Al Haq tijdschrift

AL HAQ

Jaargang 3, editie 31, april 1974

Onderwerpen:

- SIV geen voorstander van abrupte onafhankelijkheid

- Festiviteiten rondom Milaad un-Nabi

- Islamitische Geloofsbelijdenis afgelegd door een Al Haq lezer

- Nieuws van de maand (M.S. Sewpersad)

- De Geloofsartikelen van de Islam (A. Mahmood)

- Provincialisme remt Pakistan

- Het leven van de Profeet Mozes (A. Mahmood, slot)

- Moskee Nabawi ingewijd

- AMOS bestuurslid naar Europa vertrokken

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1zHe1JBU8-7vgdkMyb4E8mOMk3bviRKBU/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 3, editie 30, maart 1974

Onderwerpen:

- SIV nieuws:

=> SIV doet niet aan politiek

=> SIV, gaarne uw visie

=> Fotoreportage bouw Hoofdmoskee SIV

- Samenwerking Islamitische gemeenten in Suriname

- Madjlies Moeslimien Suriname opgericht

- Nieuw bestuur Khilafat Anjuman

- Nieuws van de maand (M.S. Sewpersad)

- Klacht over weinige subsidies voor religieuze ontwikkeling

- Nickeriaanse ‘profeet’ ontvangt Goddelijke boodschappen

- Steun gevraagd voor Moefidoel Islam

- Film over Mohammed in de maak

- Pakistaanse hervormingen wijzigen structuur

- Islamitische Topconferentie

- Weldadigheid in de Islam (Hadji A.M. Guman)

- Het leven van de Profeet Mozes (A. Mahmood)

- Gezegden van de Profeet Mohammed (A. Mahmood) (slot)

- Mevr. Hasirun Badloe: welkom thuis

PDF donload:

https://drive.google.com/file/d/1APSiVD541rMhpZMKsyKqiC-mvOFxoOY-/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 3, editie 29, februari 1974

Onderwerpen:

- Veelbewogen en besproken Hadj naar Mekka

- 59th Ahmadiyya Convention of the Eastern Hemisphere in Pakistan

- SIV nieuws

- Protest tegen ontheffing mr. Nurmohamed

- Stichting ‘Al Umrah’ opgericht

- Algemene Moslimorganisatie brengt LP op de markt

- Reactie van lezers

- Islam mathematica in Rotterdam

- Arabisch-Islamitische Republiek gesticht (Tunesië en Libië)

- Gezegden van de Profeet Mohammed (A. Mahmood)

- Het leven van de Profeet Mohammed (A. Mahmood)

- De jeugd en de godsdienst (J.M. Dragman)

- De Islam, godsdienst van het mensdom (Maulana Muhammad Ali, vervolg)

- Nazams (lofzangen) in Urdu

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1_whOTznjws0vvRPmfqCsN3sKLggolwCs/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 3, editie 28, januari 1974

Onderwerpen:

- Redactioneel

- Nieuws van de maand (M. Sewpersad)

- Maulana Quadri vertrokken

- In memoriam: Al Hadj Hassanmohammed (Sain Baba)

- Moslims in de Surinaamse politiek

- Koning Feisal (uit: Het Parool)

- De Pelgrimstocht naar Mekka (A. Mahmood)

- Het leven van de Profeet Mohammed (vervolg) (A. Mahmood)

- Gezegden van de Profeet Mohammed (A. Mahmood)

- De Islam, godsdienst van het mensdom (Maulana Muhammad Ali)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1rAylC6W8xYfYiL_2umDAqEFZ3Q3Td0Jm/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 3, editie 26-27, november-december 1973

Onderwerpen:

- Onze Vredesboodschap (1974) (J.M. Dragman)

- Vorderingen bouw Hoofdmoskee Keizerstraat

- Nazams

- Rubriek: Vorige maand

- Enkele aspecten uit het leven van de Profeet Mohammed

- In memoriam

- Foto reportage

- Het leven van de Profeet Jozef, slot (A. Mahmood)

