CyberNote, edities 2020

27 dec. 2020 - Nieuwjaarsvoornemens

Lieve mensen,


We hebben net gezegende dagen achter de rug waarbij we het Kerstfeest hebben gevierd, en tevens enkele Hindoe gedenkdagen waaronder Gita Jayanti. Ook het Joods lichtfeest Hanukkah is niet lang terug geweest. We zitten nu in de week die ons leidt naar de jaarwisseling, maar dat wist u natuurlijk al. 🤣


U heeft waarschijnlijk reeds een lijst van goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar. Misschien kunt u liever afzien van dergelijke voornemens. Leg niet in januari vast hoe uw leven er in september moet gaan uitzien (we hadden in januari 2020 ook de Corona pandemie, die ons leven danig heeft veranderd, niet zien aankomen...). Elk besluit omtrent lange termijn gedragsveranderingen is een verspilling van tijd. Zou u niet liever leven in het huidige moment? De belangrijke vraag is: Hoe kan ik dit jaar gaan leven in het NU?


Het nieuwe jaar is een goed moment om een plan te maken om uw leven 'ten volle' te kunnen leven. Kijk of u uw gedachtenpatroon kunt veranderen. Beslis heel specifiek wat het is dat u zou willen veranderen over uzelf in het nieuwe jaar. Als u een aantal doelen voor ogen heeft, beloof uzelf om elke dag beetjes bij beetjes eraan te werken, in plaats van uit te stellen tot later in het jaar.


Terwijl u straks het begin van het nieuwe jaar in het NU beleeft, zijn hier 6 reminders om u hierbij verder op weg te helpen:


1. Vergeet niet dat gewoonten worden veranderd door het praktisch beoefenen van nieuw gedrag. Door in periodes van 5 minuten anders / positief te gaan denken, kunt u zichzelf al snel de kunst aanleren hoe in het NU te leven.


2. Maak een eerlijke inventaris van uw "problemen". U zult zeer waarschijnlijk ontdekken dat veel van deze problemen in het hoofd zitten en niet in de werkelijkheid.


3. Verander uw houding. Begin met een attitude-veranderingsplan. Laat dit inhouden dat u geniet van alles wat u doet.


4. Wees specifiek over wat u wilt en onderneem actie. Beslis over iets waaraan u zou willen werken en doe het vandaag. Werk dagelijks een beetje eraan, in plaats van uitstellen tot later in het jaar.


5. Geef de controle over uw leven niet aan anderen. U kunt niet genieten van het huidige moment als u druk bezig bent om iedereen tevreden te stellen. Mensen respecteren u meer als u vanuit een positie van zelfvertrouwen handelt.


6. Voel u goed over uzelf. U bent een prachtig mens en een unieke creatie van God.


Ik wens u een nieuw jaar vol met vele wonderen toe. Moge u een lang en productief leven hebben - steeds met één moment tegelijk.


Dr. Wayne W. Dyer


*Vuurwerk en het Nieuwe Jaar* 🎉


Velen van ons houden de traditie in ere om het oude jaar te beëindigen en het nieuwe jaar te beginnen middels het afsteken van vuurwerk, om zodoende "de duivels te verjagen". Heeft u ooit gemerkt welk gedrag uw hond, kat of andere dieren tentoonstellen als ze het geluid van vuurwerk horen? Als ze de kans krijgen, zoeken ze een schuilplaats _in_ uw woning! Zullen de "duivels" niet dezelfde weg volgen? En als we deze "duivels" uit ons huis willen verjagen, moeten we het vuurwerk dan niet _in_ ons huis afsteken? U ziet dus dat de theorie van het verjagen van 'duivels' middels vuurwerk nergens op slaat.


Vuurwerk is verspilling van tijd, geld en van het milieu, en het verstoort vaak genoeg degenen die rust nodig hebben, vooral de ouderen en zieken, maar ook het dierenrijk. Hoe kunnen we ons voornemen een beter jaar te hebben, om beter te zijn voor onszelf, onze medemensen, de natuur en het milieu rondom ons, en dan het jaar starten door dit alles te schaden?


De enige manier om de duivels te verjagen, is door ons gedrag te evalueren. Welke verkeerde daden hebben we in het afgelopen jaar gedaan, die we zouden moeten nalaten? Hebben we genoeg gedaan in het voorbije jaar om een betere toekomst te hebben, zowel fysiek als spiritueel? Op welke punten dienen we onszelf te verbeteren?


Een bezinningsvolle jaarwisseling en een gezegend 2021 toegewenst!💪🙏😁


Nieuwjaars song: Yeh raatein nayi purani https://youtu.be/AE9hKZX4Rfg

20 dec. 2020 - Hanukkah - Joods Lichtfestival

Nagenoeg alle religies hebben een element van licht in zich. Zo ook het Jodendom.


Joden over de hele wereld vieren Hanukkah, het Lichtfestival, acht dagen lang. In 2020 was dit van 10 tot 18 december.


Hanukkah betekent "toewijding" in het Hebreeuws. De achtdaagse periode herdenkt de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem nadat deze in de 2e eeuw voor Christus door de Makkabeeën, een groep Joodse krijgers, werd heroverd op de Grieken.


Hanukkah herdenkt spirituele onafhankelijkheid boven despotisme, licht boven duisternis. Een handvol joden, zich bewust van de hoge waarde van hun spirituele cultuur en religie, overwon de machtige Griekse legers.


Waarom acht dagen?


Na het heroveren van de tempel, bleek er net genoeg olie in het huis van aanbidding te zijn om een lamp gedurende één dag te doen branden. Maar wonderbaarlijk genoeg verlichtte dat kleine beetje olie de tempel gedurende acht dagen lang, vandaar dat de herdenking acht dagen duurt.


Spirituele betekenis


De verovering van de Tempel stelde de Joden in staat de lichten daarbinnen weer aan te steken.

In de duisternis van vandaag realiseren we ons dat we een innerlijke strijd te voeren hebben ter verbetering van onszelf. Dus we steken op de eerste dag één kaars aan. Op de tweede dag twee kaarsen. En op de derde dag nog een, enz. tot de achtste dag. We laten het licht elke dag een beetje groeien, met de nadruk dat wij ook elke dag spiritueel moeten groeien. En we leren dat een beetje licht veel duisternis kan elimineren.


Moge elke Hanukkah-kaars de vlam in onze ziel ontsteken, de vonk die niet kan worden gedoofd en die niet alleen voor acht dagen zal branden, maar voor de eeuwigheid.


Have a nice week! Be safe... 😷

13 dec. 2020 - Internationale Dag der Mensenrechten (10 dec.)

"Zolang de filosofie die het ene ras superieur en het ander inferieur houdt, niet permanent wordt losgelaten;

Zolang er eerste- en tweederangs burgers zijn in welk land dan ook;

Zolang de kleur van de huid van iemand meer betekenis heeft dan de kleur van zijn ogen;

Zolang de fundamentele mensenrechten niet gelijkelijk aan iedereen worden gegarandeerd zonder rekening te houden met ras en religie;

Net zolang zal de droom van blijvende vrede en wereldburgerschap en de regel van de internationale moraliteit slechts een vluchtige illusie blijven, nagestreefd maar nooit bereikt."


(Haile Selassie)


Een citaat om diep over na te denken.

Wat is onze houding naar anderen die anders dan ons zijn? Hoe denken we over hun? Hoe gedragen we ons naar hun toe? Brengen we met ons gedrag en denkwijze vrede en harmonie in onze omgeving, of juist omgekeerd? 👲🧕👳‍♂🎅✝☪🕉✡


Stof tot nadenken.

Have a nice week! Be safe. 👌🙏😷

6 dec. 2020 - Kinderdag, 5 december

"We are the world, we are the children"


There comes a time when we heed a certain call

When the world must come together as one

There are people dying

And it's time to lend a hand to life

The greatest gift of all


We can't go on pretending day by day

That someone, somehow will soon make a change

We are all a part of God's great big family

And the truth, you know

Love is all we need


We are the world, we are the children

We are the ones who make a brighter day

So lets start giving

There's a choice we're making

We're saving our own lives

It's true we'll make a better day

Just you and me


(Michael Jackson, Lionel Richie)


https://youtu.be/P2H6mpUnsLI

29 nov. 2020 - Thanksgiving

'Thanksgiving Day' is een feestdag dat vooral wordt gevierd in de Verenigde Staten en Canada als dankbaarheid voor de oogst en voor het voorgaande jaar. Verschillende andere plaatsen rond de wereld hebben soortgelijke feesten. Het wordt in de V.S. herdacht op de vierde donderdag van november. Thanksgiving heeft zijn historische oorsprong in religieuze en culturele tradities, en is ook lang in seculiere betekenis gevierd.


In deze Note zullen we ons bezighouden met een aantal aspecten van dankbaarheid.


We hebben in feite duizenden redenen om dankbaar voor te zijn, als we ons maar bewust zijn van deze dingen. Hoe vaak danken we bijv. de Almachtige voor de lucht die we inademen, of voor het water dat we drinken, wat we vaak als vanzelfsprekend ervaren? Echter treuren we vaak genoeg liever over zaken die we niet hebben, in plaats van dankbaar te zijn voor al het mooie dat we wel hebben...


We denken vaak, dat als we iets zouden hebben wat we nu niet hebben, we gelukkiger zouden zijn. Maar het is juist omgekeerd! Als we in een staat ZIJN van vreugde, vrede, enz., dan zullen we alles op ons pad ontvangen om in die staat te blijven. Maar als we in een staat ZIJN van behoefte, zorgen, tekorten enz., dan zullen we merken dat we steeds in die staat blijven verkeren… waar we onze aandacht op richten, dat zullen we in ons leven aantrekken.


“Zien jullie het water dat jullie drinken? Brengen jullie het naar beneden uit de wolken, of zijn Wij (God) de Brenger? Als het Ons had behaagd, zouden Wij het zout kunnen maken; waarom zeggen jullie geen dank?” (Koran 56:68-70)


In de Bijbel lezen wij: “Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles.” (1 Tessalonicensen 5:16-18)


En in Hindoe geschriften: "Almachtige God, als wij u een toegewijde geest en hart aanbieden, zult U ons iedere zegen op aarde en in de hemel aanbieden. U geeft voedsel aan het lichaam en vrede aan de ziel. U kijkt naar ons met de liefde van een moeder voor haar kinderen.

U heeft deze mooie aarde om ons heen geschapen. En in elke plant en dier, in elke boom en vogel, huist Uw geest. U heeft zichzelf aan mij geopenbaard, mijn ziel doordrenkt met de wetenschap dat U de bron bent van alle zegen. En dus prijs ik U dag en nacht. Ik die zwak ben, verheerlijk U die de meest krachtige is. Ik die niets ben, draag mezelf op aan U, die alles voor mij is." (Veda's)


In Boeddhistische geschriften: "De onwaardige mens is ondankbaar en vergeet de vele voordelen [waar hij van geniet]. Deze ondankbaarheid, deze vergeetachtigheid is eigenschap van de slechte mensen ... Maar de waardige persoon is dankbaar en zich bewust van de vele voordelen waar hij van geniet. Deze dankbaarheid, deze 'mindfulness', is eigenschap van de beste mensen."


*De minder prettige ervaringen*

Wat belangrijk is, is dat we ook dankbaar zijn voor de minder prettige ervaringen die we op het eerste gezicht als negatief ervaren, want ook die helpen ons vormen en die maken ons ook sterker. Vaak merk je achteraf dat een negatief lijkende ervaring op langere termijn, als je erop terugkijkt, heel wat positieve effecten heeft teweeggebracht. Neem even de tijd om terug te kijken op uw leven, dan zult u dit zeker merken.


Laten we bij het vieren van Thanksgiving, ons dus voornemen om dankbaar te zijn voor alles dat de Almachtige op ons pad heeft geplaatst, ongeacht of we dat als positief of als negatief ervaren. En laten we daarnaast ook dankbaarheid tonen aan een ieder die van enige betekenis is geweest in ons leven.


