Кафедра інформатики

Кафедра інформатики функціонує в складі факультету соціально-педагогічних наук та іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Завідувач кафедри

Русскін Володимир Михайлович - кандидат технічних наук, доцент.

На кафедрі працюють 12 викладачів: 2 доктори наук, 7 кандидатів наук, 7 доцентів, 1 професор.

Кафедра інформатики забезпечує викладання таких освітніх компонентів:

ОПП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)

Нормативні освітні компоненти

 • WEB-програмування

 • Архітектура комп'ютера

 • Вступ до спеціальності

 • Інформаційні системи

 • Комп'ютерна математика

 • Комп'ютерне моделювання

 • Комп'ютерні мережі, Інтернет та WEB-дизайн

 • Математичне програмування

 • Методи обчислень

 • Мультимедійні засоби, методика їх створення та використання

 • Основи алгоритмізації та програмування

 • Основи комп'ютерної графіки

 • Основи штучного інтелекту та логічного програмування

 • Практикум з підготовки до ПВР

 • Практикум з ШКІ

 • Прикладне програмне забезпечення

 • Прикладне та системне програмне забезпечення

 • Програмування

 • Теоретичні основи інформатики

 • Шкільний курс інформатики та методика його навчання

Вибіркові освітні компоненти

 • Олімпіадна підготовка з інформатики

 • Мультимедійні засоби, методика їх створення та використання

 • Web-програмування

 • Медіаграмотність в освіті

 • Основи інформаційної безпеки

 • Хмарні технології в освіті

 • Використання ІКТ в освітньому процесі

 • Технологія створення електронних видань

 • Програмування мобільних додатків

 • 3D моделювання

 • Алгоритми та структури даних

 • Практикум з ШКІ

 • та інші освітні компоненти

ІНШІ ОПП АКАДЕМІЇ

 • Інформатика

 • Інформатика і комп’ютерна техніка

 • Нові інформаційні технології, ТЗН та методика викладання інформатики

 • Нові інформаційні технології

 • Основи інформатики

 • Нові інформаційні технології та ТЗН

 • ІКТ в професійній діяльності

 • Сучасні інформаційні технології

 • Сучасні інформаційні технології в освіті

 • Сучасні інформаційні технології у науковій сфері

 • Методологічні засади наукових досліджень

 • Інформаційні та комп'ютерні системи в освіті

 • Нові інформаційні технології з основами біоінформатики

 • Нові інформаційні технології. Основи інформатики та ОТ

 • Комп'ютерно-орієнтовані технології в початковій школі

 • Методика викладання інформатики в початковій школі

 • Методика викладання інформатики у вищій школі

 • Методика застосування сучасних інформаційних технологій

 • Нові інформаційні технології з основами інформатики та обчислювальної техніки

 • ТЗН з методикою використання в роботі соціального педагога

 • Комп'ютерні інструменти статистичного аналізу даних в психології

Наукова робота кафедри виконується за проблемою «Інтенсифікація освітнього процесу засобами сучасних інформаційних технологій».

Викладачі беруть активну участь у проєктах із застосуванням ІКТ, є учасниками міських, усеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, конкурсів.

На кафедрі створені гуртки поглибленого вивчення інформатики та методики її викладання, сучасних технологій програмування.

Науковий напрямок кафедри - запровадження інформаційних технологій в систему освіти.

Динамічне забезпечення навчальних курсів кафедри розміщується за адресою: https://mzwork.gnomio.com/

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК:

Адреса: каб.27, пров. Руставелі, 7, Харків, Харківська область, Україна, 61001, e-mail : new.kafedra.inform@gmail.com

Телефон приймальної комісії: +38(057)732-87-33

Телефон деканату факультету соціально-педагогічних наук та іноземної філології: +38(057) 732-87-33