- Het leven van de Profeet Mohammed, vervolg (A. Mahmood)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/15EHQDkfYuBFur0USHBlDKjO_FB1W_PDh/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 3, editie 25, oktober 1973

Onderwerpen:

- Lailatoel Qadr

- Het Ied oel-Fitr feest

- Het leven van de Profeet Joesoef (A. Mahmood)

- Het leven van de Profeet Mohammed, vervolg (A. Mahmood)

- Opvoeding door religie, vervolg (G.A. Bashir)

- Stichting Qoranfonds krijgt Raad van Advies en Ulo school

- Dhr. A. Mahmood afgetreden als Hoofd-imaam van Khadim ul-Islam

- Nieuws van deze maand

- Emotionele onvolwassenheid (Hadji M. Guman)

- Djamaat Noere Islam nam afscheid van Districts-Commissaris Mr. B. Ahmadali

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/17KMJz9aCIk3DaE8eUru2pRRm6F4LicHg/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 24, september 1973

Onderwerpen:

- Redactioneel: Al Haq 2 jaar

- Nieuwe statuten S.I.V. in voorbereiding

- Juiste voorlichting noodzakelijk (J.M. Dragman)

- Nieuws van deze maand (M. Sewpersad)

- Shabbe-Baraat

- Begin Islamitisch vasten

- Het leven van de Profeet Mohammed, vervolg (A. Mahmood)

- God, kosmos en de mens, vervolg (A. Mahmood)

- Dhr. Munir Alam en de Islamitische gemeente Curacao

- Opvoeding door religie (G.A. Bashir)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1hInH1zBVoksjKKCJncd_VwESfnLvnF0E/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 23, augustus 1973

Onderwerpen:

- Boekje ‘De vijf zuilen’ aan minister Ahmadali aangeboden

- Verwarring bij de S.M.A.

- Nieuws van deze maand (M. Sewpersad)

- De Moslims van het Westen

- Waarom ik de Islam accepteerde (Begum Sorayya)

- De Ahmadiyya Beweging, vervolg (A. Nataprawira)

- Het leven van de Profeet Mohammed, vervolg (A. Mahmood)

- God, kosmos en de mens, vervolg (A. Mahmood)

- Mohammed (vervolg)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1780s5ZMk5G78xxp16hwwiYH9LXtO0ZMA/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 21-22, juni-juli 1973

Onderwerpen:

- Eerste steenlegging Hoofdmoskee SIV

- Boekje: De vijf zuilen van de Islam (Moh. S. Sewpersad)

- De Ahmadiyya Beweging, vervolg (A. Nataprawira)

- De toestand in Bangladesh (Moh. S. Sewpersad)

- Het leven van de Profeet Mohammed, vervolg (A. Mahmood)

- Lijkdienst (J.M. Dragman)

- God, kosmos en de mens, vervolg (A. Mahmood)

- 100 jaar Islam in Suriname

- Mohammed: Broederschap en gerechtigheid

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1nat7OFnPBjljBcJNKJf0_IpKpqDo7aJb/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 20, mei 1973

Onderwerpen:

- Gedecoreerde SIV-ers

- SIV nieuws

- De SIS in Commewijne

- Muslim gemeente Curacao kiest nieuw bestuur

- 12 vragen aan maulana S.S. Quadri

- Vele manieren om Allah te dienen

- Dankbaar voor gegevens uit de begintijd van de Islam

- Het leven van de Profeet Mohammed, vervolg (A. Mahmood)

- God, kosmos en de mens, vervolg (A. Mahmood)

- Optimisme in de Koran, vervolg (J.M. Dragman)

- Mohammed: burgeroorlog

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1aT_IXh8pPIOYazGdNYBrKRUjjOI38pmu/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 19, april 1973

Onderwerpen:

- SIV nieuws

- In memoriam: DC Ilahibaks

- Het Djanaza gebed (A. Mahmood)