“Als jullie dankbaar zijn, zal Ik jullie meer geven.” (Koran, 14:7)


Have a nice week all! 💪🙏

22 nov. 2020 - Onafhankelijkheid brengt verantwoordelijkheid

Op 25 november herdenken wij de 45-ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Suriname. Wij willen even stilstaan bij onze visie als Surinamers bij deze herdenking. In hoeverre waren wij ons als natie ervan bewust welk een verantwoordelijkheid we op onze schouders namen toen ons land onafhankelijk werd? En indien we ons daarvan bewust waren, hebben wij die verantwoordelijkheid wel met de nodige zorgvuldigheid in acht genomen?


Nog steeds, na 45 jaren, blijkt dat er een zekere afhankelijkheidsrelatie bestaat ten opzichte van het toenmalige moederland, maar ook ten opzichte van andere landen en bijvoorbeeld multinationals. Het is inderdaad zo dat we in een wereld leven waar er altijd een zekere mate van afhankelijkheid ten opzichte van elkaar zal bestaan, maar alles moet natuurlijk binnen bepaalde grenzen blijven. We moeten niet zitten wachten op (ontwikkelings)centjes, maar nagaan wat we zelf kunnen bereiken met de vele hulpbronnen en andere rijkdommen en mogelijkheden, die ons land ons biedt. Als natie moeten we het heft in eigen hand nemen en ons niet laten leiden door buitenlands kapitaal, door grote mogendheden voor een appel en een ei te faciliteren zonder dat we er zelf iets noemenswaardigs aan overhouden. Het is ons aller verantwoordelijkheid om het maximale voordeel te behalen uit onze rijkdommen, ten behoeve van land en volk. Want het uiteindelijke doel van alle activiteiten die worden ontplooid, is om er tevreden burgers aan over te houden!


Bij dit alles moeten we er wel voor zorgen dat we niet ons eigen land ‘plunderen’ door ons slechts te richten op economische voordelen, of door ons te richten op eigen belang (corruptie, vriendjespolitiek etc.) ten koste van het belang van de natie. We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar als Surinaamse staatsburgers. We hebben een verantwoordelijkheid tegenover de generaties die na ons zullen komen, wat laten wij hun na? Laten zij later niet naar deze tijd verwijzen met de woorden die zo vaak worden gebruikt in de politiek: “dit is wat we hebben aangetroffen, we kunnen er niets aan doen.” Laten wij van de huidige generatie zodanig ons land helpen opbouwen dat volgende generaties trots op ons kunnen zijn en daarop kunnen voortbouwen.


We hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover de aarde, waar we allemaal van afhankelijk zijn. Met de aarde dienen wij op een duurzame wijze om te gaan (goudsector, aardolie, etc.), zodanig dat wij er voordeel uithalen zonder haar uit te putten. Duurzaam ondernemen dus. De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig! Daarom dienen we bij het ondernemen zorgvuldig om te gaan met de natuur.


Verder hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover onze Schepper. Hij zal ons zeker ter verantwoording roepen omtrent hoe wij zijn omgesprongen met hetgeen Hij ons heeft toevertrouwd. Met onze rijkdommen, talenten, onze medemensen, de aarde... Ziedaar vele verantwoordelijkheden waarmee wij als mens te maken hebben.


Laten wij ons als Surinamers bij de herdenking van onze onafhankelijkheid bezinnen over hoe we – middels het nemen van eigen verantwoordelijkheid – ons geliefd land op een verantwoorde en duurzame wijze tot grotere hoogten van ontwikkeling kunnen brengen.


Een bezinningsvolle week toegewenst! 💪🙏

15 nov 2020 - Waarheid in harmonie en zachtheid

Wat zorgt ervoor dat een werkelijk spiritueel persoon in harmonie is met alle mensen in de wereld?

De sleutel hiertoe is subtiel en weldoordacht gedrag, zowel in het waarnemen van anderen, als in het uiten van zichzelf.


Is het een gebrek aan openhartigheid, is het hypocriet om subtiel te zijn? Helemaal niet. Wat wel erg is, is dat veel mensen zodanig ‘openhartig’ zijn, altijd bereid om hun waarheid te vertellen, en dan op een manier die lijkt op het slaan van iemand anders op het hoofd, en die trots hun openhartigheid ondersteunen door te zeggen: 'Het maakt me niet uit als iemand er boos om wordt, ik vertel altijd de waarheid.' Als de waarheid zo hard is als een hamer, laat die waarheid dan liever nooit worden gesproken!


Waar is dan die waarheid die vrede schenkt, die genezing is, die elk hart en ziel troost, die de ziel verheft, die harmonie en schoonheid teweegbrengt, waar wordt die waarheid geboren? Die waarheid wordt geboren in subtiel denken, spreken en handelen. Die waarheid ligt in zodanig fijn gedrag waardoor plezier, troost, schoonheid, harmonie en vrede wordt teweeggebracht.


Samengevat: wat u wilt zeggen is punt één. En hoe u die boodschap overbrengt, dat is weer een ander punt, en vaak hangt het hiervan af of men bereid is uw boodschap te accepteren. Hoe zachter uw karakter, hoe meer kans dat uw boodschap goed overkomt. 🗣️👌🙏


Bron: The Art of Personality – Character-building

Hazrat Inayat Khan


Have a nice week! 😷🙏

8 nov. 2020 - Divali

Eind deze week wordt het Divali feest gevierd.


Divali en andere festivals in verschillende tradities gebruiken vaak het ritueel van het aansteken van kaarsen en lampen.

Verlichting heeft ook een spirituele betekenis. Het illustreert het belang van het aansteken van ons innerlijk licht - en het vieren van het feest van het licht van de ziel.


Wat is de overeenkomst tussen een diya en ons lichaam? Beide zijn van klei/aarde gemaakt. En zoals je in de aarden diya een lichtje ontsteekt, zo moet je ook in je eigen lichaam een lichtje ontsteken en al het duistere uit jezelf verdrijven.


Laten we dus niet alleen onze huizen en percelen verlichten. Laten we elke dag tijd in gebed en meditatie doorbrengen, zodat we het innerlijke licht kunnen ervaren.


"Diya" betekent ook "geven". Wat je geeft, zal je ontvangen. Blijf daarom altijd liefde en vriendschap geven en u zult dat in veelvouden terug ontvangen.


Met vuur kan je ook smeden. Smeed daarom de banden die u heeft verbroken. Zorg dat u weer bevriend raakt met hen met wie er om welke reden dan ook, afstand is ontstaan. We zijn één gemeenschap en dat moeten we tot uiting brengen in onze banden met elkaar. Laten we dus waar nodig positieve verandering in ons gedrag en onze relaties met anderen teweegbrengen.


Dat is de ware viering van Divali, zodat we blijvende extase, vrede en vreugde kunnen ervaren.


Alvast Shubh divali aan u allen toegewenst. 🙏🔥🕉

1 nov. 2020 - Elke dag Halloween...

(Gebaseerd op een echt gesprek)


“Papa, wat is now eigenlijk Halloween?” vroeg een zoon aan zijn vader.


Vader vertelde: “Veel Halloweentradities zijn ontstaan uit oude Keltische oogstfeesten. Halloween-activiteiten zijn tegenwoordig dat mensen zich vermommen, kostuumfeesten houden, maskers dragen, elkaar voor de gek houden, etc. Het wordt eind oktober gevierd.


Maar, mijn zoon, eigenlijk is het elke dag Halloween. Mensen hebben elke dag maskers op. We zeggen dingen tegen elkaar maar menen het niet, we praten lief tegen elkaar maar achteraf roddelen we, we doen alsof we iemand leuk vinden maar eigenlijk moeten we niets van die persoon hebben, etc.

Eigenlijk moeten we van Halloween een gedenkdag maken om al deze maskers af te zetten, in plaats van te feesten en maskers te dragen.”


Maar goed, soms is het nodig om terwille van de lieve vrede niet alles te uiten, maar (tijdelijk) een masker op te zetten. Dat bedoelde de zoon van de meneer waarschijnlijk ook toen hij als volgt antwoordde: “Papa, ik weet dat ik vaak stout ben en dat u altijd lief voor mij bent. Wilt u alstublieft nooit uw masker naar mij toe afzetten, nooitt!”


Have a nice week! And mind the masks… 👻 😁

25 okt. 2020 - Belang van goed en verantwoord onderwijs

“Het beroep van leraar is het edelste en meest verantwoordelijke van elk land. Als de leraar afdwaalt van het pad van de waarheid, zal de hele samenleving lijden. Daarom moeten leraren er alles aan doen om hun leven oprecht te leven. onder Gods hoede, naar Hem opkijkend voor begeleiding, leiding gevend aan onschuldige kinderen die nog geen kennis hebben van de wereld en haar wegen.


Pas wanneer de leraren zelf trouw zijn aan discipline en goede gewoonten in acht nemen, zullen hun leerlingen zichzelf kunnen vormen tot ideale individuen en burgers. Cultiveer in uw eigen hart de geest van opoffering, de deugden van naastenliefde en het besef van goddelijkheid. Dan kunt u deze gemakkelijk cultiveren in de harten van de kinderen.


Probeer uw best te doen om het huidige onderwijssysteem opnieuw vorm te geven. In de beginfase zul je deze taak erg moeilijk en vermoeiend vinden, maar wees ervan verzekerd dat je na verloop van tijd succesvol zult zijn.”


En zo kunnen we op termijn langzaam maar zeker werken aan steeds meer oprechte Surinamers (ahum... ook in de politiek hopelijk…)."


Have a nice week! Be safe... 😷


Gebaseerd op een gezegde van Shri Sathya Sai Baba.

18 okt. 2020 - Wereld Armoededag en onze verantwoordelijkheid daarin

Wereld Armoededag wordt jaarlijks herdacht op 17 oktober. Het is een internationale dag om het bewustzijn te vergroten over de noodzaak om overal ter wereld armoede in al zijn vormen te beëindigen.


Armoede is meer dan gebrek aan financiën. Armoede is honger en ondervoeding, gebrek aan onderdak, analfabetisme, gebrek aan toegang tot medische zorg, sociale discriminatie en een onvermogen om voor zichzelf en het gezin te zorgen. Kindersterfte, machteloosheid en gebrek aan vrijheid.


Het is ons aller verantwoordelijkheid om waar mogelijk te helpen armoede te bestrijden. Zoals we lezen in religieuze geschriften:


“Geef de hongerigen te eten! Help mensen die in moeilijkheden zitten! Dan zal uw licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis om u heen zal zo helder worden als het licht overdag. En de Here zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron.” (Bijbel, Jesaja 58:10-11) ✝️


"De gelijkenis van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allah’s weg is als de gelijkenis van een graankorrel waaruit zeven aren groeien, in iedere aar honderd graankorrels. En Allah verveelvuldigt (verder) voor wie het Hem behaagt." (Koran, 2:261) ☪️


“Vrijgevig is hij die aan de bedelaar geeft die in zwakte en vanuit gebrek aan voedsel tot hem komt. Succes komt hem tegemoet in het heetst van de strijd. Hij maakt een vriend van hem in toekomstige problemen. Geen vriend is hij die aan zijn vriend en kameraad die voedsel smeekt, niets aanbiedt. Laat hem vertrekken - geen thuis is om uit te rusten...” (Rig Veda, Mandala 10, Hymn 117, verzen 3-4) 🕉️


‘Repetitievragen’ na het voorgaande te hebben gelezen:


- Wat doet u als u bij een verkeerslicht stopt en een bedelaar tikt tegen uw raam? Het raam hermetisch gesloten houden en doen alsof u hem niet ziet?


- Wat doet u als u op Facebook e.a. verzoeken om hulp tegenkomt? Uw ogen ervoor sluiten en door scrollen en alleen de leuke dingen lezen?


Stof tot nadenken... 🤔


Have a nice week! Be safe... 😷

11 okt. 2020 - Dag van de Marrons, 10 okt.

