Vrijetijdswerking

Vaststellingen

Het is voor anderstalige jongeren niet eenvoudig of vanzelfsprekend om te stappen naar een bestaande jeugdbeweging, of naar een sportclub, of naar een culturele organisatie of naar een andere organisatie en daarin een plaats te vinden. Activiteiten organiseren waar ook anderstaligen welkom zijn en er actief aan deelnemen is absoluut niet eenvoudig. Ook de Jeugddienst en het bestuur van Stad Brugge erkent dit probleem en bekommert zich over de integratie van deze doelgroep in onze samenleving en in de vrijetijdsbesteding.

Jaarlijks worden voor de (kans)arme anderstalige kinderen en jongeren een aantal feestelijke en ontspannende activiteiten georganiseerd. Dit zijn initiatieven ter bevordering van de integratie van allochtone kinderen en jongeren. Op geregelde basis worden met en voor deze jongeren initiatieven ontwikkeld en voorgesteld, die hen stimuleren om deel te nemen. Voorbeelden zijn o.a. : deelnemen aan activiteiten binnen sportclubs, filmbezoek, deelname aan culturele activiteiten, …

Activiteiten

1. Sinterklaasfeest voor autochtone en allochtone (kans)arme kinderen en hun gezin

Jaarlijks worden kinderen, jongeren en hun ouders uitgenodigd ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest. Integraal bereikt op deze de Sinterklaasviering 65 (kans)arme autochtone en anderstalige kinderen en hun ouders. Elk kind krijgt een geschenk en snoep passend voor de leeftijd van het kind. Vele vrijwilligers zetten zich wekenlang in om van dit moment een feestelijke happening te maken, waar (kans)armen zich thuis voelen. De foto’s op de website alsook op Facebook illustreren deze organisatie.

2. Paaseierenraap voor autochtone en allochtone (kans)arme kinderen

Jaar na jaar wordt op Paasmaandag een Paaseierenraap georganiseerd binnen Integraal. Hierdoor worden 60 tot 75 (kans)arme kinderen bereikt. Vele vrijwilligers zorgen dat de kinderen en hun gezin en vrienden een gezellige sfeervolle namiddag beleven.3. Instuif voor autochtone (kans)armen

In de buurt waar Integraal gelegen is, is er een reële nood aan een ontmoetingsplaats voor (kan)arme mensen. Het moet een plek zijn ‘zonder drempel’.

Om de vereenzaming en ‘het erbij horen’ te stimuleren wordt in INTEGRAAL een ontmoetingsruimte ingericht. Naast een ruimte waar tafels en stoelen staan is er ook een kleine ingerichte keuken. Daar worden zinvolle activiteiten ingericht. Wekelijks komen kansarme allochtonen samen. Soms draait alles rond een thema, of wordt samen soep gemaakt, of worden gezelschapsspelen bovengehaald, … De activiteiten zijn dus zowel ontspannend als vormend. Daardoor krijgt elke bezoeker het nodige respect en groeit de zelfwaarde bij elk van hen. Enkele van deze mensen worden gestimuleerd om te leren werken met de computer, of worden ondersteund in hun poging om het tweedekansonderwijs aan te vatten en vol te houden. Nog anderen volgen een andere opleiding zodat ook zij zinvol werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk is en blijft dat iedereen zichzelf mag zijn en respectvolle kansen krijgt.