Internationaal Folklorefestival Hasselt

Mededeling

Beste folkloreliefhebber,

In de wintermaanden hebben we de tijd genomen om het folkloreweekend van afgelopen zomer 2018 te evalueren en ons te bezinnen over de verdere toekomst van het Internationaal Folklorefestival Hasselt.

Hoewel we de afgelopen jaren succesvolle festivals achter de rug hebben – zij het vorige zomer in een ‘light’ editie – worstelen we al een tijd met de zoektocht naar een nieuwe invulling voor ons festival. Een zoektocht naar een nieuw festivalformat dat qua werklast dragelijker en qua concept eigentijdser is. Maar die zoektocht bleek niet makkelijk. Ze ging gepaard met een moeilijke afweging van zowel blijvende financiële en logistieke haalbaarheid als inhoudelijke invulling.

Het werd echter een zoektocht die niet de verhoopte antwoorden of inzichten bracht voor een doorstart van ons festival. Als festivalorganisatie en bestuur van De Boezeroenen vinden we het dan ook niet haalbaar om volgende zomer een folklorefestival te organiseren. In 2019 zal er dus geen Internationaal Folklorefestival Hasselt plaats hebben.

Over wat de verdere toekomst zal brengen voor het Internationaal Folklorefestival van Hasselt kunnen en willen we op dit moment geen uitspraken doen. Wel blijven we op zoek gaan naar formules om internationale folkloredans en -muziek een podium te bieden. Ook blijft het de ambitie van De Boezeroenen om Vlaamse folklore te promoten en uit te dragen, in binnen- en buitenland.

Uiteraard was dit geen makkelijke beslissing. We beseffen ook dat dit geen prettig nieuws is voor iedereen die zich jaar na jaar heeft ingezet om ons festival mogelijk te maken: Boezeroenen, medewerkers, gastgezinnen, sponsors, toeschouwers, … We hopen op jullie begrip en willen jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet, steun en enthousiasme tijdens de voorbije jaren.

Hopelijk tot snel!

vzw De Boezeroenen

info@boezeroenen.be