De Dag van de Marrons is in 1974 ingesteld waarbij de ondertekening van het eerste vredesverdrag tussen de Marrons van Suriname en de Nederlandse overheid gevierd wordt, nu 260 jaar terug, in 1760. Deze dag is sinds 2010 een nationale vrije dag in Suriname.


De Marrons herdenken hierbij de strijd van hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid. Een strijd waarmee zij het Nederlandse koloniale bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen.


Bij deze herdenking komt tot uiting dat de strijd om rechtvaardigheid en tegen onderdrukking heel veel moed en durf vergt. Een strijd waarvan de resultaten misschien niet direct te zien zijn, maar wellicht vele jaren of zelfs generaties later; zie maar, het eerste vredesverdrag stamt uit 1760 en de afschaffing van de slavernij was meer dan honderd jaren later, in 1863.


Deze herdenking is niet alleen voor de Marrongemeenschap van belang, maar bevat een belangrijke boodschap voor de wereld. Geef niet op als u als mens, land, groepering of in welke vorm dan ook wordt onderdrukt. Blijf moedig strijden tegen onrecht. Misschien zult u zelf de resultaten daarvan niet meemaken, maar strijd tegen onrecht wordt altijd beloond, al is het veel later.


Een gezegende bezinningsperiode toegewenst! 💪🙏

4 okt. 2020 - Nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar is onlangs van start gegaan. Duizenden leerlingen die vol frisse moed aan het nieuwe jaar zijn begonnen. Een bijzonder jaar vanwege de alternatieve manier van onderwijs verzorgen, op grond van Covid-19 preventiemaatregelen.


Aan de ouderen de uitdaging om de kinderen te stimuleren, de juiste omgeving te creëren zodat ze gemotiveerd hun huiswerk etc. kunnen doen.


Aan de leerlingen de uitdaging op op creatieve manier hun onderwijsproces te kunnen voortzetten, bijv. door het vormen van studiegroepen waarbij degenen die in de klas les hebben gevolgd, de stof delen met hen die op die dag thuis waren.


Aan de docenten de taak om met extra tact en geduld de leerlingen op positieve wijze te stimuleren, niet alleen door de lesstof over te dragen, maar ook door hun extra te motiveren om te blijven doorzetten, ondanks de alternatieve manier van lesgeven waarbij de leerlingen niet dagelijks de school kunnen bezoeken.


Maar... dat is nog niet alles. We weten allemaal dat een kind op school niet alles leert om in de maatschappij te kunnen functioneren. Zoals een spreekwoord zegt: "A child only educated at school, is an uneducated child."

Bijv., hoe ga je om met mensen? Hoe ga je om met conflicten? Respect voor ouderen? Zorg voor het milieu? Religieus / spiritueel onderwijs? Etc.


Aan de ouderen daarom de taak om het onderwijs niet alleen aan de school over te laten, maar aanvullend de jongeren leren over het leven, quality time aan hun besteden en vooral zelf een goed voorbeeld voor hen zijn. Want ze leren ook (en vooral) door naar ons gedrag te kijken…


Have a blessed year! 💪

27 sept. 2020 - Iedereen is gelijkwaardig...

Niemand is superieur, niemand is inferieur, maar ook is niemand gelijk aan elkaar.

Een ieder is uniek, onvergelijkbaar.

U bent u, 👈 👉 ik ben ik.

Maar in onze verscheidenheid vormen wij samen één krachtig geheel...

(Osho, bewerkt)


Have a nice week all! 😃🙏

Be safe... 😷

20 sept. 2020 - Dag van de Vrede 🕊

De Internationale Dag van de Vrede wordt elk jaar op 21 september wereldwijd herdacht door vele landen, groeperingen en mensen. De Vredesdag, ingesteld in 1981 door de V.N., biedt een wereldwijde gelegenheid voor de hele mensheid om zich in te zetten voor vrede boven alle religieuze, raciale en andere verschillen - met name de afwezigheid van oorlog en geweld - en om bij te dragen aan de opbouw van een cultuur van blijvende vrede.


*Vrede in ons dagelijks leven*


Ongeacht waar we in ons dagelijks leven mee bezig zijn, is vrede het meest belangrijke ingrediënt voor een goed en optimaal functioneren. In het gezin bijv. kunnen we het best en meest plezierig functioneren als er vrede en harmonie heerst. Zo ook in onze werkomgeving, vriendenkring, etc.


Het is derhalve belangrijk om zaken die de vrede kunnen verstoren, tijdig te kunnen aanvoelen en aan te pakken. Bij verschillende meningen over een onderwerp bijv., moeten we weten hoe daarmee om te gaan, en een andere mening of visie van iemand kunnen accepteren en respecteren.


Wat vrede vaak het meest in de weg staat, is ons ego. Bijv. niet willen toegeven als we ergens een fout hebben gemaakt. Jaloers zijn op anderen en hun misgunnen. Neerkijken op anderen en onszelf superieur voelen (zoals op religieus of raciaal gebied of qua opleiding, etc.). Zo kunnen meerdere voorbeelden worden genoemd. Dit zijn allemaal stoorfactoren die een goede onderlinge verstandhouding - en dus een vredelievend functioneren - kunnen belemmeren.


Laten we in ons dagelijks functioneren daarom nagaan welke (uiterlijke en innerlijke) factoren de vrede en harmonie wellicht kunnen verstoren, en laten we ons uiterste best doen die factoren weg te werken. Het leven zal daardoor zoveel mooier worden en we zulĺen daardoor ook veel effectiever kunnen functioneren op alle gebieden.

13 sept. 2020 - CyberNote Service Message

Goedemorgen allen,


Afgelopen periode heeft u wekelijks de CyberNote ontvangen.

Deze wordt tegenwoordig via meerdere kanalen verspreid, zoals app groups, Facebook, etc.


Indien u deze berichten niet meer via mij wenst te ontvangen (bijv. omdat u het al vanuit andere kanalen krijgt), laat gerust weten.

Dan halen we u uit de broadcast.


Het kan misschien lastig zijn als u 1 bericht vanuit meerdere kanalen ontvangt. 😄


Mocht u via mij willen blijven ontvangen, dan hoeft u verder niets te doen.


Gezegende week! Let goed op uzelf en op elkaar. 🙏

6 sept. 2020 - Dag van de Liefdadigheid

De Internationale Dag van Liefdadigheid wordt jaarlijks op 5 september gehouden. De belangrijke vraag bij het gedenken van deze dag is: Doen we wel genoeg? Wat kunnen we naast onze reguliere werkzaamheden nog doen om het welzijn van de gemeenschap te helpen verbeteren?


Goddelijke openbaringen leggen veel nadruk op liefdadigheid. In de Koran bijv. worden gebed en liefdadigheid heel vaak samen genoemd. Onze gebeden hebben veel minder waarde als die niet ertoe leiden dat we als resultaat daarvan, ook helpen zorgen voor de gemeenschap.


Zo lezen we ook in de Bhagavad Gita:


“Daden van offeren, liefdadigheid en soberheid dient men niet te verwaarlozen, maar moeten worden uitgevoerd, omdat opoffering, liefdadigheid en soberheid (zelfs) de meest wijze zielen reinigen.” (18.05)


Laat onze liefdadigheid echter niet leiden tot arrogantie. Uw goede daden hebben geen waarde als u daarna gaat opscheppen wat u allemaal voor anderen hebt gedaan. De beste vorm van liefdadigheid is daarom die, welke in het verborgen wordt gedaan. Zoals we lezen in de Bijbel:


"Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten, wat uw rechter doet; opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden." (Mattheüs 6:3-4)


En in de Koran lezen wij:


"Hoe voortreffelijk is het, wanneer jullie openlijk liefdadig zijn! En wanneer jullie het verbergen en aan de armen geven is dit beter voor jullie. En het zal een deel van jullie slechte daden opheffen..." (2:271)


Laten wij daarom met een oprechte intentie kijken waar we hulp aan behoeftigen kunnen verlenen, al is het maar een beetje. “We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen,” aldus Ronald Reagan.


Have a nice week! 🙏😷

30 aug. 2020 - Leg uw woorden op de weegschaal...

Een bijtende tong gaat dieper dan de punt van een bajonet, en snijdende woorden gaan dieper dan een zwaard.


Klein lijkende fouten wegen vaak zwaarder dan wat de wereld als grote zonden beschouwt.

Een scherpe tong, een vervelend karakter, spottende opmerkingen, onnadenkende woorden bijvoorbeeld kunnen (geestelijk gezien) veel erger zijn dan zgn. 'grote zonden'. (Hazrat Inayat Khan)


Een heel wijze les. Maar al te vaak komen onze woorden als een stortvloed van negatieve emoties naar buiten, terwijl we niet erbij stilstaan wat we daarmee allemaal aan pijn en leed kunnen veroorzaken bij anderen.


Wees daarom zuinig op uw woorden. En als u iets te zeggen heeft, laat hetgeen u te zeggen heeft eerst door deze drie poorten gaan:

1. Berust hetgeen ik wil zeggen, op waarheid?

2. Is hetgeen ik wil zeggen, noodzakelijk?

3. Is hetgeen ik wil zeggen, vriendelijk geformuleerd?


Have a nice and thoughtful week! 🙊

23 aug. 2020 - Blijf niet in het verleden steken...

“Vergeef het verleden. Het is voorbij. Leer ervan en laat los. Mensen veranderen en groeien voortdurend. Houd je niet vast aan een beperkt, losgekoppeld, negatief beeld van een persoon in het verleden. Zie die persoon nu. Je relatie is altijd aan het veranderen."


(Brian Weiss, Messages from the Masters: Tapping Into the Power of Love)


Hoe vaak kijken we naar iemand met wie we ooit een negatieve ervaring hebben gehad, terwijl daarbij steeds weer de negativiteit naar boven komt? Dat gedrag weerhoudt ons maar al te vaak ervan om goede relaties met anderen te onderhouden. Mensen veranderen. Zoals een wijze ooit zei: “Elke heilige heeft een verleden en elke misdadiger heeft een toekomst.”


Bekijk daarom alles wat je meemaakt of tegenkomt met de huidige bril, niet via de bril van het verleden. Leer uit het verleden, neem de lessen mee, maar leef in het heden, terwijl u werkt aan uw toekomst.


Have a nice week! 🙏

And be safe. 😷

16 aug. 2020 - De gevaren van bekrompen denken

Bekrompen denken wordt gedefinieerd als gebrek aan tolerantie, of niet de mentale gave hebben om verder dan de oppervlakte te zien en onderliggende waarheden te ontdekken. Velen lijden helaas hieraan. Deze situatie wordt erger als de onwetende zichzelf beschouwt als het voorbeeld van wijsheid, en zo iemand kan - vooral als hij een hoge positie bekleedt - grote schade toebrengen aan zijn familie, een gemeenschap, of zelfs een heel land.


*Kennis, inzicht en wijsheid*

Iemand die gebrek heeft aan inzicht kan misschien wel kennis hebben, maar hij kan geen voordeel halen uit die kennis omdat hij de analytische vaardigheden daartoe niet heeft. Vergelijk het maar met een ezel die een hoop boeken op zijn rug draagt; hij haalt er geen enkele wijsheid uit. Mensen met wijsheid en inzicht passen hun kennis toe naar gelang de situatie waarvoor ze staan. Een wijze zei eens: "Iemand kan een tekst lezen en daaruit een of twee lessen leren, terwijl iemand anders tientallen lessen eruit haalt, en een ander weer helemaal niets."


Als men geen prioriteiten kan stellen of juist van onjuist kan onderscheiden, kan dat leiden tot het maken van verkeerde keuzes. Mensen zullen zich dan vaak richten op korte-termijn voordeel (corruptie, vriendjespolitiek, verkeerde mensen op verkeerde posten plaatsen) en zodoende de lange-termijn negatieve effecten van hun daden negeren (het duperen van een heel land en volk, vele jaren lang). Onwetendheid, bekrompenheid en gebrek aan inzicht blijken dus zeer schadelijk te zijn voor hele samenlevingen…


Have a nice week! 🙏

9 aug. 2020 - 130 jaar javaanse immigratie & Dag der Inheemsen, 9 augustus

"Hoe wij hier ook samen kwamen,

Aan zijn grond zijn wij verpand."


