MANTENIMENTS I SERVEIS

Una bona planificació del jardí i l'elecció acertada de les especies son requisits imprescindibles per l'exit, peró sense un bon manteniment no serviria de res, el manteniment es primordial per tindre un jardí en condicions.

La gestió dels nostres projectes es integral, desde l'estudi de les caracteristiques i condicions del terreny (orientació, desnivells, hores de sol, tipus de sòl...) fins el disseny grafic, la construcciói el manteniment, sempre pensant en la seva evolució i en un facil manteniment a llarg plaç.

El nostre equip els visitarà i farà una proposta especifica segons les necessitats i desitjos de cada client per crear un espai en harmonia amb el seu entorn.

Ens ocupem de totes les tasques necessaries, amb una gran varietat de maquinària especialitzada per tot tipus de superficies, per obtindre un manteniment óptim del seu jardí (poda, sega, abonat...) i d'altres serveis com:

* Poda en alçada.

*Neteja i desbroç de terrenys

* Moviment de terres, preparació per plantació i sembrat, subministre i transport (turba, terra vegetal, graves decoratives).

* Disseny i instal·lació de tot tipus de sistemes de reg, programació i revisions, instal·lació de sensors de pluja.

* Subministre i instal·lació de dipósits de recollida d'aigues.

*Realització d'elements paisatgistics: parterres, jardineres amb travesses, rocalles, plantacions, ...

*Realització d'elements d'arquitectura exterior: Pergoles, terrasses, passos de pissarra, tanques de fusta....

* Venda i col·locació de Tepes.

* Servei de Camió-grua.

* Neteja de neu per comunitats i/o particulars.

* Tractaments fitosanitaris per al control de plagues i/o malalties.

* Tala d'arbres i aclarits

* Escarificació, adobs, ressembra.

* Tractaments per l'eliminació de males herbes.

* Ens ocupem de la gestió de residus que ocasionen les podes i tales.