Jag utforskar min omgivning

Vi som samarbetar kring utvecklingsprogrammet Jag utforskar min omgivning är

Bilderna är hämtade från pixabay.com om inte annan källa är angiven.