In de periode 1853-1939 werden in totaal 74.000 contractarbeiders naar Suriname gevoerd. Van hen kwam 1% uit Madeira, 3% uit China, 4% uit andere delen van West-Indië, 47% uit toenmalig Brits-Indië en 44% uit toenmalig Nederlands-Indië (Java), laatstgenoemden nu 130 jaar terug.


Suriname werd zodoende een uniek land, bestaande uit zoveel verschillende culturen, muzikale e.a. kunst uitingen, religieuze / spirituele tradities, menu's, etc., waar we allemaal van kunnen genieten.


Laten we deze unieke bloementuin blijven koesteren, in dankbaarheid voor het vele dat ons bindt, en met respect voor de kleine verschillen waar we uit kunnen leren.


*Internationale Dag der Inheemse Volkeren*


Vandaag wordt wereldwijd de Internationale Dag der Inheemse Volkeren herdacht.

De gedachte hierachter is dat inheemsen door de eeuwen heen vaak in een achtergestelde positie werden geduwd, waardoor hun (mensen)rechten, cultuur, taal, tradities etc. in gevaar kwamen. Diverse activiteiten worden op deze dag georganiseerd om de aandacht te vestigen op deze zaken.


Laten we allen tezamen - ongeacht waar wij vandaan kwamen - de handen ineen slaan om in saamhorigheid ons prachtig land tot grotere hoogten van bloei en welvaart te brengen.

Immers, "Wi mus seti kondre bun..."


Geniet van een “Indo Fusion” van het welbekende lied Kuch Kuch Hota Hain.

Zang: Nisha Madaran & Clarence Ronoidjojo

Muziek: Yaadgaar Orchestra

https://youtu.be/Ctg8lJSZsAU


Geniet ook van een cultureel ‘Sambura’ item van Surinaamse inheemsen:

https://youtu.be/MvKaecd_PKI?list=PLnonzh7WebzZWPD8cJxws6LdfJUBWQWfR


Have a nice week all!

Be safe... 🙏

2 aug. 2020 - Het verborgen effect van onze daden

Bijbel: “Wordt niet misleid: God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten; want wie met het oog op zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie met het oog op de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten.” (Galaten 6:7-8)


Rig Veda: “Men krijgt goede of slechte resultaten, in overeenstemming met de goede of slechte daden die hij verricht.”


Koran: "Wij hebben de daden van ieder mens om zijn nek gehangen, en Wij zullen hem op de dag van de Opstanding een boek brengen dat hij wijd open zal aantreffen" (17:13).


Dit betekent dat de verborgen effecten van onze daden op de Dag des Oordeels zullen worden getoond in de vorm van een open boek. In de geestelijke wereld zijn de gedachten van elke persoon bekend en kunnen ze niet worden verborgen. Er kan geen schijn of bedrog zijn. Ieder individu staat bekend om wat hij werkelijk is. Hij kan niemand bedriegen, want liegen is onmogelijk.


Iedere daad van iemand heeft een Goddelijke actie als gevolg, die de daad in stand houdt en het niet laat verdwijnen. De afdruk van de daad wordt geprent in het hart, het gelaat, de ogen, de handen en de voeten. Dit is het verborgen bestand van onze acties die in het hiernamaals openbaar gemaakt zullen worden.


"Wie de juiste richting gaat, gaat de juiste richting voor zijn eigen ziel; en wie afdwaalt, dwaalt slechts af tot eigen nadeel" (Koran, 17:15).


Bronnen:

- They Shall Be Comforted by Maurice Barbanell and Silver Birch published in 1936

- The Islamic Review, April-May 1989

26 juli 2020 - Het ware offer... (i.v.m. Offerfeest)

Deze week wordt wereldwijd het Islamitische Offerfeest (Eid ul-Adha) gevierd.

Dit is ter nagedachtenis aan de Profeet Abraham, die in opdracht van God zijn zoon moest offeren.

Toen Abrahams gehoorzaamheid aan dit bevel van God al duidelijk was en hij de intentie had getoond het offer te brengen, kreeg hij de opdracht in plaats van zijn zoon, een dier te offeren.


Hoe groot zal Abrahams liefde voor de Almachtige niet zijn geweest, dat hij in Zijn opdracht zijn zoon kon offeren? Hier moeten we over nadenken en dan nagaan wat het offerfeest voor ons betekent.


God vraagt ons heden ten dage niet om onze kinderen te offeren. God verplicht ons niet eens om een dier te offeren… wat wel een noodzaak is, is dat we onze onrechtschapen en verkeerde handelingen opofferen omwille van God, dat we dáár een mes op zetten.


Laten we dus een mes zetten op ons roddelgedrag. Op onze jaloezie naar anderen toe. Op het verzinnen van leugens. Op het bedriegen van anderen. Op het brutaal reageren naar anderen toe. Het offeren van een dier en anderen ‘Eid mubarak’ toewensen is van geen enkele waarde, als we onze eigen lagere verlangens en slechte daden niet kunnen opofferen.


Laten we door het nalaten van al deze negatieve zaken, helpen een betere wereld te creëren voor een ieder. Dit is maar een heel klein offer, vergeleken met wat van de Profeet Abraham werd verwacht. Ja toch? Zullen we dan allen samen proberen dit offer te brengen?


Aanvullend een citaat uit de ‘Covid speech’ van de Surinaamse President, Z.E. Ch Santokhi, d.d. 25 juli 2020. 🇸🇷


“Aan de vooravond van het Offerfeest Eid ul-Adha mag ik u bemoedigen dat het offer dat wij nu met elkaar brengen (in het naleven van veiligheidsmaatregelen i.v.m. Covid-19) zal leiden tot de grote overwinning van ons allen in ons zo geliefd Suriname. Ik dank u voor het vertrouwen, voor het geloof, voor de offers die u brengt, voor de verantwoordelijkheid die u aan de dag legt. Ik dank u. God zegene u!”


Einde citaat.


= = = = =


Het Offerfeest is tevens onderdeel van de jaarlijkse Hadj (bedevaart naar Mekka). Bij deze Hadj worden vele rituelen uitgevoerd ter nagedachtenis aan Abraham, de aartsvader, van wie zowel de profeten Mozes, Jezus als Mohammed in spirituele zin afstammen.


Volgens sommige geleerden was Abraham dezelfde figuur als Brahma uit het Hindoeïsme, zo bekeken kan deze als aartsvader van een zeer groot deel van de mensheid worden beschouwd.


Ziedaar de wereldwijde eenheid van religies, laten we hier de nadruk op leggen i.p.v. om kleine minieme verschillen met elkaar op de vuist gaan… ☪️ ✝️ ✡️ 🕉️


Aan een ieder een gezegend en bezinningsvol Offerfeest toegewenst in de geest van zelf-verbetering. 🕋🙏

19 juli 2020 - Inspiratie uit het verleden, hoop voor de toekomst

Uit: Inaugurele Rede van de President van Suriname

Z.E. Ch Santokhi, 16 juli 2020


"Wij gaan het land weer opbouwen, want dit is ons Suriname. Wij zijn het land van de oorspronkelijke Inheemsen, maar ook van de Marrons, die de vrijheid kozen vol onzekerheid en gevaar, in plaats van slavernij. Wij zijn de nakomelingen van Chinezen, Hindoestanen, Javanen, Buru’s en Libanezen, die met lege handen kwamen, maar een beter morgen maakten.


Dit is het land van Pater Donders, Sophie Redmond en Laxmipersad Mungra, arm geboren, maar altijd klaargestaan voor hun medemens. Dit is het land van Lachmon, Weidman, Pengel en Soemita. En van Essed, Wijntuin en Sedney. En dit is ook het land van jonge politici zoals Curtis en Pakittow en anderen die een volgende keer wel gekozen zullen worden. Dit is het land van onze vaders en moeders, die weinig hadden, die als slaaf of contractarbeider werden gebruikt, die werden mishandeld, verhandeld, vermoord, maar erin slaagden om ons een beter Suriname na te laten.


Dit is het land van de nul-optie, toen wij niet wisten of wij zouden kunnen rekenen op steun van buiten. Steun van buiten is ook vandaag zeer welkom, maar de basis van onze wederopbouw ligt bij onszelf: wij zullen weder opbouwen, met of zonder externe steun.


Het vertrouwen dat wij in de toekomst hebben, moeten we omzetten in daden en resultaten. Iedereen kan bijdragen.


Als uw bedrijf ondanks de moeilijke situatie blijft werken, hebt u geholpen aan de wederopbouw van Suriname.


Als u als politieman, verpleegster, onderwijzer, uw werk naar eer en geweten doet, en zich blijft inzetten, hebt u bijgedragen aan de wederopbouw.


Ik weet van veel mensen en bedrijven, dat zij armen en tehuizen helpen en anoniem willen blijven. Wij danken ze, ze helpen aan de wederopbouw. Als u een werkloze jongere bent in de ghetto, maar u helpt om uw wijk veilig te houden, en u beschermt de kinderen en ouderen in de straat, dan hebt u bijgedragen.


Als u dat elke dag tenminste een keer doet, dan hebt u een grote bijdrage geleverd. Iedereen, zonder uitzondering, kan meewerken, en Suriname samen weer opbouwen.


Landgenoten, het is mij een eer en voorrecht om vandaag uw president te zijn, president van dit trotse Surinaamse volk. Samen met u, samen met de kracht van de Schepper, gaan we Suriname weer naar grote hoogten stuwen.


Ik dank u. God zij met u; God zij met Suriname."

12 juli 2020 - Misleiding door je eigen Ego

Noot vooraf: een van de definities van 'ego' volgens de woordenboeken, is 'gevoel van eigenwaarde'.

Als dit gevoel bij onszelf of onze medemensen te groot wordt, kan dat leiden tot verstoringen van relaties.


Als je denkt dat het 'meer spiritueel' is om roddelen te vermijden of geen roddelbladen te lezen, maar je veroordeelt anderen die dit soort dingen wel doen, wordt je misleid door je ego.


Als je denkt dat het 'meer spiritueel' is om te luisteren naar klassieke muziek, gebeden en dergelijke, maar je veroordeelt hen die luisteren naar house, pop muziek en dergelijke, wordt je misleid door je ego.


Als je denkt dat het 'meer spiritueel' is om te bidden, aan yoga te doen, vegetarisch te eten, te mediteren, spirituele boeken te lezen en dergelijke, maar je veroordeelt hen die zulke dingen niet doen, wordt je misleid door je ego.


Als je denkt dat het 'meer spiritueel' is om niet teveel naar de TV te kijken vanwege vele negatieve berichtgeving en geweld, maar je veroordeelt anderen die wel TV kijken, wordt je misleid door je ego.


Wees je daarom altijd bewust van gevoelens van superioriteit over anderen. Dergelijke gevoelens waarbij je neerkijkt op anderen, zijn het grootste bewijs dat je ego je misleidt. Het ego staat vlak naast je op de loer... Het zal goede en positieve initiatieven van jezelf gebruiken om je superieur te laten voelen boven anderen, waardoor je gaat neerkijken op hen die niet 'jouw rechte pad' volgen. Jezelf superieur voelen en anderen veroordelen en op hen neerkijken. Dat is waarmee het ego je misleidt.

5 juli 2020 - Ken uw waarde!

Voordat hij overleed, zei een vader tegen zijn zoon: “Hier heb je mijn horloge, die mijn vader op zijn beurt aan mij gaf. Het is bijna 200 jaar oud. Maar voordat ik het aan je geef, wil ik dat je naar de juwelier gaat. Vertel ze dat ik het wil verkopen, en kijk hoeveel ze ervoor bieden.”


