Archief

Archief van het Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties, vanaf 1971.

Er wordt regelmatig archiefmateriaal gescand en bijgevoegd.

Zie menu links voor verdere informatie.