Jag utforskar min omgivning

Kursens målsättning är att

  • beskriva och konkretisera aktuell beprövad teori kring barnets naturvetenskpliga lärande och ett undersökande arbetssätt
  • uppmuntra kursdeltagaren till reflektion och diskussion kring barnets naturvetenskapliga lärandet tillsammans med kolleger under kursen och på den egna dagvårdsenheten
  • erbjuda kursdeltagaren en verktygsback av olika aktiviteter och idéer att användas i arbetet inom förskola och daghem
  • att använda språket som ett verktyg för det naturvetenskapliga lärandet och att använda naturvetenskap som en kontext för barnets språkutvecklingVi som samarbetar kring utvecklingsprogrammet är

Bilderna är hämtade från pixabay.com om inte annan källa är angiven.