De zoon ging naar de juwelier, kwam terug bij zijn vader, en zei: “Ze boden €150 omdat het zo oud is.”


De vader zei: “Ga naar het pandjeshuis, en vraag hoeveel zij ervoor willen geven.”


De zoon ging naar het pandjeshuis en kwam weer terug: “Zij boden slechts €10 omdat het zo versleten is.”


De vader vroeg zijn zoon om naar het museum te gaan en hen het horloge te laten zien.


Hij ging naar het museum, kwam terug en riep vol blijdschap: “De curator kon zijn ogen niet geloven en bood €100.000, om dit zeldzame stuk toe te kunnen voegen aan hun antieke collectie.”


De vader zei: “Ik wilde je laten zien dat de juiste plek en de juiste mensen, jou de juiste waarde zullen geven. Zorg dat je niet jezelf verliest op de verkeerde plek, en word niet boos als je niet gewaardeerd wordt. Diegenen die jouw waarde zien, zullen jouw waarde erkennen. Maar, blijf niet op een plek waar niemand jouw échte waarde inziet.”


Weet wat je waard bent … en stel dat niet afhankelijk van hoe anderen over je denken.

28 juni 2020 - 26 juni: Internationale Dag tegen Drugsmisbruik

We hebben allemaal wel eens gezien welke negatieve gevolgen alcohol- en drugsmisbruik met zich kunnen meebrengen.

Krantenkoppen als "Dronkeman gaat met bijl tekeer tegen buur", "Man die kind doodreed was high", etc. spreken boekdelen.

Zeker iets om bij stil te staan. Als we in onze omgeving mensen tegenkomen die zich aan alcohol- en drugsmisbruik schuldig maken, laten we hun van goed advies dienen en op mogelijke negatieve gevolgen wijzen.

Alle gebruikers denken "mij zal geen ongeluk overkomen, ik weet wat ik doe". En toch...

Drugs maakt meer kapot dan ons lief is!


We dienen waar nodig en mogelijk preventief te werk te gaan en zaken die naar misbruik kunnen leiden - zeker bij onze jeugd - in een vroeg stadium aan te pakken. Problemen, zorgen, omgaan met verkeerde vrienden, etc. signaleren en bespreken.


Gaarne dit bericht delen met anderen waarvan u denkt dat ze er wat aan kunnen hebben.


Have a nice week all! Be safe… 👌🙏


Meer info: https://www.un.org/en/observances/end-drug-abuse-day


“O gelovige! Bedwelmende middelen en kansspelen ... zijn slechts een onreinheid, des duivels werk; mijd ze dus, opdat u voorspoedig zult zijn." (Koran 5:90-91)


“De werken des vleses nu zijn openbaar ... dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; wie zulke dingen doet, zal het Koninkrijk Gods niet beërven.” (Galaten 5:19-21)


"Consumptie van alcohol behoort tot een van de zeven verboden." (Rigveda 10.5.6)

21 juni 2020 - Vaderdag

Er bestaat geen twijfel over dat de citaten over ouders in Islamitische geschriften de status van de moeder benadrukken. Dit doet echter geen afbreuk aan de belangrijke rol die een vaderfiguur vervult in het opbouwen van een hechte familieband en het opvoeden van jongeren die later als goede burgers een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Onderzoek heeft uitgewezen dat vaders die aanwezig zijn in het leven van hun kinderen, ook kwaliteiten helpen vormen als liefde, verantwoordelijkheid, moraal en fatsoen, inzet en dergelijke.


Als we nadenken over wat de Koran vertelt over vaders, merken we dat er heel wat wijze lessen zijn die kinderen van hun vader kunnen leren. Zoals we lezen in Koran 31:13-19 waar Loeqmaan zijn zoon als volgt adviseert: associeer geen partners met Allah, wees goed tegenover de ouders, onderhoud het gebed, beveel het goede, verbied het slechte en verdraag geduldig wat je ook mocht overkomen, ga niet hoogmoedig door het land, volg bij je bezigheden de juiste weg en matig je stem, etc.


Dit is slechts één voorbeeld van de hoge status die de Koran toekent aan vaders. In het algemeen leert de Koran dat de kinderen goed moeten zijn voor hun ouders.


Zo lezen wij in 17:23-24: ☪

“Uw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan Hem, en (dat jullie) goeddoen aan jullie ouders. Als een van hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan niet "Foei" tegen hen en berisp hen niet, en spreek vriendelijke woorden tegen hen. En bescherm hen uit genade onder de vleugel van nederigheid, en zeg: 'Mijn Heer, heb genade met hen, omdat zij mij grootbrachten (toen ik) klein (was).'"


In de Bijbel lezen wij: ✝

"Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. Eert uw vader en moeder, opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren."

(Efeziërs 6, 1-4)


En in Hindoe geschriften: 🕉

"De inspanning (en pijn) die de ouders ondergaan bij de geboorte (en grootbrengen) van hun kinderen, kunnen zelfs in honderd jaar niet worden gecompenseerd.

Wees daarom altijd goed voor de ouders en de guru; wanneer deze drie tevreden zijn, verkrijgt men zeer grote beloningen."

(Manava Dharma Shastra, 2:227-228)


Moge deze Noot een inspiratiebron zijn voor alle vaders om hun verantwoordelijkheid naar hun kinderen toe ten volle te vervullen, en voor kinderen om hun ouders te blijven respecteren, en ook na hun overlijden hun in gebed blijven gedenken. Amien!

14 juni 2020 - Verhoog uw energetische trilling

Zorg ervoor dat uw energetische trillingen hoog zijn.


Waarom? Een lage trillingsfrequentie maakt uw immuunsysteem zwak waardoor u eerder ziek kunt worden, besmet kunt raken.


Wat geeft hoge trillingen? Bidden, mediteren, zingen, hengelen, spelen, oefeningen als yoga en tai chi, een mooi boek lezen, naar een mooie film kijken, nostalgische oude foto's bekijken en dergelijke. Activiteiten die je een prettig gevoel geven.


Wat geeft lage trillingen? Angst, boosheid, woede, ergernis, klagen, etc. Negatieve gedragsvormen dus.


Train uw mind daarom om positief te blijven. Het kan enige tijd duren voor u eraan gewend bent, maar blijf volhouden! En neem elke dag enkele momenten om iets te doen waarmee u uw trilling kunt verhogen, plan het in uw dagschema in.


Manieren om je frequenties te verhogen:

Eet gezond, breng tijd door in de natuur, mediteer/bid, uit je creativiteit, koester liefdevolle gedachten, oordeel niet over anderen, voel je altijd dankbaar, help anderen vanuit liefde.

Meer lezen hierover: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/160923-10-manieren-om-je-frequenties-te-verhogen.html


Have a nice week. En blijf vooral hoog trillen! 🙏😁

7 juni 2020 (1) - 147 jaar hindustaanse immigratie, 5 juni ⛵

"Hoe wij hier ook samen kwamen,

Aan zijn grond zijn wij verpand."


Suriname, een uniek land, bestaande uit zoveel verschillende culturen, muzikale e.a. kunst uitingen, religieuze / spirituele tradities, menu's, etc., waar we allemaal van kunnen genieten.


Laten we deze unieke bloementuin blijven koesteren, in dankbaarheid voor het vele dat ons bindt, en met respect voor de kleine verschillen waar we uit kunnen leren.


En laten we allen tezamen - ongeacht waar wij vandaan kwamen - de handen ineen slaan om in saamhorigheid ons prachtig land tot grotere hoogten van bloei en welvaart te brengen.

Immers, "Wi mus seti kondre bun..."


Lied: “Suriname Hamara”

Yaadgaar Orchestra & Militair Kapel, 2018

https://youtu.be/wUzA7AADoTM


Have a nice week all!

Be safe... 🙏

7 juni 2020 (2) - Verklein uw "voetafdruk" 👡 (Ivm Wereld Milieudag, 5 juni)

Elke worm, elk insect, elk dier werkt aan het ecologisch behoud van de planeet. Alleen wij mensen, die vinden dat we de "hoogste, meest intelligente schepping" zijn, doen dat niet... we vervuilen en verpesten het ecologisch systeem in zodanige mate dat natuurlijk herstel nauwelijks meer mogelijk is.


Zullen we trachten daar verandering in te brengen? Alle beetjes helpen... zuiniger rijden, carpoolen, minder stroom verbruiken (bijv. airco), geen plastic zakken (eigen tas meenemen naar de winkel), enz.

Zo verkleinen we onze "ecologische voetafdruk" en negatieve impact op het milieu.

Shall we try? 😁


Lied: "Nature's Dream", lokale Surinaamse compositie:

https://youtu.be/ZotlLyAkeKM

31 mei 2020 - Covid-19 code rood! 🥵

Heden is in Suriname “Covid-19 code rood” van kracht, hetgeen inhoudt verspreiding van het virus middels lokale besmettingen in de gemeenschap.


Enkele tips (ook te lezen op covid-19.sr):


1 - Ken het telefoonnummer van uw huisarts, houd het bij de hand voor noodgevallen.


2 - Indien u griepklachten heeft, m.n. koorts boven 38 graden Celsius, hoesten, kortademigheid, neusverkoudheid en/of keelpijn, graag uw huisarts telefonisch contacten. Vermijd polibezoek bij griepverschijnselen. Voor alle andere gevallen kunt u ook eerst bellen of appen naar uw huisarts.


3 - De huisarts zal middels enkele vragen beslissen welke de volgende stappen zullen zijn. Opties:

-> u wordt gevraagd om op een specifiek tijdstip de arts te bezoeken;

-> u wordt geadviseerd thuis te blijven en een recept te laten ophalen;

-> u wordt geadviseerd zichzelf te isoleren en geen bezoek meer te ontvangen. Hierna wordt u bezocht door het BOG-team;

-> of u krijgt een huisbezoek op indicatie van de arts.


4 - Indien de huisarts niet bereikbaar is, gelieve de BOG-hotline te bellen op 178.


5 - De huisartsen treffen de nodige voorzorgsmaatregelen op de poliklinieken om de besmettingskans van virale infecties zo laag mogelijk te houden. Gelieve de instructies van de polikliniek zoveel als mogelijk op te volgen.


6 - Was uw handen regelmatig met zeep en water.


7 - Probeer bij klachten als hoest, keelpijn en niezen zoveel als mogelijk niet te hoesten op anderen, maar in uw elleboog en indien de mogelijkheid bestaat, zet dan alstublieft een mondkapje op.


8 - Bij griepverschijnselen doen wij een beroep op de samenleving zich niet gelijk naar een ziekenhuis te begeven.


9 - Als u uit huis moet, doe een neus-mondkap op. Mag ook een zelfgemaakt exemplaar zijn, bijv. een zakdoek.

Zie hier hoe u zelf zo'n neus-mondkapje kunt maken: https://youtu.be/VU8Tyfglkag


10. Zoveel mogelijk in goed geventileerde ruimtes vertoeven, bij voorkeur dus niet in afgesloten (airco) ruimtes. Blijf ook de 'social distance' regels in acht nemen.


Wees voorzichtig allen. Eet voldoende fruit en gebruik elke dag vitamine C. Ken uw verantwoordelijkheid. Blijf zoveel mogelijk thuis!

Denk niet “mij zal het niet overkomen”. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje! Het welzijn van uw naasten en zodoende de rest van de gemeenschap, is mede in uw hand…


Have a nice week all! Be safe. 💪

24 mei 2020 - Verkiezingen in Suriname: Naar Verantwoord en Inspirerend Leiderschap

Leiders dienen over heel wat kwaliteiten te beschikken om op een verantwoorde manier leiding te kunnen geven. Ze dienen ten eerste rechtvaardig te zijn in hun oordeel. Een goed voorbeeld zijn voor hun onderdanen en zich houden aan de wetten en regels. Ze dienen godvrezend en betrouwbaar te zijn; geen begeerte (winstbejag, corruptie, etc.) na te jagen. Ze moeten geen misbruik maken van hun macht, door bijv. niet-capabele vriendjes op hoge en verantwoordelijke posten te plaatsen.