- Het leven van de Profeet Mohammed (A. Mahmood)

- God, kosmos en de mens, vervolg (A. Mahmood)

- Optimisme in de Koran, vervolg (J.M. Dragman)

- De Ahmadiyya Beweging (A. Nataprawira)

- Mohammed: de eerste veroveringen

- Mattonshoop krijgt Urdu school

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1DapCSvcN6BrPPKxrx9VOvdS2c0zxaIbr/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 18, maart 1973

Onderwerpen:

- S.M.A. kiest nieuw bestuur

- Tabi’atul Islam te Coronie opgericht

- S.I.V. nieuws

- Gebed of salaat (vervolg) (A. Mahmood)

- Enige korte Surah’s uit de Heilige Koran (A. Mahmood)

- Optimisme in de Heilige Koran (vervolg) (J.M. Dragman)

- Ter verduidelijking (A. Mahmood)

- In memoriam:

-> Mw. O. Goolmohamed

-> Hadji Abdoel Madjied

- Mohammed: De eerste kalief

- Islam en Christendom (slot) (G.A. Bashir)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1bsqWqqQ5RWWPaeNMJC1AOGnZMkTEcgbq/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 17, februari 1973

Onderwerpen:

- Gebed of salaat (vervolg) (A. Mahmood)

- Het Islamitische Nieuwjaar, Muharram

- Pakistan en Bangladesh: een jaar na de oorlog

- Bericht uit Curacao

- Enige korte Surah’s uit de Heilige Koran (A. Mahmood)

- Optimisme in de Heilige Koran (J.M. Dragman)

- Islam en Christendom (G.A. Bashir)

- Mohammed: de dood van de Profeet

- Kenmerken van de Profeet als Hervormer, vervolg (J.M. Dragman)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1DYuT5rZ7Unip0Pr9BQQP7-73KFjXVHLT/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 16, januari 1973

Onderwerpen:

- Gebed of salaat (vervolg) (A. Mahmood)

- Islamitische maanden, feest- en gedenkdagen (A. Mahmood)

- Het leven van de Profeet Ibrahim (slot)

- In memoriam: H. Iftekaralikhan

- Het vraagstuk van de polygamie (J.M. Dragman)

- Islam en Christendom (vervolg) (G.A. Bashir)

- Mohammed: De Afscheidsbedevaart

- De beschaving des Geestes in de Islam (J.M. Dragman)

- Wie is Allah? (A. Nataprawira)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1Zx14ZKFiABxQUK-rqUUXJ-adCbeOZQzK/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 15, december 1972

Onderwerpen:

- Redactioneel

- Qamrul Islam (afd. S.I.V.) opent Urdu school

- Internaat annex lagere school SIS

- Djamaat Noere Islam te Nieuw Amsterdam

- Islamitische gemeenten in Suriname stellen punten van samenwerking vast

- In memoriam: Fiazali Madjoe en Abdoel Said Niamut

- Gebed of salaat (vervolg) (A. Mahmood)

- Het Offerfeest (A. Mahmood)

- Het leven van de Profeet Ibrahim (A. Mahmood)

- Islamitische democratie (J.M. Dragman)

- Naar een betere orde (J.M. Dragman)

- Gulden Regels uit de Koran (A. Nataprawira)

- Mohammed, het levende voorbeeld

- Islam en Christendom (G.A. Bashir)

- Na het vasten (Sultana Dijkstra)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1MjBEllXIaSBoMe9HGa7RdJebeApFYi4U/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 14, november 1972

Onderwerpen:

- Moslims in Caracas en Curacao

- Islamitische vereniging Coronie

- Stichting Isha’at Islam Koranfonds Suriname

- Gebed of salaat (vervolg) (A. Mahmood)

- Mr. B. Ahmadali, Districtscommissaris van Commewijne

- Wijzigingen in de redactie

- Kernpunten van de Islam (J.M. Dragman)

