PROJECTES

Escales amb travesses de fusta

Camins d'accés amb pissarra

Diposits de recollida d'aigues

Disseny i construcció de jardins

Construcció de pèrgola

Poda en alçada, tala i aclarit d'arbres

Venda i col·locació de tepes

Tot aixó i més, realitzat per un equip de professionals a la vostra disposició.