Vandaar dat religieuze geschriften leiderschap niet alleen als een roeping, maar ook als een beproeving beschouwen. Als leiders niet in staat zijn de verantwoordelijkheden die ze op zich nemen, op rechtvaardige wijze te vervullen, staat hun schande, spijt en tenslotte de hel te wachten... (Koran 38:26 e.a.)


Gezegde van de Profeet Mohammed:

“Een publieke functie is iets wat je toevertrouwd wordt en iets wat op de Dag der Opstanding schande en spijt veroorzaakt, behalve voor degene die haar met gevoel voor rechtvaardigheid aanvaardt en de erbij behorende verplichtingen vervult.”


Bijbel: “Gij moet onder het gehele volk omzien naar flinke, godvrezende en betrouwbare mannen, die winstbejag haten, en hen aanstellen als oversten van duizend, oversten van honderd, oversten van vijftig en oversten van tien.” (Exodus 18:21)


Dit duidt dus op de verantwoordelijkheid van de onderdanen om rechtvaardige leiders te kiezen. Het is uw plicht als kiezer om mee te werken dat er capabele leiders worden aangesteld. Thuisblijven is dus geen optie en een keus maken op basis van rationele gronden (dus niet 'traditioneel' of raciaal stemmen) is uw morele plicht als verantwoorde burger.


Leiders als voorbeeldfiguur


“De leider dient zich te onthouden van slechte neigingen omdat deze een verkeerde voorkeur tonen, wat een slecht voorbeeld is voor hun onderdanen.” (Yajur Veda)


U moet voor ogen houden dat u als leider / leidinggevende altijd rechtvaardig en eerlijk handelt. En dat u een voorbeeldfiguur bent voor anderen. Dat u niet alleen omwille van kortstondig voordeel allerlei boevenstreken uithaalt.


Scheiding kerk en staat, scheiding politiek en moraal?


Men heeft het vaak over scheiding van kerk en staat. Dat houdt in het kort in dat kerkelijke instellingen geen invloed mogen hebben op het staatsbestuur en dat de Staat geen inhoudelijke invloed mag uitoefenen op de religie. Maar dat houdt niet in dat u als leidinggevende uw religieuze normen, waarden en moraal thuis moet laten als u uw functie vervult! Kerk en Staat moeten gescheiden blijven, maar uw normen en waarden dient u als persoon overal in acht te nemen, dus ook bij uw taak als leidinggevende.


U als leider schrijft geschiedenis


Weest u zich ervan bewust dat u als leider – in welke hoedanigheid dan ook – geschiedenis schrijft. Wilt u in de boeken worden vermeld als een rechtschapen, rechtvaardige, eerlijke leider? Of wilt u voor het nageslacht en voor de eeuwigheid worden vastgelegd als iemand die zich bezighield met liegen, bedriegen, corruptie, vriendjespolitiek en dergelijke? Zoals u wilt dat u wordt herdacht, zo dient u zich nu reeds te gedragen.


De keus is aan u...


God zij met ons Suriname,

Hij verheff' ons heerlijk land!

17 mei 2020 - Het belang van goed gezelschap

Niet iedereen heeft een even goede invloed op je. Van bepaalde mensen word je psychisch duidelijk minder. Door hun toedoen vervreemd je van je innerlijke pracht. Zulke mensen appelleren aan het negatieve in je. Zij kunnen een egoïst van je maken. Mensen met een uiterst dubieus waardepatroon, dat zijn het. Luister je naar hen, dan verval je tot een wel heel oppervlakkige, platte manier van leven.


Mensen kunnen je ook deprimeren, je vitaliteit, je geloof in het goede van je wegnemen. Cynische mensen. Mensen die nergens de zin van inzien. Met alles drijven ze de spot. Alles, ook het liefste, het meest verhevene, wijzen ze af, verpulveren ze met hun nietsontziende kritiek. Contact met hen is besmettelijk. Je denkt en praat zomaar met hen mee. Zulke mensen - je kan liever bij hen uit de buurt blijven. Ze bederven je.


Maar gelukkig zijn er ook andere mensen. Mensen die een weldadig effect op je hebben. Mensen die je attent herinneren aan je ware bestemming. Mensen die je inspireren je positieve kwaliteiten optimaal te benutten.


Zoek deze mensen op, of laat je door hen vinden. Ze hebben het beste met je voor. Zo ontwrichtend en verkillend als die anderen zijn, zo bevestigend en verwarmend zijn deze. Ze betekenen licht voor je, groei - groei in humaniteit. Mooier, zoveel mooier word je van hen.


Bron: Zo mooi als je bent (Hans Bouma)

10 mei 2020 - Moederdag

Bijbel ✝️

"Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. Eert uw vader en moeder, opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren."

(Efeziërs 6, 1-4)


Koran ☪️

"Jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan Hem, en (dat jullie) goeddoen aan jullie ouders. Als een van hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan niet “Foei” tegen hen en berisp hen niet, en spreek vriendelijke woorden tegen hen. En bescherm hen uit genade onder de vleugel van nederigheid, en zeg: Mijn Heer, heb genade met hen, omdat zij mij grootbrachten toen ik klein was.”

(Koran, 17:23-24)


Hindoeïsme 🕉️

"De inspanning (en pijn) die de ouders ondergaan bij de geboorte en grootbrengen van hun kinderen, kunnen zelfs in honderd jaar niet worden gecompenseerd.

Wees daarom altijd goed voor de ouders en de guru; wanneer deze drie tevreden zijn, verkrijgt men zeer grote beloningen."

Manava Dharma Shastra, 2:227-228


Wees dus altijd goed en respectvol naar de ouders, ook naar de ouderen om u heen. Maar ook naar de jongeren toe; zo leren ook zij wat respect is.

En mochten uw ouders deze wereld reeds hebben verlaten, blijf altijd bidden voor hun welzijn, waar ze zich ook mogen bevinden.


Have a blessed day all! 🙏

3 mei 2020 - Arbeidersdag

1 mei Arbeidersdag. Elke vorm van arbeid heeft zijn functie. Kijk daarom nooit neer op zij die onder u zijn. Ook zij hebben hun rol in het geheel.


Laten we allen onze rol zo goed mogelijk spelen, naar eer en geweten, en zodoende helpen Suriname en de wereld tot een betere plek te maken voor een ieder.


Have a nice day / week all! Be safe... 💪🙏

26 april 2020 - Anderen 'corrigeren'?

“Als we problemen hebben met onze vrienden of familie, geven we de ander de schuld. Maar als we weten hoe we voor ze moeten zorgen, zullen ze ten goede veranderen. De schuld geven heeft helemaal geen positief effect en ook niet elkaar proberen te overtuigen met redeneren en argumenten. Geen schuld, geen redenering, geen argument, gewoon begrip. Als je het begrijpt en dat ook toont, kun je liefhebben en zal de situatie veranderen.”


(Thich Nhat Hanh)


De Koran vermeldt iets dergelijks in de volgende bewoordingen:


“Het goede en het slechte zijn niet aan elkaar gelijk. Weer (het kwade) af met wat het beste is, en zie! degene die vijandig tegenover jou staat, zal zijn als ware hij een boezemvriend.” (41:34)


Have a nice week! Be safe.

19 april 2020 - Ramadan gaat van start

Het is bekend dat nagenoeg alle religies een bepaalde vastenperiode in acht nemen.


Zo kennen we bijv. de Navratri periode van de Hindoes. Navratri is om de geest in ons te verheerlijken. Alleen de geest in ons kan alle negatieve eigenschappen vernietigen (trots, obsessie, begeerten, aversies, jaloezie, enz.).


We kennen ook de Christelijke vastenperiode, namelijk 40 dagen voordat Pasen aanvangt.

De spirituele betekenis van deze vastenperiode is eveneens om zich meer te richten op de persoonlijke relatie met God, zonder door wereldse verlangens te worden afgeleid.


Omstreeks 24 april a.s. zal de Ramadan vastenperiode van de Moslims van start gaan, die een maand zal duren. Ook deze vastenperiode is bestemd om zich te hoeden voor het kwaad en het goede te laten prevaleren.

Het niet eten en drinken is een herinnering aan de vastende, de hele dag door, dat hij alle slechte daden dient te vermijden (bedriegen, roddelen, schelden, overmatige boosheid, etc.). Als de vastende zich hier niet aan houdt heeft hij eigenlijk niet gevast, zoals de Profeet Mohammed (vzmh) zei: "Als iemand de valsheid en dergelijke daden niet achterwege laat, heeft Allah er geen behoefte aan dat hij zijn voedsel en drank achterwege laat."


Wij wensen een ieder een gezegende een bezinningsvolle Ramadan periode toe, ter verbetering van onszelf en onze omgeving. 💪🙏

12 april 2020 - Pasen en onze beproevingen

Pasen herinnert ons aan de beproevingen van de grote Profeet Jezus, toen hij door zijn eigen mensen werd verraden en tot kruisiging werd veroordeeld.


Vele andere Profeten hebben grote beproevingen moeten ondergaan gedurende hun missie. Zo weten we van de Profeet Mozes dat hij en zijn volgelingen moesten vluchten uit het land vanwege vervolging door de Farao.

We weten over de Profeet Jozef dat hij door zijn eigen broers werd verbannen.

We weten over de Profeet Abraham dat hij van God de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren; later werd het offer vervangen door een dier.

We weten over de vervolging van de Profeet Mohammed in de beginjaren van zijn missie in Mekka in zodanige mate, dat hij en zijn volgelingen moesten vluchten naar Medina.


Ook wij mensen krijgen regelmatig met beproevingen te maken. Die hebben voornamelijk als doel ons geloof en vertrouwen in de Almachtige te testen, en vaak hebben die ook als doel om ons een ander pad te wijzen, een pad dat we anders niet zouden zien.


Zijn we sterk genoeg om niet alleen in tijden van voorspoed, maar ook in tegenspoed de Almachtige te danken voor al hetgeen Hij ons geschonken heeft? En om positief te blijven en het pad van geloof en vertrouwen te blijven volgen onder alle omstandigheden, ook tijdens de huidige Corona crisis?


En durven we breder te kijken, buiten onze comfortzone, om te kunnen inzien welk ander te volgen pad onze beproevingen ons misschien tonen? Als een deur zich misschien sluit, welke andere deuren daarna wellicht voor ons opengaan?


Stof tot nadenken...


Gezegende en bezinningsvolle Paasdagen aan u allen! 💪🙏

5 april 2020 - Goede Week ✝️

(Rubriek: Leer elkaar kennen, Koran 49:13)


Uit: Zondagse dienst door Bisschop Karel Choennie

Zondag 5 april 2020

(niet letterlijk geciteerd)


De Goede Week gaat nu in, de week van vasten, de week voor Pasen.

We missen het samenkomen in de kerk, die altijd vol was met Palmzondag.

Maar door dit 'vasten' (het niet samenkomen in de kerk) leren we des te meer waarderen het samenzijn in de kerk, het samenzijn in het gezin, het samenzijn met de familie, zaken die we altijd maar voor lief namen.


Samenkomen is belangrijk, minimaal 1x per week. We zijn misschien te moe van de dagelijkse beslommeringen om deze ene keer per week vrij te maken, maar die ene keer zijn we samen met familie, vrienden, kennissen, en dat is heel belangrijk om ons weer goed te voelen en onszelf op te laden.


Palmzondag wordt herdacht met palmtakken, en die zijn het symbool van overwinning.

Zovelen krijgen nu 'het kruis' te dragen, zovele zieken, maar in deze tijd ook artsen en andere verpleegkundigen vanwege Covid-19.

We overwinnen de macht van de ziekte en dood door gebed.


Een kort toepasselijk stukje uit een gedicht:


Ja, er is angst.

Ja, er is isolatie.

Ja, er wordt gehamsterd.

Ja, er is ziekte.

Ja, er is zelfs dood.


Maar,


Ja, er is angst,

maar er hoeft geen haat te zijn.


