EL GARDEN

Al nostre Centre de Jardineria del Camí de Sant Marc els proporcionarem l'assessorarem tecnic necessari per al vostre projecte.

Podreu triar entre una amplia varietat de flors de temporada, tot tipus d'arbres i plantes ornamentals adequades per la nostra zona.

Hi trobareu un ampli ventall de jardineres i testos de diferents formats i materials (terrissa, gres, fusta, plastic...), substrats i terres, adobs, fitosanitaris per al control de plagues i malalties.

A mes a mes, disposem de llavors de moltes varietats per a l'hort, accessoris per al reg, grava volcánica, marmolina i escorça per la decoració del jardí i pega negra per la realització d'empelts per arbres fruiters.

I per la vostra comoditat, disposem d'una amplia zona d'aparcament.