- Kenmerken van de Profeet als Hervormer, vervolg 3 (J.M. Dragman)

- Wanneer is polygamie noodzakelijk? (A. Nataprawira)

- Mohammed: Terugkeer naar Medina

- Islam en Christendom (G.A. Bashir)

- Het Diwalifeest (B. Soelenandan)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1KPImx8PG9SaHo4W5RbTRLn5t3mHtRKSp/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 2, editie 13, oktober 1972

Onderwerpen:

- Gebed of salaat (vervolg) (A. Mahmood)

- Gods Gezant (M.A. Gulzar)

- Vijfde Ahmadiyya Conventie (G.A. Bashir)

- Shab-Qadre ofwel Waardevolle Nacht (A. Mahmood)

- Saum of Vasten (B. Jaggoe)

- Het Ied ul-Fitr feest (A. Mahmood)

- De Westerse vrouw en de Islam (Sultana Dijkstra)

- Kenmerken van de Profeet als Hervormer, vervolg 2 (J.M. Dragman)

- Mag een vrouw de Bijbel lezen? (Haagsche Courant, 19 sept. 1972)

- Meraadj Sharief ofwel Geestelijke Verheffing

- Mohammeds nieuwe wetten

- Korte berichten

- Islam en Christendom (G.A. Bashir)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1ZQbt9a2WoN2lQiMtxTYDCkun_yPhMTrl/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 12, september 1972

Onderwerpen:

- Redactioneel

- Woord van de SIV voorzitter

- Shabbe-Baraat

- Gebed of Salaat, deel 1 (A. Mahmood)

- De Profeet als Hervormer (J.M. Dragman)

- Dialoog:

-> Waarom de Koran als Gods Woord moet worden aangenomen (M.A. Gulzar)

-> Antwoord op ‘Zoeken naar Waarheid’ (A. Mahmood)

-> Nieuwe vragen (A. Nataprawira)

- Het vasten in de Islam (A. Mahmood)

- De ware betekenis van het woord ‘daad’ (M.A. Gulzar)

- Mohammed (vervolg): Verovering van Mekka

- Verenigingsactiviteiten:

-> Fundraising t.b.v. bouw moskee Livorno

-> Opening nieuwe moskee te Leiding 19

-> Bouw Hoofdmoskee S.I.V.

-> Vijfde Ahmadiyya Convention te Trinidad

-> Moslims S.M.A. vechten problemen bij rechter uit

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1Zl2nG8DfbB3DlzPCa_1TmZ_oqJ0YxbwE/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 11, augustus 1972

Onderwerpen:

- Korte berichten

- Miraadj Sharief (A. Mahmood)

- Leidse geleerden werkten 50 jaar aan 7-delig boek over Mohammed

- Dialoog

-> Waarom wij in een God moeten geloven (M.A. Gulzar)

-> God, Profeet en de Heilige Koran (A. Mahmood)

- Wat zegt onze buurman? (A. Nataprawira)

- Rahmaniyyat en Rahiemiyyat (M.A. Gulzar)

- Mohammed (vervolg): De nederlaag bij Uhud

- Gebed of salaat in de Islam (A. Mahmood)

- Korte gebeden

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1UnSTDgAqah6UCjy4X2C2eg0WgFWJWdLC/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 10, juli 1972

Onderwerpen:

- Samenwerking Islamitische gemeenten in Suriname

- Korte berichten

- Een Westerse vrouw in de Islam (Sultana Dijkstra)

- Een korte opmerking (A. Nataprawira)

- Jezus in de ogen van een Moslim (G.A. Bashir)

- Vraag en antwoord (Urdu) over Mirza Ghulam Ahmad (G.A. Bashir)

- De Godsdienstplichten van de Islam (A. Mahmood)

- Dialoog

- De Islamitische geleerden tegen echtscheidingswijziging

- Mohammed (vervolg) De slag bij Badr)

- Moslimgemeente Curacao kiest bestuur (W. Muniralem)

- Verenigingsactiviteiten:

-> Installatie onderwijs commissie S.I.V.