Ja, er is isolement,

maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.


Ja, er wordt gehamsterd,

maar er hoeft geen gierigheid te zijn.


Ja, er is ziekte,

maar de ziel hoeft niet te lijden.


Ja, er is zelfs dood,

maar er kan altijd

een wedergeboorte van liefde zijn.


Word je bewust van de keuzes die je maakt

voor je leven nu.


Einde citaat uit het gedicht.


Slotgebed uit de dienst:

Dit is een week van bezinning en het binnentreden van Gods liefde, opdat wij kunnen leven als kinderen van het Licht.

Mogen wij de handen en voeten van God zijn om liefde en troost te brengen, vooral in deze zware tijd van Covid-19.

29 maart 2020 - Navraatri 🕉️

(Rubriek: Leer elkaar kennen, Koran 49:13)


De hindoe gebedsperiode Navraatri is in volle gang.

Dit is de tweede grote Navraatri van het jaar, Chaitra Navraatri, de andere is Ashvina Navraatri (omstreeks september-oktober).


Navraatri is een belangrijke tijd van zuivering, bezinning en spirituele reiniging, die aan het begin van de lente (en later in het jaar aan het begin van de herfst) plaats vindt. Navraatri betekent negen nachten.

Deze negen nachten zijn bij uitstek geschikt om een nieuw begin te maken in ons leven. Zoals wij negen maanden in de buik van onze moeder verblijven, zo hebben wij deze negen heilige nachten gekregen om weer een nieuwe start te kunnen maken met nieuwe kennis, spirituele rijkdom, shakti en de zegen die we hebben verkregen van MataJi.


Veel hindoes vieren Navraatri door te vasten, velen gaan naar de mandir, bidden thuis en voeren poedja’s uit. Men mediteert op de diverse dagen/nachten over diverse aspecten van het mens-zijn en verdere spirituele ontwikkeling, zoals innerlijke zelfbeoordeling, analyseren en verbeteren van onze gedachten en denkwijzen, etc. Dat allemaal om tot zelfinzicht en verbetering van onszelf te komen, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor innerlijke zelfreiniging (vernietiging van wat slecht en negatief in ons is).


Met deze Navraatri ging ook het Hindoe nieuwjaar 2077 van start.


Vanwege de Corona situatie worden de mandirs niet bezocht, maar de diensten kunnen online worden gevolgd vanaf de vooravond, bijv. op deze link:


https://www.facebook.com/Shri-Krishna-Mandir-Sanatan-Dharm-470187726469791/


Gezegende en bezinningsvolle periode toegewenst! 💪🙏


Bron: sanatandharm e.a.


Momenteel is ook de Christelijke vastenperiode vóór Pasen gaande.

De Islam vastenperiode Ramadan start over pakweg 3 weken.

Allemaal mooie periodes van gebed en bezinning... 🕉✝☪ Maak er goed gebruik van! 💪🙂


Wij appreciëren verdere verspreiding van deze berichten.

22 maart 2020 - 'En de mensen bleven thuis...'

En de mensen bleven thuis, en lazen boeken, en luisterden, en rustten, en oefenden, en maakten kunst, en speelden spelletjes, en leerden nieuwe manieren van zijn, en waren stil. En luisterden nog dieper. Sommigen mediteerden, sommigen baden, sommigen dansten. Sommigen ontmoetten hun schaduwen. En de mensen begonnen anders te denken.


En de mensen heelden. En, in de afwezigheid van mensen die onwetend, gevaarlijk, onbewust en harteloos leefden, begon de aarde te helen.


En toen het gevaar voorbij was, en de mensen weer samen kwamen, rouwden ze om hun verliezen, en maakten nieuwe keuzes, en droomden nieuwe beelden, en creëerden nieuwe manieren om te leven en de aarde ten volle te helen, zoals ze zelf geheeld waren.


_Kitty O’Meara_

15 maart 2020 - Wijze lessen uit de Corona pandemie

Bron: Vrijdagpreek van Shaykh Dr. Yasir Qadhi (bewerkt)


- De crisis maakt ons nederig. Het laat ons merken dat we als mensen niet oppermachtig zijn. Zelfs de meest machtigen hebben eronder te lijden. De hele wereld vreest nu een virus, dat niet eens met het blote oog kan worden gezien...


- Leven en dood zijn realiteiten, en de dood kan dichterbij zijn dan we denken. Vaak genoeg leven we zo luxieus dat we vergeten dat er een dood bestaat. Zulke calamiteiten tonen ons dat geen enkel levend wezen eeuwig zal leven. Onze harten die misschien hard zijn geworden, worden zacht. Onze gedachten, die misschien vooral op het wereldse zijn gericht, richten zich ook op het Hiernamaals. Als we zulke lessen uit de catastrofe leren, dan is het geen ramp, maar een zegening van de Almachtige.


- Geen enkel mens is beter dan anderen. De dwaasheid om te denken dat ‘onze’ natie beter is dan ‘anderen’, dat ons ras beter is, dat onze religie beter is, valt weg. Een ieder, ongeacht ras, religie, sociale status of wat dan ook, kan besmet raken.


- Egoïstische mensen merken dat ze familie en vrienden nodig hebben. Mochten we ziek worden, wie zal er voor ons zorgen? Alleen maar aan zichzelf denken en voor zichzelf zorgen is niet het leven. We moeten liefhebben en liefde delen. We leren in zulke gevallen ook dat er een georganiseerde maatschappij moet zijn waar naast werken en verdienen, ook algehele zorg- en hulpverlening beschikbaar is.


- Er is een Hogere Macht die tot op zekere hoogte bepaalt wat er allemaal gebeurt. Iemand kan bijv. elke vorm van voorzorg nemen: gezichtsmaskers, handschoenen, etc., en toch ziek worden. En een ander kan zonder enige bescherming naar een besmettingshaard gaan en toch gezond blijven. Niet alles hebben we in de hand...


- In zulke moeilijke tijden her-ontdekken vele mensen hun geloof. Mensen keren terug tot de Almachtige. Zij die misschien heel lang niet hebben gebeden, zoeken hun toevlucht tot het gebed in moeilijke tijden. U dient zich niet schuldig te voelen over uw verleden als u pas in tijden van moeilijkheden zich tot uw Schepper richt. U dient zich echter wel schuldig te voelen, als de calamiteit voorbij is en u dan ook God weer vergeet. De bedoeling van een calamiteit is om ook daarna met uw Schepper verbonden te blijven.


- Zij die calamiteiten in andere landen en werelddelen als ‘ver van mijn bed’ zien en zich er niets van aantrekken - calamiteiten zoals bootvluchtelingen, migranten die uit oorlogsgebieden naar uw land komen, etc. - denk aan het volgende. Hoe zwaar zullen zulke mensen het niet hebben dat ze hun huis en haard moeten verlaten? Dat hun familie wordt uitgemoord? Dat dagelijks hun leven in gevaar is? Als u denkt dat dit niets voorstelt, denkt u zich dan even in dat u zich in uw Corona-wanhoop een paar dagen terug nog druk maakte om een rol WC papier…


Have a nice week! Weest u allen voorzichtig, neem voorzorgsmaatregelen tegen eventuele besmetting in acht als u zich tussen mensen bevindt. 🙏

8 maart 2020 - Phagwa of Holi 🌈

Het Holi feest wordt dit jaar op dinsdag 10 maart gevierd.


Feesten als het Holifeest hebben hun eigen spirituele betekenis. Behalve de vele vormen van amusement, creëren deze festiviteiten geloof in God, indien op de juiste wijze in acht genomen. Ze motiveren de mensen om afstand te doen van zinnelijk genot en leiden hen geleidelijk aan naar contact met het Goddelijke.

Liefdadigheid moet worden betoond aan de armen. Alleen dan kan men zeggen dat het Holifeest op de juiste wijze is gevierd.


Het sociale element van Holi is de eenwording van de groten en de kleinen, van de rijken en de armen, en ook van gelijkgerichten. We moeten de slechte gevoelens van het afgelopen jaar achter ons laten en het nieuwe jaar beginnen met gevoelens van liefde, mededogen, samenwerking en gelijkheid voor een ieder. We moeten ook de verbondenheid met ons innerlijk trachten te voelen.


Holi betekent ook opofferingsgezind zijn. Begraaf alle onreinheden van de mind, zoals egoïsme, hoogmoed en lust. Toon algehele liefde voor alles, genade, vrijgevigheid, onbaatzuchtigheid, waarheidlievendheid en reinheid. Dit is de ware betekenis van Holi. Stijg op uit het slijk van onwetendheid en duik diep in de oceaan van spiritualiteit.


(From "Hindu Fasts and Festivals" by Swami Sivananda)

Heb een bezinningsvolle periode allen! 🌈🙏


Noot: probeer bij het vieren van Holi – vooral op drukke plekken – de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 😷

1 maart 2020 - Christelijke Vastenperiode, 40 dagen ✝🍽🚦

De veertigdaagse vastentijd begint voor katholieken na Carnaval, op Aswoensdag. Carnaval hebben we op diverse plaatsen in de wereld gehad in de derde week van februari, en Aswoensdag was voor dit jaar dus op woensdag 26 februari.

De vastentijd duurt tot Stille Zaterdag (dit jaar op 11 april), dat is de zaterdag vóór Pasen (12 en 13 april).

In deze periode wordt sober voedsel genuttigd (bijv. geen vlees of alcohol) en meer aandacht besteed aan het bestuderen van religieuze geschriften en het verbeteren van zichzelf als mens, ook wordt meer aan liefdadigheid gedaan. Het vasten geldt niet voor minderjarigen en ouderen.


De laatste week vóór Pasen, de Goede Week, is het hoogtepunt van de vastenperiode. Binnen deze periode vallen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Traditioneel zijn deze dagen nog sterker aan het gebed gewijd. Er bestaat ook een traditie om deze dagen in afzondering door te brengen.


Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te ontwikkelingen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten.

Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen, train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen, waar nodig. (Bron: visie.eo.nl e.a.)


Nagenoeg alle religies nemen perioden van vasten en bezinning in acht.

Zo hebben we binnenkort ook de negendaagse Navraatri vastenperiode van de hindoes, dat zal zijn van omstreeks 25 maart tot 2 april.

De Islamitische vastenperiode Ramadan zal omstreeks 24 april van start gaan.


Mogen deze Vastenperioden voor ons allen momenten van bezinning zijn: hoe verder met onszelf, onze omgeving, en vooral ons geliefd land Suriname...

23 feb. 2020 - Hoe ziet u het doel van godsdiensten?

"Ik denk dat godsdiensten zich meer op de mystiek moeten richten. Mensen hebben geen behoefte aan dogma’s. Wat hen wel raakt, is beleving. Daar ligt de eenheid van religieuze idealen, in de beleving van het goddelijke. Met ons denken willen we dat helder krijgen, maar dat werkt niet, dan raak je de goddelijke geest juist kwijt. Denken is oppervlakkig. Voelen gaat veel dieper, dat dringt door tot in je ziel. En dat is het ware leven."


"Je moet je van de ziel bewust worden, want dat is het goddelijke in ons. Juist wanneer je even niet actief bent met je verstand, lukt dat soms. Dat contact met de ziel moeten we voortdurend proberen te vinden. Alleen is dat moeilijk. Zoals je oog van alles kan zien, behalve je oog zelf, zo is dat met je ziel."


_(Bron: Interview van Johan Witteveen (97 jaar), oud minister in Nederland, tevens soefi, met de Volkskrant)_


Uit dit artikel kunnen we de volgende boodschap halen.

Hebben we er voldoende aan als we onze religieuze rituelen slechts als fysieke handelingen uitvoeren?

Of hebben we daarnaast nog meer nodig om contact met het Goddelijke te verwezenlijken?


We lezen bijv. in Koran 29:45 dat het gebed ons weerhoudt van onzedelijkheid en het kwade. En in Koran 2:183 lezen we dat het vasten is voorgeschreven, opdat het de gelovigen weerhoudt van verkeerde handelingen.


