3. feladatsor

Néhány további feladat:

A feladatok megoldásához részben a megadott (vagy ezekhez hasonló) SQL fájlokat használja, részben pedig a látottak alapján készítsen saját adatbázist.

mediabirodalom_1_adatai


Médiabirodalom 1.Egy újságot egyértelműen jellemez a neve és megjelenési dátuma (lehet sima String, de próbálkozhat igazi dátummal is, ha kedve tartja). Az újság cikket közöl(), vagyis a metódus paraméterében megadott cikket hozzáadja az újságban megjelent cikkek listájához (úgy oldja meg, hogy minden cikk csak egyszer szerepelhet egy-egy újság listájában).

Egy cikk egyértelműen megadható a szerző nevével, a cikk címével, a cikk méretével (karakterszám) és egy, a cikkben lévő hazugság nagyságára utaló százalékláb értékkel.

Az újságok azt is meg tudják „mondani”, hogy mekkora a bennük lévő cikkek átlagos hazugságszázaléka.

A médiabirodalom nyomtatott és internetes újságot is megjelentet.

A nyomtatott újságot a nevén és megjelenési dátumán kívül jellemzi még az újság példányszáma és a mérete (összesen hány karaktert tud megjelentetni). Mivel itt korlátozott a méret, ezért egy cikk közlése csak akkor lehetséges, ha annak mérete még belefér az újság méretébe.

Az internetes újság a néven és megjelenési dátumon kívül tartalmazza még az újság linkjét (most csak egy String).

Olvassa be az adatokat – mégpedig úgy, hogy könnyen lehessen módosítani, ha adatfájlból vagy adatbázisból szeretnénk. (Adatfájlok: ujsagok.txt, cikkek.txt; az adatbázis tábláit az ujsagok.sql és a cikkek.sql fájl írja le.) Az ujsagIras() során véletlen sokszor egy-egy véletlenül választott újságban jelentessen meg egy-egy véletlenül választott cikket

Írassa ki az újságokat a bennük megjelent cikkekkel együtt, illetve azt is állapítsa meg, hogy melyik újság hány napja jelent meg.


Néhány megoldási ötlet: mediabirodalom_1.pdf


Önálló feladatVálasszon ki egyet a korábbi feladatok közül, készítsen hozzá adatbázist, és alakítsa át úgy a megoldást, hogy az adatokat ebből az adatbázisból olvassa.