: «Розвиток професійних компетентностей учителів початкових класів, які працюватимуть за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної середньої освіти».

Згідно затвердженого навчально-тематичного плану навчання здобувачів здійснено за трьома модулями: соціально-гуманітарним, професійним та діагностико-аналітичним.

На заняттях здобувачі освіти ознайомилися з теоретико-методологічними та методичними основами викладання навчальних предметів в 1 класі за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»

У рамках навчання відбулася конференція з обміну досвідом з проблеми «Інноваційні освітні технології в практиці роботи початкової школи» за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України».

Під час педагогічної практики педагоги ознайомилися з організацією освітнього процесу в 1 класі закладів загальної середньої освіти за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Під час моделювання уроків реалізували набуті теоретичні знання щодо визначення структури поліфункціонального уроку, методів та форм його проведення, уміння підводити емоційно-ціннісний підсумок уроку, вдосконалили вміння у здійсненні самоаналізу уроку за технологічною картою НПП «Інтелект України».

Carousel image