In de Bijbel lezen wij:


“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.” (Mattheus 15:8)


“Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.” (Jakobus 1:26)


En in de Bhagawat Gita:


“Kennis is inderdaad beter dan het mechanisch uitvoeren van religieuze rituelen. En meditatie is beter dan kennis.”


Als onze religieuze rituelen ons dus niet leiden naar het ten goede veranderen van onszelf – als gezinslid, in onze werkomgeving, in onze vriendenrelaties, in de politiek, etc. – wat voor waarde hebben die rituelen dan?


Stof tot nadenken.

Een gezegende week aan u allen toegewenst! 🙏

16 feb. 2020 - Bid, werk en help 🕍 👷🏽‍♂ 💁🏻‍♀

Een man die vaker naar de tempel ging, kwam na zijn dood bij God. Hij kreeg een plaatsje in de hemel.


Tot zijn verbazing zag hij zijn buurman die een week eerder overleden was, op een betere plek.

Hij vroeg aan God: “Hoe kan hij een betere plaats krijgen? Ik ging vaker naar de tempel dan hem, hij offerde nooit prasad, ik deed dat wel!”


Met een glimlach zei God tegen hem: "Is helemaal waar wat je zegt. Maar jij offerde voedsel aan Mij op het altaar, hij gaf dat aan hongerige kinderen. Jij offerde geld aan de tempel, met zijn geld kocht hij kleren voor mensen die er behoefte aan hadden. De dagen waarop jij in de tempel zat en hij niet, zat hij op zijn zieke ouders thuis te letten. Daarom heeft hij een betere plaats.”


De boodschap hieruit: uitsluitend religieuze rituelen verrichten zijn niet voldoende om ons een hoge status in de ogen van de Almachtige te bezorgen. Religieuze belijding en beleving, tezamen met zorgen voor de medemens, bezorgt ons een veel hogere geestelijke positie. Zoals ook de Koran meermalen zegt: “Verricht het gebed en betaal de armenbelasting”, met andere woorden: bid, en besteed daarnaast een deel van uw resources aan de gemeenschap.


Have a nice week! 🤝🙏

Bid, werk en help…

9 feb. 2020 - Blijf werken aan zelf-verbetering... 💪

(Voor een beter 'hier' en een beter 'daar') 😇


Je leeft op aarde in een bepaald patroon van gewoonten, en na de dood blijf je verstrikt in diezelfde gewoontepatronen. Dus als je je gewoontepatronen begrijpt, weet je wat je na dit leven te wachten staat.


De dood heeft geen macht om je gewoontepatronen te veranderen of je daarvan te bevrijden. Verspil je tijd daarom niet met wachten op de hemel na de dood of denken dat de dood je van alle pijn en ellende zal verlossen. Deze misvatting is helaas de reden dat sommigen tragisch kiezen voor zelfmoord als een ‘uitweg’. Feit is echter dat je naar het volgende leven gaat in dezelfde staat als waarin je je hier bevindt.


Als je hier onwetend bent, kan de dood je nooit troost geven of je van die onwetendheid bevrijden. Het is net alsof je wakker wordt voor een andere dag en erachter komt dat je hetzelfde bent als gisteren.


Als je vandaag een dwaas bent, word je morgen niet verstandig wakker.


Sadhana, The Path to Enlightenment

(Swami Rama)


Ook de Koran benadrukt dit verband tussen dit leven en het volgende, door in 17:72 te stellen: “En wie (geestelijk) blind is in deze wereld, zal (ook) blind zijn in het Hiernamaals.”


We moeten er daarom elke dag aan werken om in een zo goed mogelijke staat van 'zijn' te verkeren. Daarbij alle zorgpunten, problemen, etc. die we tegenkomen, zo snel mogelijk aanpakken. Ruzies zo snel mogelijk oplossen. Dagelijks werken aan onze geestelijke groei door gebed, meditatie, enz. Waar nodig, hulp verlenen aan onze medemensen.

Als je zo leeft en je tijd om terug te keren naar je Schepper breekt plotseling aan (want dat weet je nooit vooraf), dan verkeer je al in een zo goed mogelijke staat, die dan na dit leven zal worden gecontinueerd.


Have a nice week! 💪🙏

2 feb. 2020 - Waterdruppels uit de hemel 💦

Er valt regen uit de lucht.

Als het in onze handen wordt opgevangen, is het puur genoeg om te drinken.

Als het in een goot valt, daalt de waarde ervan zodanig dat het ongeschikt wordt voor consumptie.

Als het op een heet oppervlak valt, vergaat het.

Als het op een lotusblad valt, schijnt het als een parel.

Als het met een oester in aanraking komt, wordt het een parel.


De druppel is hetzelfde, maar het bestaan en de waarde ervan hangen af van met wie het samengaat.

Wees daarom altijd in verbinding met mensen die goed van geest zijn.


(Swami Vivekananda)


“Goed gezelschap is beter dan geen gezelschap, en geen gezelschap is beter dan slecht gezelschap.”


(Profeet Mohammed)

26 jan. 2020 - Goede voornemens...?

Januari is bijna voorbij.


Hoeveel van ons hebben de goede voornemens van een maand terug kunnen waarmaken, dan wel een start kunnen maken ermee? 😬

En als dat niet (geheel) is gelukt, wanneer gaan we dat weer proberen? 😏

Op onze verjaardag? In de Ramadan? Tijdens Divali, Kerst of Nieuwjaar 2021? 🌲


We hebben geen speciale dagen nodig om onszelf ten goede te veranderen, waarde vrienden. 😁

We hebben alleen een 'mindset' (verandering van gedachten) daarvoor nodig.

Als u een goed voornemen heeft, maak er z.s.m. werk van om dat ten uitvoer te brengen. 💪


Succes!

Have a nice week all. 👍😁🙏

19 jan. 2020 - Gebeden uit diverse godsdiensten ☪ ✝ ✡ 🕉 💟

(Ivm Wereldreligiedag, 19 jan. 2020)


Islam: de Fatiha

(Bron: Openingshoofdstuk van de Koran)


“In naam van Allah, de Weldadige, de Genadige.

Alle lof komt Allah toe, de Heer der werelden.

De Weldadige, de Genadige.

Meester van de Dag der vergelding.

U dienen wij en U smeken wij om hulp.

Leid ons op het rechte pad.

Het pad van hen aan wie U gunsten heeft geschonken.

Niet op dat van hen op wie Uw toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden.”


Christendom: het Onze Vader

(Bron: de Bijbel, Matthéüs hoofdstuk 6)


“Onze Vader, Die in de hemelen zijt!

Uw naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid, amen.”


Jodendom: de Shema

(Bron: Deuteronomium, hoofdstuk 6)


“Hoor, Israël! De Heere, onze God, is een enig Heere!

Zo zult gij de Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.

En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.

En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij neerligt, en als gij opstaat.

Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdbanden zijn tussen uw ogen.

En gij zult ze op de deurposten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.”


Hindoeïsme: de Gayatri Mantra

(Bron: de Veda’s)


“We mediteren op de glorie van het Wezen Dat dit universum heeft geschapen; moge Hij onze geest verlichten.”

(vrij vertaald door Swami Vivekananda)


Er zijn uiteraard veel meer religies met hun gebeden en gebruiken die we allemaal respecteren, doch voor deze Note volstaan we met deze vier.


Een gezegende week toegewenst! 🙏🤝

12 jan. 2020 - Zielsbewustzijn

Een prachtige staat van "zijn" is zielsbewustzijn, waarbij je hele gevoel van eigenwaarde is verschoven van een fysieke identiteit naar een geestelijke.


In zielsbewustzijn voel je niet meer dat je man of vrouw, zwart of wit bent. Geen enkele wereldse prestatie voedt je gevoel van eigenwaarde. In plaats daarvan wordt je eigenwaarde gevormd door een diepe, blijvende ervaring dat je een kind van God bent.


Een gebrek aan zielsbewustzijn brengt je ertoe je eigenwaarde afhankelijk te stellen van je omgeving. Je wordt een slaaf van de invloeden van de mensen en situaties om je heen. Je voelt je alleen maar goed en gelukkig als je je uiterlijke omgeving tevreden stelt, dan wel zelf tevreden bent vanwege gebeurtenissen om je heen. Dit soort afhankelijkheid maakt de ziel zwak en verward.


Zielsbewustzijn, aan de andere kant, bevrijdt je van invloeden van buitenaf, zodat je je innerlijk goed voelt, compleet onafhankelijk van je uiterlijke omgeving.


Dadi Janki

5 jan. 2020 - Onze verantwoordelijkheid naar de volgende generaties

Wanneer werd u geboren? Hoe oud bent u? Hoe oud zult u worden?


Goed beschouwd, kun je zien dat het moment waarop je officieel werd geboren, niet echt het moment van je geboorte is. Het is slechts een moment van voortzetting. Daarvoor bestond je al. Je was acht of negen maanden in de baarmoeder. Op welk moment ben jij jou geworden?


Sommige mensen kunnen zeggen dat je je geboortedatum moet verplaatsen naar de dag dat je werd verwekt. Maar dat zou ook niet helemaal juist zijn. Lang voor het moment van je conceptie waren de elementen waaruit je bent samengesteld al aanwezig in het sperma en het ei die samenkwamen om je te helpen manifesteren. Je bestond ook in alle omstandigheden die je moeder ondersteunden en voedden terwijl ze zwanger was. En lang daarvoor was je bij je grootouders. Je kunt je geboortedatum zelfs oneindig blijven terugdringen. Er is geen moment waarop je niet bestond. Daarom stelt men in de Zen-traditie vragen als "Hoe zag je eruit voordat je grootmoeder werd geboren?"


(Thich Nhat Hanh)


Deze beschouwing geeft ons een zekere verantwoordelijkheid ten opzichte van het leven. Zoals gezegd is hetgeen wij nu zijn, het resultaat van het leven en diverse besluiten die onze ouders, grootouders en andere voorouders hebben genomen. Evenzo zal hetgeen wij vandaag zijn en doen, zich weerspiegelen in onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vele generaties lang.


U zult bijv. ongetwijfeld hebben gemerkt dat vele ziekten erfelijk zijn. Hartkwalen, suikerziekte etc. zijn vaak door generaties heen te vinden. Ook bepaalde gewoontes en tradities planten zich als het ware voort door generaties heen. Ruzies in families planten zich vaak genoeg ook voort naar de volgende generaties. En zo zijn er nog meerdere voorbeelden aan te halen.


Zaken die we dus in de hand hebben om in positieve zin te veranderen, daar moeten we serieus aan werken. Op het gebied van onze gezondheid, van vrede in onze omgeving, van bewaren van normen en waarden (zie maar in de media welk een verval aan normen en waarden de afgelopen jaarwisseling naar voren heeft gebracht), en zo kunnen we nog meerdere voorbeelden noemen.

Willen we de trend in vervaging van normen en waarden, zoals waarneembaar bij evenementen als de jaarwisseling en bijv. Phagwa, zo laten doorzetten? Of vinden we dat dit omgedraaid moet worden om zodoende de huidige en komende generaties te beschermen? Zaken op hun beloop laten zal ons in dit geval alleen maar verder van huis brengen...


Door onszelf ten goede te verbeteren, helpen we dus niet alleen onszelf en onze naaste omgeving een stapje vooruit, maar ook de vele generaties die nog na ons zullen volgen. Ziedaar een zware verantwoordelijkheid op ieder van ons, waar we niet lichtvaardig mee moeten omgaan.


Laat daarom onze levensmissie zijn: Verbeter de (huidige en volgende) wereld, en laten we daarmee beginnen bij onszelf…


Have a nice week!💪🙏


“En wanneer tegen hen wordt gezegd, Volg wat Allah heeft geopenbaard, zeggen zij: Nee, wij volgen hetgeen waarin wij onze vaderen vonden. Wat! Zelfs terwijl hun vaderen in het geheel niet beter wisten en de juiste weg niet volgden.” (Koran, 2:170)