-> Ramadja Islam opent nieuwe moskee

-> S.M.A. moskee 15 jaar

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1OJCPuEHlrs0gIhHH5tl1bQ5ZVCByqzLD/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 9, juni 1972

Onderwerpen:

- Proficiat Waldo Aliar

- Korte berichten

- Noer Bechan in memoriam

- Milad un-Nabi of Eid ul-Fitr als nationale feestdag (T. Namdaarkhan)

- Jezus van Nazareth in de ogen van een Moslim (G.A. Bashir)

- Profetieën over de komst van de Profeet Mohammed (A. Nataprawira)

- Vraag en antwoord over Mirza Ghulam Ahmad (Urdu) (G.A. Bashir)

- Inleiding tot de theosofie in de Islam (slot) (A. Mahmood)

- Dialoog (G.A. Bashir)

- Mohammeds Hemelvaart

- Hindoeïsme, Islam en de integratie in Suriname (Atta Mungra)

- Verenigingsactiviteiten

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/15LymNbe416lVgoyl0u1FO2RURyuSmSpk/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 6, maart 1972

Onderwerpen:

- Korte berichten

- Moulvi G.A. Bashir: welkom in Suriname

- Inleiding tot de theosofie in de Islam (A. Mahmood)

- Ya ayyuhal lazeena aamanu (Urdu artikel, M. Ahmadali)

- Verenigingsactiviteiten

- Mohammed, Zegel der Profeten (A. Nataprawira)

- Het Ied ul-Adha feest (Offerfeest) (vervolg)

- Mohammed en Chadidja

- Phagoen ka tehwaar (Holifeest) (moulvi B. Jaggoe)

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1fmZy8aT-qqM0A9x9YDC7tgXtNNHw7qPS/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 5, februari 1972

Onderwerpen:

- Islam Nieuwjaar Muharram

- Laat de Koran uw licht zijn (M.A. Gulzar)

- Jaarlijkse ALV van de Ahmadiyya Isha’at Islam, Western Hemisphere

- Het Offerfeest (A. Mahmood)

- Mohammed (vervolg): De jeugd van Mohammed

- India-Pakistan kwestie

- Verenigingsactiviteiten:

-> Azhab-e-Islam in Nickerie opgericht

-> Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname

-> Jaarvergadering S.I.V.

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1nBseO1AkUrWAvcAq92PhGYGg2B2LgiD_/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 4, januari 1972

Onderwerpen:

- Korte berichten

- Het Ied ul-Adha feest (Offerfeest)

- Het gebed

- Laat de Koran uw licht zijn

- Medina, stad van de Profeet

- India-Pakistan: de fatale lijn

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1PRRCzDiGsLNlQMUokGyTVx_Y2RqMb6v_/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 2-3, november-december 1971

Onderwerpen:

- Redactioneel

- Het Ied ul-Fitr feest (mr. B. Ahmadali)

- Het Ied ul-Fitr feest (A. Mahmood)

- Islamitisch cultureel experiment (H.A. Dilrosun)

- Maulana Tayo uit Ghana in Suriname

- Mohammed (vervolg)

- Verenigingsactiviteiten:

-> Djamiat ul-Ulama

-> Bouw SIV scholen en kindertehuis

-> Overdracht bestuur S.I.V.

-> Bouw Hoofdmoskee Keizerstraat

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1UQdfdSh83Rw1wrnbwalU7_zu8XXsGpj0/view?usp=sharing

= = = = =

AL HAQ

Jaargang 1, editie 1, oktober 1971

Onderwerpen:

- Redactioneel

- De zon komt vanuit het Westen tevoorschijn

- De groten van alle tijden: Mohammed

- Nomaden van de Oertijd

- Nieuws en mededelingen

PDF download:

https://drive.google.com/file/d/1vT9xX4HcLEw4eToQLjnxYyWjsxP-J4-s/view?usp=sharing